Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 128/19.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovnu školu i Talijanski jezik i književnost za srednju školu s nastavom na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A)
Nar. novine, 81/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
220108 Nacionalne manjine


Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji
Nar. novine, 81/19.
140201 Turizam


Sudski poslovnik
Nar. novine, 81/19.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita
Nar. novine, 81/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
240101 Pravosuđe, općenito


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »SZH-01«
Nar. novine, 81/19.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu
Nar. novine, 80/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 80/19.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


( * ne važi) Pravilnik o izobrazbi
Nar. novine, 80/19.
200201 Obrana


Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 80/19.
200201 Obrana


Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
Nar. novine, 80/19.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Pravilnik o pojedinim oblicima zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma te standardima i normativima za njihovo obavljanje
Nar. novine, 79/19.
140201 Turizam
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 79/19.
190705 Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 79/19.
190705 Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost
Nar. novine, 79/19.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 79/19.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


(* ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


(* ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


(* ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


(* ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


Sporazum o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima, sastavljen 26. listopada 2004. u Luxembourgu
Nar. novine, 79/19.
272001 Pravna pomoć i suradnja, izručenje, sudske odluke (Međunarodno pravo)


(*ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Nar. novine, 79/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 79/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 78/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 78/19.
020501 Kolektivni ugovori
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2019.
Nar. novine, 78/19.
220304 Službena statistika


Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama
Nar. novine, 78/19.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće
Nar. novine, 78/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Pravilnik o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane
Nar. novine, 77/19.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu dostave zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane
Nar. novine, 77/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad središnje ugovorne strane i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane
Nar. novine, 77/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2019
Nar. novine, 77/19.
220304 Službena statistika


Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za potrebe inspekcijskih nadzora i službenih kontrola i referentni laboratoriji za ispitivanje predmeta opće uporabe
Nar. novine, 77/19
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 77/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
Nar. novine, 77/19.
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Zdenac
Nar. novine, 76/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Latin
Nar. novine, 76/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Jezero
Nar. novine, 76/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Popovo Selo
Nar. novine, 76/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Modruš
Nar. novine, 76/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Gline za dio katastarske općine Viduševac
Nar. novine, 76/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Gline za dio katastarske općine Dvorišće
Nar. novine, 76/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Karlovca za dio katastarske općine Mala Švarča
Nar. novine, 76/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Krapine za katastarsku općinu Velika Ves
Nar. novine, 76/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za interdisciplinarni ultrazvuk u medicini« Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu i Zavoda za pulmologiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
Nar. novine, 76/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o tehničkim uvjetima za siguran rad žičara u radu te održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti žičara
Nar. novine, 76/19.
130801 Žičare


Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničnome obliku - e-Matici
Nar. novine, 76/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
Nar. novine, 76/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine
Nar. novine, 76/19.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
220108 Nacionalne manjine
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze
Nar. novine, 76/19.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o pretvaranju knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis
Nar. novine, 76/19.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 75/19
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Donja Motičina za dio katastarske općine Gornja Motičina
Nar. novine, 75/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Đakovo za dio katastarske općine Ivanovci Đakovački
Nar. novine, 75/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Garešnice za dio katastarske općine Garešnica
Nar. novine, 75/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Viškovci za dio katastarske općine Forkuševci
Nar. novine, 75/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Draganić za dio katastarske općine Draganić
Nar. novine, 75/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rasinja za dio katastarske općine Subotica Podravska
Nar. novine, 75/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Semeljci za dio katastarske općine Mrzović
Nar. novine, 75/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rasinja za dio katastarske općine Gorica
Nar. novine, 75/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o upisu sorti u Sortnu listu
Nar. novine, 75/19.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće
Nar. novine, 74/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2019. godinu
Nar. novine, 74/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata
Nar. novine, 74/19.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita
Nar. novine, 74/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Graditeljstvo i Turizam i ugostiteljstvo
Nar. novine, 74/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
Nar. novine, 74/19.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
260201 Europska unija i RH


Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu
Nar. novine, 74/19.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem i selektivnom povećanju kapitala Međunarodne banke za obnovu i razvoj
Nar. novine, 74/19.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku
Nar. novine, 74/19.
220301 Državna uprava, općenito


Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg izračuna
Nar. novine, 73/19.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 73/19
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona
Nar. novine, 73/19.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Plan prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu
Nar. novine, 73/19.
220202 Vlada RH
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 73/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru