Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Rješenje o prestanku ovlaštenja PROSCO d.o.o. iz Zagreba, Capraška 6, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 87/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o prestanku ovlaštenja Petrijevčanin Zorislavu, vlasniku obrta PRUDENS iz Osijeka, Vijenac A. Cesarca 7, OIB: 26447077583, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 87/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2017.
Nar. novine, 87/17.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2017.
Nar. novine, 87/17.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2017.
Nar. novine, 87/17.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 87/17.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 87/17.
200301 Policija


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 87/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 87/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
Nar. novine, 87/17.
140201 Turizam


Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 87/17.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 87/17.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2018."
Nar. novine, 87/17.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o lokalnim porezima Općine Šodolovci
Nar. novine, 87/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Obvezatne upute broj FDLS - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na dopunskim izborima koji će se održati 1. listopada 2017.
Nar. novine, 86/17.
210301 Političke stranke
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj DLS-IV - o primjeni obvezatnih uputa na dopunskim izborima
Nar. novine, 86/17.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj DLS-III - postupak kandidiranja na dopunskim izborima
Nar. novine, 86/17.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj DLS-II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu dopunskih izbora (ODLS-1 - ODLS-9)
Nar. novine, 86/17.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj DLS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 86/17.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj FLS - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Orahovice u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice koji će se održati 1. listopada 2017.
Nar. novine, 86/17.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS-II - o primjeni Obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice
Nar. novine, 86/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 86/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava
Nar. novine, 86/17.
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 86/17.
200201 Obrana


Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele
Nar. novine, 86/17.
200201 Obrana


Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu
Nar. novine, 86/17.
200201 Obrana


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u zračnom prometu Zagreb
Nar. novine, 86/17.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o vozačkim dozvolama
Nar. novine, 86/17.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
Nar. novine, 86/17.
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
Nar. novine, 86/17.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist (060724) u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Nar. novine, 85/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Nar. novine, 85/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Nar. novine, 85/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije web dizajner (211224) u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
Nar. novine, 85/17.
150201 Digitalni sadržaji i usluge
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije web dizajner u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
Nar. novine, 85/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije
180107 Audiovizualne djelatnosti


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije web dizajner u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
Nar. novine, 85/17.
150201 Digitalni sadržaji i usluge
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije
180107 Audiovizualne djelatnosti


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner (120424) u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva
Nar. novine, 85/17.
070801 Šumarstvo
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva
Nar. novine, 85/17.
070801 Šumarstvo
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva
Nar. novine, 85/17.
070801 Šumarstvo
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije agrotehničar (330624) u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
Nar. novine, 85/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
Nar. novine, 85/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
Nar. novine, 85/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar (015324) u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Nar. novine, 84/17.
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Nar. novine, 84/17.
080401 Industrija, općenito
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Nar. novine, 84/17.
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. "Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova"
Nar. novine, 84/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu
Nar. novine, 84/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore "Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti" – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci
Nar. novine, 84/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini
Nar. novine, 84/17.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje implementacije Preporuke Vijeća Europske unije – Garancija za mlade
Nar. novine, 84/17.
220202 Vlada RH
260201 Europska unija i RH


Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine
Nar. novine, 84/17.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice
Nar. novine, 84/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku
Nar. novine, 84/17.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o gradskim porezima (Grad Omiš)
Nar. novine, 84/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
Nar. novine, 84/17.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge (170224) u obrazovnom sektoru promet i logistika
Nar. novine, 83/17.
130101 Promet općenito
131001 Poštanske i kurirske usluge
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge u obrazovnom sektoru promet i logistika
Nar. novine, 83/17
131001 Poštanske i kurirske usluge
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge u obrazovnom sektoru promet i logistika
Nar. novine, 83/17.
131001 Poštanske i kurirske usluge
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za jahte i marine (020224) u obrazovnom sektoru promet i logistika
Nar. novine, 83/17.
130101 Promet općenito
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za jahte i marine u obrazovnom sektoru promet i logistika
Nar. novine, 83/17.
130101 Promet općenito
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za jahte i marine u obrazovnom sektoru promet i logistika
Nar. novine, 83/17.
130101 Promet općenito
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna sredstva (011224) u obrazovnom sektoru promet i logistika
Nar. novine, 83/17.
130101 Promet općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna sredstva u obrazovnom sektoru promet i logistika
Nar. novine, 83/17.
130101 Promet općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna sredstva u obrazovnom sektoru promet i logistika
Nar. novine, 83/17.
130101 Promet općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2017.
Nar. novine, 82/17.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
Nar. novine, 82/17.
060102 Mjeriteljstvo


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar (211124) u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
Nar. novine, 82/17.
150201 Digitalni sadržaji i usluge
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
180107 Audiovizualne djelatnosti
180401 Mediji, općenito


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
Nar. novine, 82/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije
180107 Audiovizualne djelatnosti
180401 Mediji, općenito


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje
Nar. novine, 82/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije
180107 Audiovizualne djelatnosti
180401 Mediji, općenito


Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika
Nar. novine, 82/17.
030301 Ovršni postupak


Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica
Nar. novine, 82/17.
030301 Ovršni postupak


Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice
Nar. novine, 82/17.
030301 Ovršni postupak


Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice
Nar. novine, 82/17.
030301 Ovršni postupak


Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu
Nar. novine, 82/17.
030301 Ovršni postupak
050101 Platni promet


Odluka o općinskim porezima Općine Vođinci
Nar. novine, 82/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima (Općina Lipovljani)
Nar. novine, 82/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Knina
Nar. novine, 82/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
Nar. novine, 81/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu
Nar. novine, 81/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu
Nar. novine, 81/17.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu
Nar. novine, 81/17.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu
Nar. novine, 81/17.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu
Nar. novine, 81/17.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda za 2016. godinu
Nar. novine, 81/17.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
Nar. novine, 81/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2016-02/006, u postupku ocjene namjere provedbe koncentracije poduzetnika koja nastaje pripajanjem poduzetnika H1 Telekom dioničko društvo za telekomunikacijske usluge, sa sjedištem u Splitu, Dračevac 2/d poduzetniku OT-Optima Telekom d.d. za telekomunikacije, sa sjedištem u Zagrebu, Bani 75/a.
Nar. novine, 80/17.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera
Nar. novine, 80/17.
060102 Mjeriteljstvo


Odluka o redu prvenstva korištenja voda iz izvorišta Gradole
Nar. novine, 80/17.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o redu prvenstva korištenja voda iz bunara Jadreški
Nar. novine, 80/17.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o općinskim porezima Općine Lovas
Nar. novine, 79/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Brodski Stupnik
Nar. novine, 79/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2017.
Nar. novine, 79/17.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
Nar. novine, 79/17.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike (050624) u obrazovnom sektoru graditeljstvo i geodezija
Nar. novine, 79/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike u obrazovnom sektoru graditeljstvo i geodezija
Nar. novine, 79/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike u obrazovnom sektoru graditeljstvo i geodezija
Nar. novine, 79/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani
Nar. novine, 79/17.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja
Nar. novine, 79/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima
Nar. novine, 79/17.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


( * ne važi) Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze
Nar. novine, 79/17.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda
Nar. novine, 78/17.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec
Nar. novine, 78/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Satnica Đakovačka
Nar. novine, 78/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Raša
Nar. novine, 78/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Cerna)
Nar. novine, 78/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima (Grad Rovinj)
Nar. novine, 78/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluku o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik
Nar. novine, 78/17.
050106 Devizno poslovanje


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Podgora za dio katastarske općine Igrane
Nar. novine, 78/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o redu prvenstva korištenja voda iz tijela podzemnih voda s vodocrpilišta Utinja vrelo
Nar. novine, 78/17.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prodavač (060923) u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Nar. novine, 78/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije prodavač u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Nar. novine, 78/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije prodavač u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Nar. novine, 78/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


( * ne važi) Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
Nar. novine, 78/17.
140201 Turizam


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju
Nar. novine, 78/17.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220202 Vlada RH


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.
Nar. novine, 78/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018.
Nar. novine, 78/17.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku
Nar. novine, 78/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180103 Arhivi


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave
Nar. novine, 78/17.
050307 Porezna uprava


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike
Nar. novine, 78/17.
050502 Carinska služba


Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu
Nar. novine, 78/17.
140201 Turizam


Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
Nar. novine, 78/17.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Statut Središnjeg registra osiguranika
Nar. novine, 77/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o općinskim porezima Općine Tribunj
Nar. novine, 77/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar (330724) u obrazovnom sektoru geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
Nar. novine, 77/17.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar u obrazovnom sektoru geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
Nar. novine, 77/17.
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar u obrazovnom sektoru geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
Nar. novine, 77/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju (od 1. 7. 2017. do 30. 6. 2018.)
Nar. novine, 77/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Nar. novine, 77/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Odluka o visini naknade za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena
Nar. novine, 77/17.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (s Uputama)
Nar. novine, 76/17.
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za preventivnu dentalnu medicinu" Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 76/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o Referentnom centru za more Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
Nar. novine, 76/17.
090201 Zaštita okoliša


Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
Nar. novine, 76/17.
110201 Stanovanje, poslovni prostori
110202 Posredovanje u prometu nekretnina


( * ne važi) Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja
Nar. novine, 76/17.
160102 Banke, kreditne institucije
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
Nar. novine, 76/17.
220301 Državna uprava, općenito