Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o troškovima postupka pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
Nar. novine, 11/15.
180201 Sport


( * ne važi) Pravilnik o postupku pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
Nar. novine, 11/15.
180201 Sport


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 11/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 11/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
Nar. novine, 11/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom
Nar. novine, 11/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
Nar. novine, 11/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
Nar. novine, 11/15.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine. 11/15.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu
Nar. novine, 11/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o posebnim aktivnostima u provedbi Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
Nar. novine, 11/15.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (primjenjuje se i na lokalne službenike i namještenike)
Nar. novine, 11/15.
020202 Državni (stručni) ispit


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 11/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
Nar. novine, 11/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
Nar. novine, 10/15.
200301 Policija


Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor Predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 10/15.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
Nar. novine, 10/15.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Rješenje o ovlašćivanju društva G.B.T. ATEST d.o.o. iz Splita, Hrvatske mornarice 1E, OIB: 79100048126, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 10/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Paška janjetina"
Nar. novine, 10/15.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala
Nar. novine, 9/15.
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o potrošačkom kreditiranju
Nar. novine, 9/15.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o ispitivanju vozila
Nar. novine, 8/15.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o organizaciji i načinu rada Vojno zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 8/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta
Nar. novine, 8/15.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Sudski poslovnik
Nar. novine, 8/15.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta
Nar. novine, 8/15.
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 8/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u neurokirurgiji" Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 8/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju" Klinici za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 8/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 8/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću
Nar. novine, 8/15.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom
Nar. novine, 8/15.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 7/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 7/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2014.
Nar. novine, 7/15.
220304 Službena statistika


Rješenje o privremenoj mjeri Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2014-01/005, urbroj: 580-05/63-2014-011 od 3. srpnja 2014. u upravnom postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Peugeot Hrvatska d.o.o.
Nar. novine, 7/15.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/13-01/016 od 3. prosinca 2014. u upravnom postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma, pokrenutom po službenoj dužnosti protiv poduzetnika Kraš d.d. i Narodni trgovački lanac d.o.o.
Nar. novine, 7/15.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


( * ne važi) Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila
Nar. novine, 7/15.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Odluka o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
Nar. novine, 6/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove
Nar. novine, 6/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Općina Štefanje)
Nar. novine, 6/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Nar. novine, 5/15.
170201 Predškolski odgoj i obrazovanje


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"
Nar. novine, 5/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Općina Čeminac)
Nar. novine, 4/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Ploča
Nar. novine, 4/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Kolektivni ugovor Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. (do 31. X. 2014.)
Nar. novine, 4/15.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (važi do 30. 9. 2024.)
Nar. novine, 4/15.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora
Nar. novine, 4/15.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o korištenju nastavnih zvanja i njihovih kratica na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 4/15.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima te kontroli namjenskog trošenja sredstava
Nar. novine, 4/15.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova
Nar. novine, 4/15.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
Nar. novine, 4/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
Nar. novine, 4/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
Nar. novine, 4/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Nar. novine, 4/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 4/15.
210201 Udruge i civilno društvo


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju obrasca Izvješća o imovinskom stanju i obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika
Nar. novine, 4/15.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


( * ne važi) Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede
Nar. novine, 4/15.
140201 Turizam


( * ne važi) Odluka o visini naknade za sklapanje braka u službenim i izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena
Nar. novine, 4/15.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika
Nar. novine, 3/15.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


( * ne važi) Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela
Nar. novine, 3/15.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2015. godini
Nar. novine, 3/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Zagorski puran"
Nar. novine, 3/15.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
Nar. novine, 3/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV
Nar. novine, 3/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Nar. novine, 3/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 3/15.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu
Nar. novine, 3/15.
220301 Državna uprava, općenito


Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 2/15.
220102 Ustavni sud


( * ne važi) Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge
Nar. novine, 2/15.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za genetski modificiranu hranu i genetski modificiranu hranu za životinje i hranu/hranu za životinje koja može sadržavati i/ili se sastojati ili potjecati od genetski modificiranih organizama
Nar. novine, 2/15.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom
Nar. novine, 2/15.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 2/15.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 2/15.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 2/15.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 2/15.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske
Nar. novine, 2/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
Nar. novine, 2/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom
Nar. novine, 2/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini
Nar. novine, 2/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
Nar. novine, 1/15.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o provedbi vlastite procjene rizika i solventnosti
Nar. novine, 1/15.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 1/15.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Odluka o upravljanju rizicima
Nar. novine, 1/15.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o sustavu unutarnjih kontrola
Nar. novine, 1/15.
160102 Banke, kreditne institucije


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 1/15.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 1/15.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Odluka o statističkoj klasifikaciji institucionalnih sektora 2010. - SKIS 2010
Nar. novine, 1/15.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
Nar. novine, 1/15.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence doree MLO
Nar. novine, 1/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)
Nar. novine, 1/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina
Nar. novine, 1/15.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o vozačkim dozvolama
Nar. novine, 1/15.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine
Nar. novine, 1/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 28"
Nar. novine, 1/15.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


( * ne važi) Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 27"
Nar. novine, 1/15.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 26"
Nar. novine, 1/15.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 25"
Nar. novine, 1/15.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


( * ne važi) Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 23"
Nar. novine, 1/15.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


( * ne važi) Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 22"
Nar. novine, 1/15.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


( * ne važi) Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 11"
Nar. novine, 1/15.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


( * ne važi) Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 10"
Nar. novine, 1/15.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 09"
Nar. novine, 1/15.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


( * ne važi) Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Sjeverni Jadran 08"
Nar. novine, 1/15.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


( * ne važi) Zakon o državnim službenicima
Nar. novine, 1/15.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave