Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2020. godinu
Nar. novine, 13/20.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom
Nar. novine, 13/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica
Nar. novine, 13/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova
Nar. novine, 13/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama
Nar. novine, 13/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)
Nar. novine, 13/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za veljaču 2020. godine
Nar. novine, 13/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima
Nar. novine, 13/20.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga
Nar. novine, 13/20.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima
Nar. novine, 13/20.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora
Nar. novine, 13/20.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 13/20.
020501 Kolektivni ugovori


Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d.
Nar. novine, 13/20.
030102 Posebna odgovornost RH za štetu


Pravilnik o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište
Nar. novine, 12/20.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
070801 Šumarstvo


Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine
Nar. novine, 12/20.
220304 Službena statistika


Pravilnik o izradi procjene rizika
Nar. novine, 129/19.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
Nar. novine, 129/19.
050307 Porezna uprava


( * ne važi) Pravilnik o načinu rada mentora u državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Nar. novine, 11/20.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020202 Državni (stručni) ispit
170701 Obrazovne kvalifikacije
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede
Nar. novine, 11/20.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o proglašenju područja "Parka oko dvorca Lužnica" zaštićenim u kategoriji spomenika parkovne arhitekture
Nar. novine, 10/20.
090202 Zaštita prirode


Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2019. godinu
Nar. novine, 10/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva
Nar. novine, 10/20.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače
Nar. novine, 10/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći"
Nar. novine, 10/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru
Nar. novine, 10/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu
Nar. novine, 10/20.
220101 Ustav RH i ljudska prava
260201 Europska unija i RH


Odluka o otvaranju novosagrađenih stalnih željezničko-cestovnih prijelaza
Nar. novine, 9/20.
130701 Željeznice i željeznički promet


Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2019.
Nar. novine, 9/20.
220304 Službena statistika


Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane
Nar. novine, 9/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti
Nar. novine, 9/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Ministarstvu zdravstva
Nar. novine, 9/20.
020402 Zaštita prijavitelja nepravilnosti, zaštita dostojanstva


Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Nar. novine, 9/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
Nar. novine, 9/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja
Nar. novine, 8/20.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važe) Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi
Nar. novine, 8/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda
Nar. novine, 8/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o brodicama i jahtama
Nar. novine, 8/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese
Nar. novine, 7/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu
Nar. novine, 7/20.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
Nar. novine, 7/20.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 7/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2020. godini
Nar. novine, 7/20.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole
Nar. novine, 7/20.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 7/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 7/20.
260201 Europska unija i RH


Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2020. godini
Nar. novine, 7/20.
160102 Banke, kreditne institucije
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
Nar. novine, 7/20.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja
Nar. novine, 7/20.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 7/20.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Odluka o porezima Općine Škabrnja
Nar. novine, 6/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o prihvatljivosti izdataka
Nar. novine, 6/20.
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu
Nar. novine, 6/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra (važi do 31. 5. 2022.)
Nar. novine, 6/20.
010102 Sudski registar, upis i promjene
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini
Nar. novine, 6/20.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja
050501 Carinski propisi
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju
Nar. novine, 6/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Kolektivni ugovor ugostiteljstva (do 31. 12. 2021.)
Nar. novine, 5/20.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o općinskim porezima (Općina Promina)
Nar. novine, 5/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Hrvace
Nar. novine, 5/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani
Nar. novine, 5/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Vrlike
Nar. novine, 5/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Virovitice
Nar. novine, 5/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Kriterij za obročnu otplatu i uvjeti za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka
Nar. novine, 5/20.
220801 Pravo na pristup informacijama
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Pravilnik o izvještavanju o izuzećima od primjene pozicijskih limita u robnim izvedenicama i o izvještavanju o pozicijama u robnim izvedenicama
Nar. novine, 5/20.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2019.
Nar. novine, 5/20.
220304 Službena statistika


Pravilnik o državnim etalonima
Nar. Novine, 5/20.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom
Nar. novine, 5/20.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 5/20.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja (važi do 31.12.2022.)
Nar. novine, 5/20.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća
Nar. novine, 5/20.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja
Nar. novine, 5/20.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda
Nar. Novine, 5/20.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji
Nar. novine, 5/20.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
250501 Parnični postupak


Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Podstrana
Nar. novine, 4/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj
Nar. novine, 4/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 4/20.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore (za 2020.)
Nar. novine, 4/20.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi
Nar. novine, 4/20.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Konačni rezultati izbora za predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 4/20.
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Bilje
Nar. novine, 3/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi ) Odluka o porezima Grada Varaždina
Nar. novine, 3/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Grada Našica
Nar. novine, 3/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg pješačkog prijelaza
Nar. novine, 3/20.
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja
Nar. novine, 3/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
Nar. novine, 3/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
Nar. novine, 3/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini
Nar. novine, 3/20.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
Nar. novine, 3/20.
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220202 Vlada RH


Uredba o Središnjem registru državne imovine
Nar. novine, 3/20.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2020. godinu
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
Nar. novine, 2/20.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
Nar. novine, 2/20.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Konjščina
Nar. novine, 2/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o organizacijskim zahtjevima mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o organizacijskim uvjetima i dokumentaciji za izdvajanje poslova i funkcija mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 2/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 2/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu
Nar. novine, 2/20.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o arheološkim istraživanjima
Nar. novine, 2/20.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Nar. novine, 2/20.
030301 Ovršni postupak
050101 Platni promet


Odluka o proglašenju područja "Risovac – Grabovača" zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz
Nar. novine, 1/20.
090202 Zaštita prirode


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 1/20.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 31. 10. 2019.)
Nar. novine, 1/20.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika
Nar. novine, 1/20.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
050102 Sprječavanje pranja novca
050104 Financijska agencija (FINA)


( * ne važi) Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Nar. novine, 1/20.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Nar. novine, 1/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
Nar. novine, 1/20.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o trošarinama
Nar. novine, 1/20.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
Nar. novine, 1/20.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
140201 Turizam


Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
Nar. novine, 1/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 1/20.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Pravilnik o porezu na dobit
Nar. novine, 1/20.
050305 Porez na dobit


Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 1/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​
Nar. novine, 1/20.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


( * ne važi) Sudski poslovnik
Nar. novine, 91/13.
240101 Pravosuđe, općenito