Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-7431/2014 i U-II-7432/2014 od 13. svibnja 2015.
Nar. novine, 60/15.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i robe u pomorskom prometu Šibenik
Nar. novine, 60/15.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
Nar. novine, 60/15.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 60/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Statut Akcije bjelovarsko-bilogorske
Nar. novine, 59/15.
210201 Udruge i civilno društvo


Lista stručnjaka koji imaju iskustva u radu s transseksualnim osobama
Nar. novine, 59/15.
190211 Ostale djelatnosti i područja u zdravstvu


Odluka o standardu prehrane bolesnika u bolnicama
Nar. novine, 59/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Statut Središnjeg registra osiguranika
Nar. novine, 60/15.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu - Agencije za javno-privatno partnerstvo Agenciji za investicije i konkurentnost
Nar. novine, 60/15.
220702 Javno-privatno partnerstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Nar. novine, 59/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
180201 Sport


Pravilnik o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa
Nar. novine, 59/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora
Nar. novine, 59/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija
Nar. novine, 60/15.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/13-01/047 od 17. ožujka 2015. u upravnom postupku utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma
Nar. novine, 58/15.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/14-01/002 od 17. ožujka 2015. u upravnom postupku utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma
Nar. novine, 58/15.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Pravilnik o obavljanju poslova faktoringa faktoring društava iz drugih država članica i trećih država na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 58/15.
160202 Faktoring
260201 Europska unija i RH


Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju ("Narodne novine" br. 181/03 i 145/08)
Nar. novine, 58/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Naputak o načinu rada Povjerenstva za mirno rješavanje sporova u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture
Nar. novine, 58/15.
130101 Promet općenito


Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost 2014. - 2018.
Nar. novine, 58/15.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost
210501 Zaklade


Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2015./2016.
Nar. novine, 58/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku neurokirurgiju" Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 58/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za glavobolje" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
Nar. novine, 58/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2015."
Nar. novine, 57/15.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje
Nar. novine, 57/15.
230201 Državne potpore, općenito


Naredba o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prolaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala
Nar. novine, 57/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom
Nar. novine, 57/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora
Nar. novine, 57/15.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Pravilnik o proračunskom nadzoru
Nar. novine, 57/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče
Nar. novine, 57/15.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati klaonice
Nar. novine, 57/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja
Nar. novine, 57/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Odluka o troškovima postupka pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
Nar. novine, 57/15.
180201 Sport


( * ne važi) Pravilnik o postupku pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
Nar. novine, 57/15.
180201 Sport


Rješenje o ovlašćivanju društva EKSPERT PROJEKT d.o.o. iz Zaprešića, D. Tadijanovića 4, OIB: 99165778773, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 57/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ENING d.o.o. iz Bjelovara, Iločka 33, OIB: 67647928091, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 57/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 57/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


(* ne važi) Zakon o sprječavanju sukoba interesa
Nar. novine, 57/15.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku poljoprivrednog inspektora
Nar. novine, 56/15.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


( * ne važi) Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2015. godinu
Nar. novine, 56/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima
Nar. novine, 56/15.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački ovlaštenog carinskog službenika
Nar. novine, 56/15.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva
Nar. novine, 56/15.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja
Nar. novine, 56/15.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva
Nar. novine, 56/15.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200202 Oružje i vojna oprema


Zakon o zaštiti novčarskih institucija
Nar. novine, 56/15.
050105 Zaštita u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu
Nar. novine, 56/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važe) Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom
Nar. novine, 56/15.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 7. 2015. do 31. 12. 2015.)
Nar. novine, 56/15.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu
Nar. novine, 56/15.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava
Nar. novine, 56/15.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline
Nar. novine, 56/15.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava
Nar. novine, 56/15.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


( * ne važi) Odluka o osnivanju Savjeta za mlade
Nar. novine, 56/15.
220201 Predsjednik RH


Rješenje kojim se Trgovačkom društvu Eksen holding Anonim Sirketi objavljivanje ponude za preuzimanje trgovačkog društva Banka Brod d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 56/15.
010104 Preuzimanje dioničkih društava


Kazneni zakon
Nar. novine, 56/15.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona
Nar. novine, 56/15.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća
Nar. novine, 55/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege od 5 kg do 50 kg srednje točnosti i pravokutne i valjkaste utege od 1 kg do 10 kg srednje točnosti
Nar. novine, 55/15.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne vrijednosti od 1 mg do 50 kg točnosti veće od srednje
Nar. novine, 55/15.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila
Nar. novine, 55/15.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o ukidanju Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerila hektolitarske mase žitarica
Nar. niovine, 55/15.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za alkoholometre i alkoholne aerometre
Nar. novine, 55/15.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o ukidanju Pravilnika o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu
Nar. novine, 55/15.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama
Nar. novine, 55/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom
Nar. novine, 55/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Statut Hrvatske komore dentalne medicine
Nar. novine, 55/15.
190202 Stomatološka djelatnost


Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Ubli
Nar. novine, 55/15.
200301 Policija


Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
Nar. novine, 55/15.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe
Nar. novine, 55/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
220703 Koncesije


Pravilnik o listi psihijatrijskih ustanova za prisilni smještaj neubrojivih osoba i psihijatrijskih ustanova u kojima se neubrojive osobe liječe na slobodi
Nar. novine, 55/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 55/15.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 55/15.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Nar. novine, 55/15.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Uredba o viznom sustavu
Nar. novine, 55/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Odluka o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske
Nar. novine, 55/15.
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
220201 Predsjednik RH


Odluka o Popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa
Nar. novine, 55/15.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


( * ne važi) Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade
Nar. novine, 54/15.
130401 Hrvatski registar brodova


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Stabilitet
Nar. novine, 54/15.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema
Nar. novine, 54/15.
130401 Hrvatski registar brodova


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pregrađivanje
Nar. novine, 54/15.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta
Nar. novine, 54/15.
130401 Hrvatski registar brodova


Indeks potrošačkih cijena u travnju 2015.
Nar. novine, 53/15.
220304 Službena statistika


Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 53/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 53/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 53/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 53/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 53/15.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
Nar. novine, 53/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 53/15.
220108 Nacionalne manjine
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014
Nar. novine, 52/15
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o faktoringu i drugih propisa na faktoring društva u likvidaciji
Nar. novine, 52/15.
160202 Faktoring


( * ne važi) Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga
Nar. novine, 52/15.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
130701 Željeznice i željeznički promet
131001 Poštanske i kurirske usluge
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150201 Digitalni sadržaji i usluge


Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
Nar. novine, 52/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu
Nar. novine, 52/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Nar. novine, 52/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o registraciji i označavanju vozila
Nar. novine, 52/15.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Kolektivni ugovor ULJANIK Grupe
Nar. novine, 52/15.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.
Nar. novine, 52/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu
Nar. novine, 52/15.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kojom se utvrđuje grafički dizajn studentske iskaznice
Nar. novine, 51/15.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 51/15.
200201 Obrana


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2015.
Nar. novine, 51/15.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Nar. novine, 51/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz Državnog proračuna
Nar. novine, 51/15.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva ASI d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka cesta 192, OIB: 57590538934, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 51/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva BUILD PROTECT d.o.o. iz Rijeke, M. Albaharija 5, OIB: 23448731483, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 51/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla
Nar. novine, 51/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika
Nar. novine, 51/15.
240501 Javno bilježništvo


Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Koreji, sa sjedištem u Seoulu
Nar. novine, 51/15.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Uredba o načinu utvrđivanja jedinstvenog identifikatora
Nar. novine, 51/15.
010102 Sudski registar, upis i promjene


Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori
Nar. novine, 51/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 51/15.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Pravilnik o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora
Nar. novine, 51/15.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Lanišće
Nar. novine, 51/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu
Nar. novine, 51/15.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
Nar. novine, 50/15.
090303 Gospodarenje otpadom


Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti vina naziva "Muškat momjanski" ili "Moscato di Momiano"
Nar. novine, 50/15.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Naredba o prestanku važenja Naredbe o dodatnim zahtjevima za nadziranje influence ptica u divljih ptica
Nar. novine, 50/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 50/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o biosigurnosnim mjerama za smanjenje rizika od prijenosa visokopatogene influence ptica te uspostavi sustava ranog otkrivanja na rizičnim područjima
Nar. novine, 50/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o smjernicama za izradu i provedbu programa nadziranja influence ptica u peradi i divljih ptica
Nar. novine, 50/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Naredba o visini naknade za pregled i baždarenje čamaca koje provode lučke kapetanije unutarnjih voda
Nar. novine, 50/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom
Nar. novine, 50/15.
080301 Energija, općenito


Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica
Nar. novine, 50/15.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica
Nar. novine, 50/15.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Naputak o postupanju policije u dovođenju osobe s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu
Nar. novine, 50/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
Nar. novine, 49/15.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma
Nar. novine, 49/15.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 49/15.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 49/15.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 49/15.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o brodarskim knjižicama
Nar. novine, 49/15.
130301 Unutarnja plovidba


( * ne važi) Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova
Nar. novine, 49/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
Nar. novine, 49/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o policijskim časnicima za vezu
Nar. novine, 49/15.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe
Nar. novine, 49/15.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
Nar. novine, 49/15.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Nar. novine, 49/15.
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima
Nar. novine, 47/15.
090205 Zaštita od eksplozija