Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o objavljivanju Priručnika s međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti)
Nar. novine, 11/23
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama
Nar. novine, 11/23
010401 Financijsko poslovanje
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
050105 Zaštita u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima


Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj
Nar. novine, 11/23
010401 Financijsko poslovanje
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
050105 Zaštita u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 11/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (s Uputama)
Nar. novine, 10/23
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važI) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice
Nar. novine, 10/23
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 10/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o odori službenika pravosudne policije
Nar. novine, 10/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Rješenje o razrješenju pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 10/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Rješenje o razrješenju i imenovanju članice i zamjenice članice Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva
Nar. novine, 10/23
020601 Volonterstvo


Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa
Nar. novine, 10/23
130701 Željeznice i željeznički promet


Rješenje o imenovanju članica Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti
Nar. novine, 10/23
220301 Državna uprava, općenito
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Rješenje o razrješenju ravnatelja Ureda Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava – tajnika
Nar. novine, 10/23
220101 Ustav RH i ljudska prava


Rješenje o razrješenju državnog tajnika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 10/23
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika ovlaštenika za rukovođenje radom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije
Nar. novine, 10/23
100201 Obnova
200301 Policija


Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Nar. novine, 10/23
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Rješenje o razrješenju predsjednika i članice te imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
Nar. novine, 10/23
110202 Posredovanje u prometu nekretnina


Rješenje o opozivu predstavnice i imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalno vijeće
Nar. novine, 10/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori


Rješenje o razrješenju predsjednika i članice te imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Nar. novine, 10/23
100201 Obnova
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje o razrješenju predsjednice i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 10/23
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju predsjednice i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara
Nar. novine, 10/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak
Nar. novine, 10/23
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
Nar. novine, 10/23
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
260201 Europska unija i RH


Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56
Nar. novine, 10/23
110102 Zemljišne knjige
130201 Pomorsko dobro, morske luke
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 10/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Nar. novine, 10/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana
Nar. novine, 10/23
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o javnobilježničkim pristojbama
Nar. novine, 10/23
240502 Javnobilježniče pristojbe i tarifa


Zakon o prestanku važenja Zakona o matičnom broju
Nar. novine, 10/23
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o dodatnom porezu na dobit
Nar. novine, 9/23
050305 Porez na dobit


Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih voda
Nar. novine, 9/23
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2022. godinu
Nar. novine, 9/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Nar. novine, 9/23
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima
Nar. novine, 9/23
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku
Nar. novine, 9/23
030301 Ovršni postupak


Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 9/23
220203 Hrvatski sabor


Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 9/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 9/23
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220203 Hrvatski sabor


Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 9/23
220101 Ustav RH i ljudska prava
220203 Hrvatski sabor


Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 9/23
220203 Hrvatski sabor


Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 9/23
220203 Hrvatski sabor


Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 9/23
220203 Hrvatski sabor


Rješenje o opozivu zamjenice predstavnika i imenovanju zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalno vijeće
Nar. novine, 8/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o razrješenju supredsjedateljice i imenovanju supredsjedatelja Hrvatsko-izraelskog zajedničkog odbora za gospodarsku suradnju
Nar. novine, 8/23
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
260301 Međunarodna suradnja RH


Rješenje o razrješenju supredsjedateljice i imenovanju supredsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije
Nar. novine, 8/23
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
260301 Međunarodna suradnja RH


Rješenje o razrješenju supredsjedateljice i imenovanju supredsjedatelja Zajedničkog odbora za provedbu i poticanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije
Nar. novine, 8/23
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
260301 Međunarodna suradnja RH


Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika
Nar. novine, 8/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 8/23
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
010701 Poduzetnička infrastruktura


Rješenje o razrješenju predsjednice i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme
Nar. novine, 8/23
060101 Normizacija, akreditacija


Rješenje o razrješenju državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Nar. novine, 8/23
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika Uprave Agencije za ugljikovodike
Nar. novine, 8/23
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena
Nar. novine, 8/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Rješenje o imenovanju ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 8/23
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
260201 Europska unija i RH


Rješenje o imenovanju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nar. novine, 8/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
220202 Vlada RH
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Otočca
Nar. novine, 8/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o lokalnim porezima Općine Poličnik
Nar. novine, 8/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za dio katastarske općine Kosinj za II. zonu
Nar. novine, 8/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2023. godinu
Nar. novine, 8/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Pravilnik o poštanskim markama
Nar. novine, 8/23
131001 Poštanske i kurirske usluge


Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala
Nar. novine, 8/23
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
Nar. novine, 8/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta
Nar. novine, 8/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja
Nar. novine, 8/23
250102 Stranci u RH, azil


Zaključak o usvajanju pravno neobvezujuće Radne definicije antiromskog rasizma i diskriminacije Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA)
Nar. novine, 8/23
220202 Vlada RH
271601 Ljudska prava, manjine (Međunarodno pravo)


Zaključak o usvajanju pravno neobvezujuće Radne definicije poricanja i iskrivljavanja istine o Holokaustu Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA)
Nar. novine, 8/23
220202 Vlada RH
271601 Ljudska prava, manjine (Međunarodno pravo)


Zaključak o usvajanju pravno neobvezujuće Radne definicije antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA)
Nar. novine, 8/23
220202 Vlada RH
271601 Ljudska prava, manjine (Međunarodno pravo)


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini
Nar. novine, 8/23
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2023. godini
Nar. novine, 8/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini
Nar. novine, 8/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
210101 Ustanove, općenito


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini
Nar. novine, 8/23
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini
Nar. novine, 8/23
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu
Nar. novine, 8/23
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 8/23
220202 Vlada RH


Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 8/23
220202 Vlada RH


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 7/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o porezima Općine Stara Gradiška
Nar. novine, 7/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Jelsa
Nar. novine, 7/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2022.
Nar. novine, 7/23
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2022.
Nar. novine, 7/23
220304 Službena statistika


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Petrinje za dio katastarske općine Petrinja (sjever)
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Petrinje za katastarsku općinu Mošćenica i dijelove katastarskih općina Križ Hrastovački, Novo Selište i Brest Pokupski
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Petrinje za dijelove katastarskih općina Strašnik, Graberje, Gora i Sibić
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Gline za dijelove katastarskih općina Maja, Marinbrod, Graberje i Novo Selo Glinsko
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Topusko za katastarsku Općinu Topusko i dio katastarske Općine Hrvatsko selo.
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Zadvarje za dio katastarske općine Žeževica
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Zmijavci za dijelove katastarskih općina Runović i Podbablje
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Vrlike za dijelove katastarskih općina Kosore i Podosoje
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Voćin za dio katastarske općine Voćin
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Civljane za dio katastarske općine Civljane
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Hum na Sutli za katastarsku općinu Hum na Sutli
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Benkovca za katastarske općine Benkovac i Buković
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Poličnik za katastarsku općinu Dračevac Ninski i dio katastarske općine Suhovare
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Starigrad za dijelove katastarskih općina Tribanj i Seline
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Starigrad za dio katastarske općine Starigrad
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Virje za dio katastarske općine Virje
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kloštar Podravski za dio katastarske općine Kloštar Podravski
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Pleternice za dijelove katastarskih općina Buk, Zagrađe, Brodski Drenovac i Frkljevci
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Velika Kopanica za dio katastarske općine Beravci
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Staro Petrovo Selo za dio katastarske općine Staro Petrovo Selo
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sveti Juraj na Bregu i Općine Šenkovec za katastarsku općinu Zasadbreg
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Šenkovec za dijelove katastarskih općina Šenkovec, Mihovljan i Mačkovec
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Hercegovac za dio katastarske općine Hercegovac
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Zrinski Topolovac za dio katastarske općine Zrinski Topolovac
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Siska za dijelove katastarskih općina Stara Drenčina i Jazvenik
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Kutine za dio katastarske općine Kutina (istok)
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Kutine za dio katastarske općine Kutina (zapad)
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zaprešića i Općine Bistra za dio katastarske općine Bistransko Podgorje
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Svetog Ivana Zeline za dijelove katastarskih općina Komin i Zelina
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kravarsko za dio katastarske općine Kravarsko
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pisarovina za dio katastarske općine Donja Kupčina
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Cetingrad za dio katastarske općine Cetingrad
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Karlovca za dijelove katastarskih općina Zagrad i Mahično
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Karlovca za katastarsku općinu Velika Jelsa i dio katastarske općine Donje Pokupje
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o kriterijima za priznavanje prava na dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca
Nar. novine, 7/23
020401 Zaštita života i zdravlja na radu
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Karlovca za dijelove katastarskih općina Donje Mekušje i Gornje Mekušje
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Beletinec
Nar. novine, 7/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o porezima Općine Mihovljan
Nar. novine, 6/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Splitu
Nar. novine, 6/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Makarskoj
Nar. novine, 6/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Općinskog suda u Dubrovniku
Nar. novine, 6/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Bjelovaru
Nar. novine, 6/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture
Nar. novine, 6/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za otpis duga
Nar. novine, 6/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o sadržaju i obliku odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja
Nar. novine, 6/23
010201 Obrt


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
Nar. novine, 6/23
130101 Promet općenito
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 6/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
Nar. novine, 6/23
060102 Mjeriteljstvo


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Studena - nova
Nar. novine, 5/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o uvjetima i načinu pristupa i korištenja povjerljivih statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku za znanstvene svrhe
Nar. novine, 5/23
220304 Službena statistika


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Blace - Trn
Nar. novine, 5/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Studena - nova
Nar. novine, 5/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Mala Švarča 1
Nar. novine, 5/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Otočca za dijelove katastarskih općina Prozor i Čovići
Nar. novine, 5/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
Nar. novine, 5/23
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o općim uvjetima za gradnju u zaštitnom pružnom i infrastrukturnom pojasu
Nar. novine, 5/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o postupku i načinu osnivanja Majstorske škole
Nar. novine, 5/23
010201 Obrt
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o određivanju državnog tajnika koji upravlja Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 5/23
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
260201 Europska unija i RH


Odluka o određivanju državne tajnice koja upravlja Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nar. novine, 5/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
220301 Državna uprava, općenito


Rješenje o razrješenju ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 5/23
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nar. novine, 5/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda
Nar. novine, 5/23
010303 Mjere kontrole cijena


Odluka o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja podmorskih 110 kV i 35 kV kabela
Nar. novine, 5/23
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka
Nar. novine, 5/23
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu
Nar. novine, 5/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o opozivu počasnog konzula Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj, sa sjedištem u Barceloni
Nar. novine, 5/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
Nar. novine, 4/23
080401 Industrija, općenito


Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore arhitekata
Nar. novine, 4/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić
Nar. novine, 4/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Državnoodvjetničkog vijeća
Nar. novine, 4/23
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o odlagalištima otpada
Nar. novine, 4/23
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o naknadama za poslove biljnog zdravstva
Nar. novine, 4/23
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Odluka o opozivu počasnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Curitibi
Nar. novine, 4/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Sao Paulu
Nar. novine, 4/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Sao Paulu
Nar. novine, 4/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Sao Paulu
Nar. novine, 4/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Curitibi
Nar. novine, 4/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Kneževini Lihtenštajnu, sa sjedištem u Schaanu
Nar. novine, 4/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kneževini Lihtenštajnu, sa sjedištem u Schaanu
Nar. novine, 4/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 3/23
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. Vela Luka
Nar. novine, 3/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 3/23
020501 Kolektivni ugovori
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima
Nar. novine, 3/23
040101 Autorsko i srodna prava
180107 Audiovizualne djelatnosti
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


Obvezatne upute broj LS IV - o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora članova općinskog vijeća općine Gradina
Nar. novine, 3/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS III - o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora članova Općinskog vijeća Općine Gradina
Nar. novine, 3/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS II – obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima članova Općinskog vijeća Općine Gradina
Nar. novine, 3/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora članova općinskog vijeća općine Gradina
Nar. novine, 3/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN IV – o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Starigrad
Nar. novine, 3/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN III – o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Starigrad
Nar. novine, 3/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN II – obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika Općine Starigrad
Nar. novine, 3/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Starigrad
Nar. novine, 3/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo
Nar. novine, 3/23
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
Nar. novine, 3/23
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o naknadi troškova za poslove umjeravanja u Nacionalnom umjernom laboratoriju za masu i gustoću
Nar. novine, 3/23
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o sadržaju, vrstama i načinu provođenja stručnog nadzora
Nar. novine, 3/23
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Rješenje kojim se Klinika za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za kataraktu i refraktivnu kirurgiju oka«
Nar. novine, 3/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Klinika za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za psorijazu"
Nar. novine, 3/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju zamjenika glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave
Nar. novine, 3/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
110102 Zemljišne knjige


Rješenje o imenovanju glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave
Nar. novine, 3/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
110102 Zemljišne knjige


Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
Nar. novine, 3/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskih voda
Nar. novine, 3/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Zaključak o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena
Nar. novine, 3/23
010303 Mjere kontrole cijena
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu postavljanja i upotrebe sidrenog sustava u Nacionalnom parku "Kornati"
Nar. novine, 3/23
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Gradina
Nar. novine, 3/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Starigrad
Nar. novine, 3/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 3/23
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost
220202 Vlada RH


Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2023. godini
Nar. novine, 3/23
110201 Stanovanje, poslovni prostori
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Belišća
Nar. novine, 2/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva VODOVOD – OSIJEK d.o.o., Osijek
Nar. novine, 2/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Sračinec
Nar. novine, 2/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Tinjan
Nar. novine, 2/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. "Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša"
Nar. novine, 2/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
Nar. novine, 2/23
010102 Sudski registar, upis i promjene


Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatskih voda
Nar. novine, 2/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Rješenje o imenovanju državne tajnice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Nar. novine, 2/23
170101 Obrazovanje i znanost, općenito


Rješenje o razrješenju državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede
Nar. novine, 2/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Rješenje o razrješenju državne tajnice u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja
Nar. novine, 2/23
010201 Obrt
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
010701 Poduzetnička infrastruktura
080401 Industrija, općenito
090101 Održivi razvitak


Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe
Nar. novine, 2/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Nar. novine, 2/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine
Nar. novine, 2/23
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine
Nar. novine, 2/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150201 Digitalni sadržaji i usluge
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Darda
Nar. novine, 1/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
Nar. novine, 1/23
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Kamatna stopa Europske središnje banke na glavne operacije refinanciranja
Nar. novine, 1/23
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Naredba o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 1/23
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 1/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu
Nar. novine, 1/23
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 1/23
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice
Nar. novine, 1/23
200301 Policija
200302 Državna granica


Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza
Nar. novine, 1/23
200301 Policija
200302 Državna granica


Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole
Nar. novine, 1/23
200301 Policija
200302 Državna granica


Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske
Nar. novine, 1/23
200301 Policija
200302 Državna granica


Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 1/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 1/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin