Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu
Nar. novine, 45/12.
200201 Obrana


( * ne važi) Stečajni zakon
Nar. novine, 25/12.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


( * ne važi) Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
Nar. novine, 22/12.
010102 Sudski registar, upis i promjene


Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima (važi do 31. 12. 2023.)
Nar. novine, 22/12.
010102 Sudski registar, upis i promjene


Statut Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta
Nar. novine, 22/12.
130101 Promet općenito


Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2012. godini
Nar. novine, 21/12.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Odluka o određivanju uvjeta za kandidate za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora, te uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele
Nar. novine, 19/12.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti
Nar. novine, 17/12.
010201 Obrt


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.
Nar. novine, 16/12
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene


Pravilnik o načinu izvršavanja odgojnih mjera posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu
Nar. novine, 21/12.
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


( * ne važi) Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršavanja maloljetničkih sankcija
Nar. novine, 20/12.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Pravilnik o postupku imenovanja i načinu rada predstavnika udruga i predstavnika akademske zajednice u Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja
Nar. novine, 22/12.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
210201 Udruge i civilno društvo
220101 Ustav RH i ljudska prava
240101 Pravosuđe, općenito


( * ne važi) Pravilnik o načinu, provođenju i ocjenjivanju provjere znanja i razgovora kandidata u postupku imenovanja na državnoodvjetničku dužnost
Nar. novine, 22/12.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


( * ne važi) Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih Odlukom Vijeća Europske unije 2011/782/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku
Nar. novine, 22/12.
260201 Europska unija i RH


Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 16/12.
260401 Hrvati izvan RH


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 18/12.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za trgovinsku politiku
Nar. novine, 21/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma
Nar. novine, 21/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture
Nar. novine, 21/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih
Nar. novine, 21/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskog sustava
Nar. novine, 21/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta
Nar. novine, 21/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * djelomično u primjeni) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (važi samo čl. 30.)
Nar. novine, 26/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
Nar. novine, 22/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
Nar. novine, 17/12.
220301 Državna uprava, općenito


Obvezne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Općinskog vijeća Općine Goričan, članove Općinskog vijeća Općine Klis, članove Općinskog vijeća Općine Lokve i članove Općinskog vijeća Općine Višnjan-Visignano
Nar. novine, 22/12.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Općinskog vijeća Općine Goričan, članove Općinskog vijeća Općine Klis, članove Općinskog vijeća Općine Lokve i članove Općinskog vijeća Općine Višnjan-Visignano
Nar. novine, 22/12.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Iloka, Općinsko vijeće Općine Goričan, Općinsko vijeće Općine Klis, Općinsko vijeće Općine Lokve i Općinsko vijeće Općine Višnjan-Visignano
Nar. novine, 22/12.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje
Nar. novine, 16/12.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje
Nar. novine, 16/12.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje
Nar. novine, 16/12.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2012. godinu
Nar. novine, 25/12.
260201 Europska unija i RH


Uredba o Uredu za razminiranje
Nar. novine, 21/12.
200202 Oružje i vojna oprema
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Ureda za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 22/12.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu
Nar. novine, 18/12.
220202 Vlada RH
260201 Europska unija i RH
271601 Ljudska prava, manjine (Međunarodno pravo)


Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
Nar. novine, 18/12.
220101 Ustav RH i ljudska prava
271601 Ljudska prava, manjine (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Uredba o Uredu za zakonodavstvo
Nar. novine, 17/12.
220201 Predsjednik RH


Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2012. godinu
Nar. novine, 21/12.
220108 Nacionalne manjine


Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-X-838/2012 od 15. veljače 2012. o pravnoj snazi, prirodi i učincima ustavnih zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske
Nar. novine, 20/12.
220101 Ustav RH i ljudska prava
220102 Ustavni sud


Zakon o prestanku važenja Zakona o Financijskoj policiji
Nar. novine, 25/12.
050307 Porezna uprava


( * ne važi) Zakon o Poreznoj upravi
Nar. novine, 25/12.
050307 Porezna uprava


( * ne važi) Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
Nar. novine, 22/12.
230301 Javna nabava
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi
Nar. novine, 19/12.
230301 Javna nabava


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija
Nar. novine, 18/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu
Nar. novine, 25/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
Nar. novine, 24/12.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Nar. novine, 24/12.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Nar. novine, 24/12.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Nar. novine, 24/12.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Nar. novine, 24/12.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Nar. novine, 24/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Nar. novine, 24/12.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zakon o doprinosima
Nar. novine, 22/12.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Uredba o Carinskoj tarifi za 2012. godinu
Nar. novine, 21/12.
050501 Carinski propisi


Zakon o porezu na dobit
Nar. novine, 22/12.
050305 Porez na dobit


( * ne važi) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 25/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Zakon o porezu na dohodak
Nar. novine, 22/12.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka i kala u slatkovodnom uzgoju riba
Nar. novine, 21/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 22/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom
Nar. novine, 25/12.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola
Nar. novine, 25/12.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Odluka o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju
Nar. novine, 25/12.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2012. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 16/12.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2011. godinu
Nar. novine, 18/12.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Zakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske
Nar. novine, 25/12.
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
050103 Financijski inspektorat


( * ne važi) Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Nar. novine, 25/12.
050101 Platni promet


( * ne važi) Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 18/12.
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o proglašenju Park-šume Kanovci
Nar. novine, 20/12.
090202 Zaštita prirode


Uredba o visini vodnoga doprinosa
Nar. novine, 19/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze
Nar. novine, 22/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju izvješća o pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama
Nar. novine, 17/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na propisane oznake TPV 207 (izdanje 02)
Nar. novine, 19/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o postupku homologacije tipa motornih i priključnih vozila, s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 120 (izdanje 02)
Nar. novine, 17/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o postupku homologacije uređaja za neizravno gledanje i njihove ugradbe na motorna vozila TPV 108 (izdanje 02)
Nar. novine, 25/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju na pomorskom dobru
Nar. novine, 25/12.
220703 Koncesije


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška
Nar. novine, 18/12.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Ravna Gora za dio katastarske općine Divjake - naselja: Šije, Leskova Draga i Kupjak
Nar. novine, 18/12.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
Nar. novine, 25/12.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Odluka o visini naknade za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti
Nar. novine, 21/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
Nar. novine, 25/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama
Nar. novine, 18/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Tunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (tetrapturus belone)
Nar. novine, 19/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Zakon o šumama
Nar. novine, 25/12.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 18/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


( * ne važi) Popis ovlaštenih certifikacijskih tijela
Nar. novine, 25/12.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 18/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012. godini
Nar. novine, 17/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
Nar. novine, 17/12.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
Nar. novine, 20/12.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka
Nar. novine, 20/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva BI 3. MAJ d.d. iz Rijeke, Liburnijska 1, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 25/12.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća
Nar. novine, 18/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2012.
Nar. novine, 25/12.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
Nar. novine, 25/12.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade
Nar. novine, 22/12.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 14/12 i 23/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 22/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 25/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu
Nar. novine, 18/12.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2012.
Nar. novine, 22/12.
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2012.
Nar. novine, 22/12.
220304 Službena statistika


Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica
Nar. novine, 15/12.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Nar. novine, 25/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


( * ne važi) Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora
Nar. novine, 20/12.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (važi do 30. 9. 2024.)
Nar. novine, 20/12.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Zakon o prosvjetnoj inspekciji
Nar. novine, 16/12.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 16/12.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 16/12.
260401 Hrvati izvan RH


( * ne važi) Pravilnik o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
Nar. novine, 15/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Nar. novine, 15/12.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Objava Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o državnom referendumu o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
Nar. novine, 15/12.
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa
260201 Europska unija i RH


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Metkovića za dio k.o. Metković
Nar. novine, 15/12.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica
Nar. novine, 15/12.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Posedarje
Nar. novine, 15/12.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina
Nar. novine, 15/12.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka
Nar. novine, 14/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Župa dubrovačka
Nar. novine, 14/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)