Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – "otok Sv. Katarina – Monumenti" i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja
Nar. novine, 127/21
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
Nar. novine, 127/21
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
260201 Europska unija i RH


Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2022. do 2027. godine
Nar. novine, 127/21
130101 Promet općenito
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o Evidenciji civilnih stradalnika iz Domovinskog rata
Nar. novine, 127/21
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o Evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Nar. novine, 127/21
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o načinu ostvarivanja statusa sudionika Domovinskog rata
Nar. novine, 127/21
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o načinu vrednovanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, načinu rada te sastavu i broju članova Povjerenstva za provedbu javnog poziva za promociju programa "Hrvatski otočni proizvod"
Nar. novine, 127/21
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Pravilnik o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka
Nar. novine, 127/21
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Statut Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove
Nar. novine, 127/21
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu
Nar. novine, 127/21
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 129/21
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( *ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 129/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Nar. novine, 129/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 129/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


( * ne važi) Odluka o sigurnosnoj mjeri privremene zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije, Zimbabvea i Republike Mozambik
Nar. novine, 129/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 129/21
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2021. godine
Nar. novine, 128/21
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2021. godine
Nar. novine, 128/21
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2021. godine
Nar. novine, 128/21
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2021. godine
Nar. novine, 128/21
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za prvo polugodište 2021. godine
Nar. novine, 128/21
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2021. godine
Nar. novine, 128/21
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2021. godine
Nar. novine, 128/21
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2021. godine
Nar. novine, 128/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2021. godine
Nar. novine, 128/21
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. godine
Nar. novine, 128/21
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Trogira
Nar. novine, 126/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Paklenica (NP Paklenica)
Nar. novine, 126/21.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (NP Sjeverni Velebit)
Nar. novine, 126/21.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Plitvička Jezera (NP Plitvička Jezera)
Nar. novine, 126/21.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove
Nar. novine, 126/21.
100201 Obnova
230301 Javna nabava


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 126/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o polaganju državne mature
Nar. novine, 126/21.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije
Nar. novine, 126/21.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju
Nar. novine, 126/21.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o obveznim odnosima
Nar. novine, 126/21.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Zakon o odvjetništvu
Nar. novine, 126/21.
240601 Odvjetništvo


Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Nar. novine, 126/21.
140101 Ugostiteljstvo


Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
Nar. novine, 126/21.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 125/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 125/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Benkovca
Nar. novine, 124/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139
Nar. novine, 124/21.
130601 Zračne luke i zračni promet


(* ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Velike Gorice
Nar. novine, 123/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2021.
Nar. novine, 123/21.
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2021.
Nar. novine, 123/21.
220304 Službena statistika


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za dio katastarske općine Dusina Nova za I. zonu
Nar. novine, 123/21.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva, načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama
Nar. novine, 123/21.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za preproceduralnu pripremu i postproceduralno liječenje i rehabilitaciju farmakorezistentnih bolesti pokreta invazivnim metodama, posebice dubinskom mozgovnom stimulacijom" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Nar. novine, 123/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o minimalnim uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima
Nar. novine, 123/21.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini
Nar. novine, 123/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika
Nar. novine, 123/21.
240501 Javno bilježništvo


Pravilnik o tretmanu zatvorenika
Nar. novine, 123/21.
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
Nar. novine, 122/21.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 122/21.
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 122/21.
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 122/21.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 122/21.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 122/21.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 122/21.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 122/21.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 122/21.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 122/21.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 122/21.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda
Nar. novine, 121/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2021."
Nar. novine, 121/21.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 121/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


( * ne važi) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Nar. novine, 121/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 121/21.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 121/21.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važ) Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore javnopravnih tijela
Nar. novine, 121/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
220301 Državna uprava, općenito
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o dokumentu za transfer eksplozivnih tvari unutar Europske unije
Nar. novine, 121/21.
200202 Oružje i vojna oprema


Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 121/21.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, uvala Žnjan
Nar. novine, 121/21.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


( * ne važi) Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 121/21.
080301 Energija, općenito


Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
Nar. novine, 120/21.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja
Nar. novine, 120/21.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica
Nar. novine, 120/21.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Statut Domovinskog pokreta
Nar. novine, 120/21.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Visoko
Nar. novine, 120/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica
Nar. novine, 120/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Splita
Nar. novine, 120/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 120/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 120/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 120/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o postupku ispitivanja agregata za istakanje goriva za motorna vozila
Nar. novine, 120/21.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite
Nar. novine, 120/21.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Nar. novine, 120/21.
050102 Sprječavanje pranja novca
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Zakon o minimalnoj plaći
Nar. novine, 120/21.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 120/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza i pješačkog prijelaza na željezničkoj pruzi M201 (Gyekenyes) - državna granica - Koprivnica - Dugo Selo
Nar. novine, 119/21.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 119/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 119/21.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 119/21.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 119/21.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (važi do 30. 12. 2022.)
Nar. novine, 119/21.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija
Nar. novine, 119/21.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o postupcima namire za sporedne sustave
Nar. novine, 119/21.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 2 kune iz serije "Zlatna kuna"
Nar. novine, 119/21.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Dalmatinski pas"
Nar. novine, 119/21.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o osnovnim obilježjima i puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Međunarodni dan djeteta, 20. studenoga 2021."
Nar. novine, 119/21.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja
Nar. novine, 119/21.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


( *ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 119/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 119/21.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-12"
Nar. novine, 119/21.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-11"
Nar. novine, 119/21.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Uredba o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
Nar. novine, 119/21.
040301 Naknade u području intelektualnog vlasništva


Odluka o gradskim porezima Grada Vinkovaca
Nar. novine, 118/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Statut Hrvatske komore dentalne medicine
Nar. novine, 118/21.
190202 Stomatološka djelatnost


Pravilnik o stručnom nadzoru (u djelatnosti dentalne medicine, dentalne tehnike, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara)
Nar. novine, 118/21.
190202 Stomatološka djelatnost


Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 118/21.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o statističkim standardima osiguranja
Nar. novine, 118/21.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2021.
Nar. novine, 118/21.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Pravilnik o načinu ostvarivanja statusa i prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata
Nar. novine, 118/21.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata
Nar. novine, 118/21.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 118/21.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe