Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 95/21
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
Nar. novine, 95/21
250203 Upravne pristojbe


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 95/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


( * ne važi) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Nar. novine, 95/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 95/21
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 95/21
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Rješenje o dodjeli naziva naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje mijelodisplastičnog sindroma« Zavodu za hematologiju Kliničke bolnice Merkur
Nar. novine, 94/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za glomerulo-tubularne bolesti bubrega« Kliničkom zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 94/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kronične rane« Klinici za kožne i spolne bolesti i Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
Nar. novine, 94/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za forenzičku psihijatriju« Klinici za psihijatriju Vrapče
Nar. novine, 94/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra shizofrenije« Klinici za psihijatriju Vrapče
Nar. novine, 94/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o donošenju Mreže telemedicinskih centara
Nar. novine, 94/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku
Nar. novine, 94/21
030301 Ovršni postupak


Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Pazina
Nar. novine, 94/21
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Pazina
Nar. novine, 94/21
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.
Nar. novine, 94/21
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za potporu hitnim mjerama protiv pandemije bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
Nar. novine, 94/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
220202 Vlada RH
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
260201 Europska unija i RH


Odluka o proglašenju projekta "Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 94/21
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 93/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
Nar. novine, 93/21
250203 Upravne pristojbe


Obavijest o podnesenom Zahtjevu za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda za zaštićenu oznaku izvornosti "Ogulinski kiseli kupus"/"Ogulinsko kiselo zelje"
Nar. novine, 93/21
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine
Nar. novine, 93/21
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Dokazana kvaliteta"
Nar. novine, 93/21
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o postupku plombiranja i postupanju s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj
Nar. novine, 93/21
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.
Nar. novine, 93/21
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima
Nar. novine, 93/21
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Obvezatne upute broj DLS IV o primjeni obvezatnih uputa
Nar. novine, 92/21
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Obvezatne upute broj DLS III o postupku kandidiranja
Nar. novine, 92/21
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Obvezatne upute broj DLS II – obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu dopunskih izbora (ODLS-1 - ODLS-16)
Nar. novine, 92/21
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Obvezatne upute broj DLS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 92/21
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 92/21
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Uredba o Tarifi sudskih pristojbi
Nar. novine, 92/21
240202 Sudske pristojbe


( * ne važi) Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
Nar. novine, 92/21
250203 Upravne pristojbe


Uredba o viznom sustavu
Nar. novine, 92/21
250101 Državljanstvo, javne isprave


Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2021.
Nar. novine, 91/21
220304 Službena statistika


Pravilnik o priznanjima i nagradama radi unapređivanja zaštite na radu
Nar. novine, 91/21
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Primorsko-goranske i Istarske županije te za područje Grada Novalje, Grada Senja i Općine Karlobag
Nar. novine, 90/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 90/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


( * ne važi) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Nar. novine, 90/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 90/21
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 90/21
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 90/21
200301 Policija


Pravilnik o službenoj iskaznici ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba, znački i odori ribarskog inspektora, voditelja brodice i mornara
Nar. novine, 90/21
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025 u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini
Nar. novine, 90/21
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o tržišnim standardima za jaja
Nar. novine, 90/21
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 90/21
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 90/21
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 90/21
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 90/21
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 90/21
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Nar. novine, 89/21
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Odluka o naknadi za razvoj
Nar. novine, 89/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/21-02/0011, urbroj: 567-06-21-03 od 2. kolovoza 2021. kojom se koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 3/21 za područje Grada Splita (G-ST2); 104,1 MHz dodjeljuje Sveučilištu u Splitu
Nar. novine, 89/21
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/21-02/0005, urbroj: 567-06/04-21-05 od 2. kolovoza 2021. kojom se koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluga radija za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije (Z-ZG2), 101,0 MHz dodjeljuje trgovačkom društvu TOP RADIO d.o.o.
Nar. novine, 89/21
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2021.
Nar. novine, 89/21
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Hrvatske matice iseljenika
Nar. novine, 89/21
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
260401 Hrvati izvan RH


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za endometriozu« Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 89/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Naredba o uklanjanju invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen)
Nar. novine, 89/21
090202 Zaštita prirode


Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje
Nar. novine, 88/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o resekuritizaciji, objavi informacija o privatnim sekuritizacijama i mrežnim stranicama te izdavanju odobrenja trećim stranama koje provjeravaju STS usklađenost
Nar. novine, 88/21
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda »Meso istarskog goveda – boškarina/meso istrskega goveda – boškarina« – zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 88/21
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Dalmatinski med« – zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 88/21
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Meso turopoljske svinje« – zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 88/21
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o provedbi Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima
Nar. novine, 88/21
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva
Nar. novine, 88/21
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu
Nar. novine, 88/21
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energetskih vrijednosti goriva
Nar. novine, 88/21
060101 Normizacija, akreditacija
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravilnik o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti
Nar. novine, 88/21
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
Nar. novine, 87/21.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera
Nar. novine, 87/21.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o resekuritizaciji, objavi informacija o privatnim sekuritizacijama, mrežnim stranicama i o naknadama za nadzor
Nar. novine, 87/21.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 87/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 87/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 87/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za biljne genetske izvore
Nar. novine, 87/21.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Nar. novine, 87/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
180201 Sport


Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida
Nar. novine, 87/21.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO