Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Statut Hrvatske gospodarske komore
Nar. novine, 113/23
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 113/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Županijskog suda u Velikoj Gorici
Nar. novine, 113/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Zagrebu
Nar. novine, 113/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 113/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Mrzović
Nar. novine, 113/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
110102 Zemljišne knjige


Pravilnik o provedbi Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini
Nar. novine, 113/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Pravilnik o malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 113/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 113/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o usklađivanju prosječnih koeficijenata troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva
Nar. novine, 113/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o razrješenju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
Nar. novine, 113/23
220101 Ustav RH i ljudska prava


Statut stranke Hrvatskih suverenista
Nar. novine, 112/23
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 600 (izmijenjen) – Posebna razmatranja – revizija financijskih izvještaja grupe (uključujući rad revizora komponenti)
Nar. novine, 112/23
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Pravila o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Nar. novine, 111/23
020202 Državni (stručni) ispit
170701 Obrazovne kvalifikacije
240101 Pravosuđe, općenito


Odluka o popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja
Nar. novine, 111/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta
Nar. novine, 111/23
180106 Kazališta
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o načinu pružanja emocionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti
Nar. novine, 111/23
020402 Zaštita prijavitelja nepravilnosti, zaštita dostojanstva


( * ne važi) Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024.
Nar. novine, 111/23
170201 Predškolski odgoj i obrazovanje
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 110/23
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
Nar. novine, 110/23
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina
Nar. novine, 110/23
110201 Stanovanje, poslovni prostori
110203 Procjena vrijednosti nekretnina
170701 Obrazovne kvalifikacije


Naredba o zabrani provedbe radova gospodarenja šumama
Nar. novine, 110/23
070801 Šumarstvo


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom
Nar. novine, 110/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o ribolovu jegulje (Anguilla anguilla)
Nar. novine, 110/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 110/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 110/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Obvezatne upute broj LS IV o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Orahovice
Nar. novine, 109/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS III o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Orahovice
Nar. novine, 109/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS II - obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima članova Gradskog vijeća Grada Orahovice
Nar. novine, 109/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Orahovice
Nar. novine, 109/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem i o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta
Nar. novine, 109/23
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Naputak o načinu rada građevinske inspekcije
Nar. novine, 109/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora Državnog inspektorata
Nar. novine, 109/23
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2023. godini
Nar. novine, 109/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini
Nar. novine, 109/23
180201 Sport


Rješenje o razrješenju glavne tajnice Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 109/23
260401 Hrvati izvan RH


Rješenje o razrješenju zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 109/23
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 109/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 109/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice
Nar. novine, 109/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića
Nar. novine, 109/23
170201 Predškolski odgoj i obrazovanje
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić
Nar. novine, 108/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2023.
Nar. novine, 108/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 108/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 108/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2023.
Nar. novine, 108/23
220304 Službena statistika


Odluka o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404)
Nar. novine, 108/23
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku (041424) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 108/23
080401 Industrija, općenito
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar (015324) u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Nar. novine, 108/23
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku (041524) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 108/23
080401 Industrija, općenito
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna sredstva (011224) u obrazovnom sektoru promet i logistika
Nar. novine, 108/23
130101 Promet općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije zrakoplovni tehničar ZIM (010514) u obrazovnom sektoru STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA
Nar. novine, 108/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje srednje stručne spreme u obrazovnom sektoru STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA za zanimanje CNC OPERATER/CNC OPERATERKA (012703)
Nar. novine, 108/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva
Nar. novine, 107/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o kamatnim stopama na novčana sredstva kod Hrvatske narodne banke koja se ne odnose na operacije monetarne politike
Nar. novine, 107/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Bajer
Nar. novine, 107/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
110102 Zemljišne knjige


Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine
Nar. novine, 107/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za obuzdavanje širenja narančina trnovitoga štitastog moljca – Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)
Nar. novine, 107/23
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja
Nar. novine, 107/23
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Zaključak o uspostavi financijskih proizvoda namijenjenih investicijama i obrtnim sredstvima za poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 107/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zaključak u vezi s mjerama revitalizacije pogođenih poljoprivrednih gospodarstava i ublažavanja ekonomskih posljedica afričke svinjske kuge
Nar. novine, 107/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o donošenju Državnog plana djelovanja civilne zaštite
Nar. novine, 107/23
200301 Policija


Pravilnik o provedbi Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini
Nar. novine, 107/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 107/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata
Nar. novine, 107/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života
Nar. novine, 107/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi, mirovinskome sustavu i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata radi ublažavanja posljedica rasta troškova života
Nar. novine, 107/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena
Nar. novine, 107/23
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda u trgovini na malo
Nar. novine, 107/23
010303 Mjere kontrole cijena
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije
Nar. novine, 107/23
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


Uredba o mehanizmima financiranja u okviru sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova
Nar. novine, 107/23
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2023.
Nar. novine, 106/23
220304 Službena statistika


Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine
Nar. novine, 106/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o provedbi mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2023. godine
Nar. novine, 106/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća
Nar. novine, 106/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
Nar. novine, 106/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o Upisniku poništajnih postupaka
Nar. novine, 106/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240501 Javno bilježništvo
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku sporazumnog uređenja međe, sporazumnog razvrgnuća suvlasništva, proglašenja nestale osobe umrlom i dokazivanja smrti
Nar. novine, 106/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240501 Javno bilježništvo


Pravilnik o dodjeljivanju predmeta u rad javnim bilježnicima u postupku sporazumnog uređenja međe, sporazumnog razvrgnuća suvlasništva, proglašenja nestale osobe umrlom i dokazivanja smrti
Nar. novine, 106/23
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240501 Javno bilježništvo


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Preseka
Nar. novine, 106/23
130101 Promet općenito
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet, Sveti Martin na Muri
Nar. novine, 106/23
130101 Promet općenito
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu, Čakovec
Nar. novine, 106/23
130101 Promet općenito
130701 Željeznice i željeznički promet
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet, Banfi
Nar. novine, 106/23
130101 Promet općenito
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu, Bukovje
Nar. novine, 106/23
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu, Trnovec
Nar. novine, 106/23
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu, Mursko Središće
Nar. novine, 106/23
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
200302 Državna granica


Rješenje o prestanku važenja Rješenja o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu, Goričan
Nar. novine, 106/23
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
200302 Državna granica


Rješenje o razrješenju i imenovanju pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 106/23
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Rješenje o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalno vijeće
Nar. novine, 106/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Nar. novine, 105/23
020501 Kolektivni ugovori
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2023. godini
Nar. novine, 105/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 105/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 105/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Zambiji, sa sjedištem u Kitweu
Nar. novine, 105/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Zambiji, sa sjedištem u Kitweu
Nar. novine, 105/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u Valenciji
Nar. novine, 105/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u Valenciji
Nar. novine, 105/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2023. godinu
Nar. novine, 104/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Odluka o izdanju optjecajnih eurokovanica s nacionalnom stranom Republike Hrvatske i izdavanju prigodne eurokovanice u povodu uvođenja eura kao novčane jedinice u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 104/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o trošku izrade studentske iskaznice
Nar. novine, 104/23
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Rješenje o imenovanju pomoćnice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 104/23
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Rješenje o razrješenju pomoćnice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 104/23
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Rješenje o imenovanju pomoćnice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 104/23
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Rješenje o razrješenju pomoćnice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 104/23
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Rješenje o imenovanju zamjenice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 104/23
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Rješenje o razrješenju zamjenice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 104/23
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Rješenje o razrješenju ravnateljice Uprave za klimatske aktivnosti u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja
Nar. novine, 104/23
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Komisije za ekshumaciju i premještaj posmrtnih ostataka ratnih žrtava prema Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova
Nar. novine, 104/23
220202 Vlada RH
260301 Međunarodna suradnja RH
271502 Rat i obrana, vojna suradnja, humanitarno pravo (Međunarodno pravo)


Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Zajedničkog međuvladinog mješovitog povjerenstva za provedbu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja
Nar. novine, 104/23
220202 Vlada RH
260301 Međunarodna suradnja RH
271502 Rat i obrana, vojna suradnja, humanitarno pravo (Međunarodno pravo)


Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Orahovice
Nar. novine, 104/23
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 104/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Pravilnik o podacima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 103/23
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Plan prijma u državnu službu u Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2023.
Nar. novine, 103/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
220101 Ustav RH i ljudska prava


Pravilnik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka "Risnjak"
Nar. novine, 103/23
090202 Zaštita prirode


Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi
Nar. novine, 103/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
200201 Obrana


Odluka o visini naknade za stanovanje
Nar. novine, 103/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
110201 Stanovanje, poslovni prostori
200201 Obrana


Pravilnik o postupku za ostvarenje prava za naknadu štete nastale provedbom mjera za sprječavanje i kontrolu bolesti životinja
Nar. novine, 102/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 102/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
Nar. novine, 101/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Nar. novine, 101/23
170201 Predškolski odgoj i obrazovanje


Zakon o šumama
Nar. novine, 101/23
070801 Šumarstvo


Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg izračuna u 2023. godini
Nar. novine, 101/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 101/23
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


Pravilnik o studentskoj ispravi
Nar. novine, 101/23
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o podacima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 101/23
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Orahovice
Nar. novine, 101/23
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito