Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke (s Uputom)
Nar. novine, 41A/14.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija
Nar. novine, 41A/14.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom (s Uputom)
Nar. novine, 41A/14.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o osnivanju AFCOS mreže
Nar. novine, 41A/14.
220202 Vlada RH
220301 Državna uprava, općenito
240101 Pravosuđe, općenito
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (s Uputom)
Nar. novine, 41A/14.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu
Nar. novine, 41A/14.
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za minimalnu invazivnu kirurgiju kralježnice" Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice"
Nar. novine, 41/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za nadomještanje bubrežne funkcije, palzmaferezu i aferezu" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 41/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za posttraumatski stresni poremećaj" Regionalnom centru za psihotraumu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Nar. novine, 41/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za nasljedne i stečene bulozne dermatoze" Klinici za dematovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 41/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 41/14.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o vojnom padobranstvu
Nar. novine, 41/14.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima
Nar. novine, 41/14.
050501 Carinski propisi


Zakon o doprinosima
Nar. novine, 41/14.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
Nar. novine, 41/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja
Nar. novine, 41/14.
260201 Europska unija i RH


Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Nar. novine, 41/14.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Nar. novine, 41/14.
010701 Poduzetnička infrastruktura


Zakon o igrama na sreću
Nar. novine, 41/14.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija
Nar. novine, 41/14.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža
Nar. novine, 41/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Zakon o savjetima mladih
Nar. novine, 41/14.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Zakon o zaštiti potrošača
Nar. novine, 41/14.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
Nar. novine, 40/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Motovun-Montona
Nar. novine, 40/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2014. godinu
Nar. novine, 40/14.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 40/14.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravila kojima se uređuju prava i dužnosti promatrača u promatranju izbornog postupka na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske te prava i obveze izbornih tijela
Nar. novine, 40/14.
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj EP VII - o načinu uređenja biračkog mjesta
Nar. novine, 40/14.
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Obvezatne upute broj EP VI, o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih birača, nepismenih birača, te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
Nar. novine, 40/14.
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj EP V - obrasci za provedbu izbora
Nar. novine, 40/14.
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2014. godinu
Nar. novine, 40/14.
220109 Izborni sustav


Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi
Nar. novine, 40/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
Nar. novine, 40/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini
Nar. novine, 40/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti
Nar. novine, 40/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća
Nar. novine, 40/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
Nar. novine, 40/14.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
Nar. novine, 40/14.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu
Nar. novine, 40/14.
220201 Predsjednik RH


Odluka o postupku provedbe javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu
Nar. novine, 40/14.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2014. godini
Nar. novine, 40/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o provođenju postupka izdavanja dozvola i objavi javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu
Nar. novine, 40/14.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o sadržaju i uvjetima javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu i kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja
Nar. novine, 40/14.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


( * ne važi) Zakon o upravnim pristojbama (i Tarifa)
Nar. novine, 40/14.
250203 Upravne pristojbe


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 40/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Odluka o osnivanju Ureda Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Vilniusu
Nar. novine, 40/14.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
Nar. novine, 39/14.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 39/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 39/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 39/14.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
Nar. novine, 38/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
Nar. novine, 38/14.
080301 Energija, općenito


Rješenje o reprezentativnosti Sindikata metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, Zagreb, i Sindikata »3. MAJ« Rijeka, Liburnijska 3, Rijeka, za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d., Liburnijska 3, Rijeka
Nar. novine, 38/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2014. godini
Nar. novine, 38/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja kukuruzne zlatice Diabrotica virgifera Le Conte
Nar. novine, 38/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske
Nar. novine, 38/14.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Pravilnik o stalnim sudskim vještacima
Nar. novine, 38/14.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
Nar. novine, 38/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud
Nar. novine, 38/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda
Nar. novine, 38/14.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
250202 Upravni spor
250501 Parnični postupak
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika
Nar. novine, 38/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu
Nar. novine, 38/14.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2014. do 2017. godine
Nar. novine, 38/14.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o donošenju Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. - 2013.
Nar. novine, 38/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2014. godinu
Nar. novine, 38/14.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240601 Odvjetništvo


Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 37/14.
220102 Ustavni sud


Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca
Nar. novine, 37/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Primošten
Nar. novine, 37/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Kutine
Nar. novine, 37/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Sudski poslovnik
Nar. novine, 37/14.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o utvrđivanju plaće predsjednika i članova Uprave Agencije za ugljikovodike
Nar. novine, 37/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o utvrđivanju plaće predsjednika i članova Uprave Agencije za ugljikovodike
Nar. novine, 37/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta
Nar. novine, 37/14.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža
Nar. novine, 37/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
Nar. novine, 37/14
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
Nar. novine, 37/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Obvezatne upute broj EP IV - o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi
Nar. novine, 36/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
200201 Obrana
220109 Izborni sustav


Obvezane upute broj EP III - postupak kandidiranja
Nar. novine, 36/14.
210301 Političke stranke
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Obvezatne upute broj EP II - obrasci za postupak kandidiranja
Nar. novine, 36/14.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Obvezatne upute broj EP I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 36/14.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o provedbi Mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa
Nar. novine, 36/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o provedbi Mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanje standarda Zajednice" unutar IPARD programa
Nar. novine, 36/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o aerodromima na vodi
Nar. novine, 36/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora u gospodarstvu izvršava pečaćenjem
Nar. novine, 36/14.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


( * ne važi) Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora u gospodarstvu
Nar. novine, 36/14
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspektora u gospodarstvu
Nar. novine, 36/14.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Nar. novine, 36/14.
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Indeks potrošačkih cijena u veljači 2014.
Nar. novine, 35/14.
220304 Službena statistika


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2013-01/037, urbroj: 580-05/76-2014-051 od 6. ožujka 2014. u upravnom postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu
Nar. novine, 35/14.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije
Nar. novine, 35/14.
080301 Energija, općenito


Opći uvjeti za isporuku toplinske energije
Nar. novine, 35/14.
080301 Energija, općenito


Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom
Nar. novine, 35/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta
Nar. novine, 35/14.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima
Nar. novine, 35/14.
140201 Turizam


Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 35/14.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Odluka o osnivanju i imenovanju članova Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za ratne veterane
Nar. novine, 35/14.
220201 Predsjednik RH


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2014.
Nar. novine, 34/14.
220304 Službena statistika


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "2014. FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu"
Nar. novine, 34/14.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi
Nar. novine, 34/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 34/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 34/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 34/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
Nar. novine, 34/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
Nar. novine, 34/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova
Nar. novine, 34/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju
Nar. novine, 34/14.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Odluka o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 33/14.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2013.
Nar. novine, 33/14.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2014.
Nar. novine, 33/14.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2014.
Nar. novine, 33/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2014.
Nar. novine, 33/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2014.
Nar. novine, 33/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"
Nar. novine, 33/14.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva QUESTUS SIGURNOST d.o.o. iz Zagreba, Pantovčak 28,.za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 33/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva EUROSIGURNOST d.o.o. iz Zagreba, Pile I. za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 33/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o zaštiti šuma od požara
Nar. novine, 33/14.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 33/14.
200201 Obrana


Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2013. i Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2013
Nar. novine, 32/14.
220304 Službena statistika


Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika
Nar. novine, 32/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


( * ne važi) Statistički standardi osiguranja
Nar. novine, 32/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu
Nar. novine, 32/14.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi
Nar. novine, 32/14.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze
Nar. novine, 32/14.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o likvidaciji i prestanku AIF-ova
Nar. novine, 32/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma
Nar. novine, 32/14.
220109 Izborni sustav


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Pleternice za katastarsku općinu Bučje
Nar. novine, 32/14.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
Nar. novine, 32/14.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
Nar. novine, 32/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o kontroli projekata
Nar. novine, 32/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju Obrasca Kontrolne liste
Nar. novine, 32/14.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 31/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva
Nar. novine, 31/14.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva
Nar. novine, 31/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o upravljanju rizicima i adekvatnosti kapitala investicijskih društava
Nar. novine, 31/14.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava
Nar. novine, 31/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sali za dio katastarske općine Sali
Nar. novine, 31/14.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Jelenje za katastarsku općinu Rečina i dijelove k.o. Jelenje, Dražice, Podhum, Drenova i Grobnik
Nar. novine, 31/14.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brestovac za katastarsku općinu Jaguplije
Nar. novine, 31/14.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Posedarje za katastarsku općinu Posedarje
Nar. novine, 31/14.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pisarovina za dio katastarske općine Pisarovina
Nar. novine, 31/14.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Novigrad za katastarsku općinu Pridraga
Nar. novine, 31/14.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2014. godinu
Nar. novine, 31/14.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
Nar. novine, 31/14.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe
Nar. novine, 31/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača
Nar. novine, 31/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza
Nar. novine, 31/14.
200301 Policija
200302 Državna granica


Odluka o pokretanju Projekta e-Građani
Nar. novine, 31/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220202 Vlada RH


Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika
Nar. novine, 31/14.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika
Nar. novine, 31/14.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


( * ne važi) Odluka o visini osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Nar. novine, 31/14.
240101 Pravosuđe, općenito


Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 31/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Narona
Nar. novine, 31/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180105 Muzeji


( * ne važi) Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa
Nar. novine, 31/14.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
Nar. novine, 31/14.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin
220703 Koncesije


Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina
Nar. novine, 31/14.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja
220703 Koncesije


Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu
Nar. novine, 31/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
220703 Koncesije


( * ne važi) Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
Nar. novine, 30/14.
200301 Policija


Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine
Nar. novine, 30/14.
190301 Liječništvo


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
Nar. novine, 30/14.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice
Nar. novine, 30/14.
200301 Policija
200302 Državna granica


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje
Nar. novine, 30/14.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Uredba o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje
Nar. novine, 30/14.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Zakon o carinskoj službi
Nar. novine, 30/14.
050502 Carinska služba


Zakon o građevnim proizvodima
Nar. novine, 30/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Zakon o boravišnoj pristojbi
Nar. novine, 30/14.
140201 Turizam


( * ne važi) Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Nar. novine, 30/14.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Zakon o pružanju usluga u turizmu
Nar. novine, 30/14.
140201 Turizam


( * ne važi) Zakon o elektroničkom potpisu
Nar. novine, 30/14.
010501 Elektronički potpis, elektronička isprava


Zakon o elektroničkoj trgovini
Nar. novine, 30/14.
120201 Elektronička trgovina


Zakon o trgovini
Nar. novine, 30/14.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje