Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 87/12.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Registra investicija
Nar. novine, 87/12.
080301 Energija, općenito


Uredba o Carinskoj tarifi za 2012. godinu
Nar. novine, 87/12.
050501 Carinski propisi


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za formiranje građevne čestice i građenje poslovno-proizvodne građevine - tvornice za preradu proizvoda ribarstva, u k.o. Dol
Nar. novine, 87/12.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Odluka o preferencijalnim carinskim kvotama pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda
Nar. novine, 87/12.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome
Nar. novine, 87/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje
Nar. novine, 87/12.
220201 Predsjednik RH


Zaključak o izvršavanju zadaća u vezi s procjenom učinaka propisa
Nar. novine, 87/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom
Nar. novine, 87/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama
Nar. novine, 87/12.
090202 Zaštita prirode


Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji
Nar. novine, 86/12.
190210 Medicinski pomognuta oplodnja


Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Nar. novine, 86/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o sportskoj inspekciji
Nar. novine, 86/12.
180201 Sport


( * ne važi) Zakon o sportu
Nar. novine, 86/12.
180201 Sport


Zakon o društveno poticanoj stanogradnji
Nar. novine, 86/12.
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 86/12.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Zakon o sigurnosnim provjerama
Nar. novine, 86/12.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Zakon o tajnosti podataka
Nar. novine, 86/12.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta
Nar. novine, 86/12.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko nebo
Nar. novine, 86/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o aerodromima na vodi
Nar. novine, 86/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje
Nar. novine, 86/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


(* ne važi) Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje Bruceloze svinje (B.suis)
Nar. novine, 86/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Objava registrirane oznake i naziva proizvoda klasa: 310-26/12-01/157, urbroj: 525-08/0497-12-2 od 20. srpnja 2012. godine za "BARANJSKI KULEN"
Nar. novine, 86/12.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Nar. novine, 86/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela
Nar. novine, 86/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 86/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 86/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


( * ne važi) Naputak o podacima koje sadrži izvješće o događaju koji je prouzročio smrt ili skupnu ozljedu radnika
Nar. novine, 86/12.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2011. godinu
Nar. novine, 84/12.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za IV. - XII. 2011. godinu
Nar. novine, 84/12.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za I. - III. 2011. godinu
Nar. novine, 84/12.
160503 Privatizacijski investicijski fondovi i ostali investicijski fondovi
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2011. godinu
Nar. novine, 84/12.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2011. godinu
Nar. novine, 84/12.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2011. godinu
Nar. novine, 84/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu
Nar. novine, 84/12.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Objava registrirane oznake i naziva proizvoda klasa: 310-26/12-01/151, urbroj: 525-08/0558-12-2 od 10. srpnja 2012. godine za "EKSTRA DJEVIČANSKO MASLINOVO ULJE CRES"
Nar. novine, 85/12.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Objava registrirane oznake i naziva proizvoda klasa: 310-26/12-01/152, urbroj: 525-08/0558-12-2 od 10. srpnja 2012. godine za "OGULINSKI KISELI KUPUS/OGULINSKO KISELO ZELJE"
Nar. novine, 85/12.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
Nar. novine, 85/12.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Pravilnik o sigurnosti igračaka
Nar. novine, 85/12.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


( * ne važi) Mreža telemedicinskih centara
Nar. novine, 85/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama
Nar. novine, 85/12.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. - 2013.
Nar. novine, 85/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova u kulturi i zaštiti prirode
Nar. novine, 85/12.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 85/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 85/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važi) Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva
Nar. novine, 85/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o proglašenju "Hrasta Galženjaka" spomenikom prirode - rijetki primjerak drveća
Nar. novine, 85/12.
090202 Zaštita prirode


Odluka o proglašenju "Stoljetne lipe u Desiniću" spomenikom parkovne arhitekture - pojedinačno stablo
Nar. novine, 85/12.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Maruševec
Nar. novine, 85/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
Nar. novine, 85/12.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Zakon o trošarinama
Nar. novine, 83/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Uredba o visini naknade za zaštitu voda
Nar. novine, 83/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Uredba o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Nar. novine, 83/12.
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o visini naknade za korištenje voda
Nar. novine, 83/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
Nar. novine, 83/12.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


( * ne važi) Uredba o osnivanju Središnjeg registra osiguranika (REGOS)
Nar. novine, 83/12.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Odluka o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama
Nar. novine, 83/12.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Križarovica", sa sanacijom, izgradnju upravno-tehničkih i tehnoloških objekata, izgradnju transformatorske stanice i izmještanje pristupnog puta, u k.o. Gračišće
Nar. novine, 83/12.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Naputak za suzbijanje i sprječavanje tuberkuloze
Nar. novine, 83/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izbor zdravstvene ustanove za prisilni smještaj ili premještaj osoba s duševnim smetnjama koje su u kaznenom ili prekršajnom postupku proglašene neubrojivim osobama
Nar. novine, 83/12.
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 83/12.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 83/12.
200301 Policija


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja urbroj: 580-09-1/17-2012-055 od 28. lipnja 2012. kojim se odbija davanje odobrenja na državne potpore u obliku prijedloga pretvaranja potraživanja Ministarstva financija, Porezna uprava – Središnji ured, u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Vodoprivreda Imotski dioničko društvo za izgradnju hidrograđevinarskih objekata i građevinarstvo »u stečaju«, sa sjedištem u Imotskom
Nar. novine, 83/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja urbroj: 580-09-1/17-2012-007 od 3. srpnja 2012. kojim se odobrava državna potpora za male i srednje poduzetnike za primijenjena i razvojna istraživanja, studije tehničke izvedivosti, pokrivanje troškova zaštite prava industrijskog vlasništva, usluge savjetovanja za inovacije i za usluge podrške inovacijama, te za unajmljivanje visokokvalificiranog osoblja sadržana u Prijedlogu programa potpora za poticanje inovacijsko tehnologijskog sustava jer je sukladna sa Zakonom o državnim potporama.
Nar. novine, 83/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentatvnosti za kolektivno pregovaranje
Nar. novine, 82/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
Nar. novine, 82/12.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 82/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 82/12.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o obavljanju poslova odnosa s javnošću
Nar. novine, 82/12.
220201 Predsjednik RH


Zaključak klasa: 120-02/12-01/16 urbroj: 5030104-12-1 od 19. srpnja 2012. o neisplati uvećanja koeficijenata za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu
Nar. novine, 82/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2012. godini
Nar. novine, 82/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Popis aktivnih tvari odobrenih za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 82/12.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama
Nar. novine, 82/12.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Poslovnik Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 81/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Pravilnik o EORI broju
Nar. novine, 81/12.
050501 Carinski propisi


( * ne važi) Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
Nar. novine, 81/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina
Nar. novine, 81/12.
080301 Energija, općenito


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada
Nar. novine, 81/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
Nar. novine, 81/12.
080301 Energija, općenito


Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2012.
Nar. novine, 81/12.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz
Nar. novine, 81/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1988/2011 i dr. od 19. lipnja 2012. kojom se pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukida članak 338. stavak 1. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 139/10, 125/11, 150/11, 154/11 i 12/12).
Nar. novine, 80/12.
030301 Ovršni postupak


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku
Nar. novine, 80/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske
Nar. novine, 80/12.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 80/12.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o visini naknada za veterinarske preglede živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje
Nar. novine, 80/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Objava registrirane oznaka i naziva proizvoda, »DALMATINSKI PRŠUT«
Nar. novine, 80/12.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojima će se osnivati ljekarnički depo
Nar. novine, 80/12.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 80/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze
Nar. novine, 80/12.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Francuskoj Republici, sa sjedištem u Toulouseu
Nar. novine, 79/12.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Češkoj Republici, sa sjedištem u Brnu
Nar. novine, 79/12.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći u 2012. godini
Nar. novine, 79/12.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240601 Odvjetništvo


Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine
Nar. novine, 79/12.
220108 Nacionalne manjine


Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (HZN)
Nar. novine, 79/12.
060101 Normizacija, akreditacija


Uredba o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN)
Nar. novine, 79/12.
110202 Posredovanje u prometu nekretnina


Odluka o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske s Kaznenim zakonom
Nar. novine, 79/12.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome
Nar. novine, 79/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2012. godini
Nar. novine, 79/12.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove
Nar. novine, 79/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o prehrambenim aditivima
Nar. novine, 79/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
Nar. novine, 79/12.
180401 Mediji, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2012.
Nar. novine, 79/12.
220304 Službena statistika


Zakon o javno-privatnom partnerstvu
Nar. novine, 78/12.
220702 Javno-privatno partnerstvo


Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 78/12.
260201 Europska unija i RH


Zakon o javnom okupljanju
Nar. novine, 78/12.
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa


( * ne važi) Opći porezni zakon
Nar. novine, 78/12.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
Nar. novine, 78/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom
Nar. novine, 78/12.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Zakon o zaštiti potrošača
Nar. novine, 78/12.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Zakon o udomiteljstvu
Nar. novine, 78/12.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost
Nar. novine, 78/12.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost
210501 Zaklade


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 78/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o rasporedu sredstava (po županijskim upravama za ceste) za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu
Nar. novine, 78/12.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


(* ne važi) Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja
Nar. novine, 78/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o prometu proizvodima od tuljana
Nar. novine, 78/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani
Nar. novine, 78/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu
Nar. novine, 78/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina
Nar. novine, 78/12.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 77/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza
Nar. novine, 77/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za urolitijazu" Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek
Nar. novine, 77/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije u neposrednoj potrošnji
Nar. novine, 77/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITNI SUSTAVI ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Planinska 1/A, , za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 77/12.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima (Grad Trogir)
Nar. novine, 77/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji
Nar. novine, 76/12.
180401 Mediji, općenito


Zakon o prestanku važenja Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama
Nar. novine, 76/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Zakon o pučkom pravobranitelju
Nar. novine, 76/12.
220101 Ustav RH i ljudska prava
240401 Pravobraniteljstvo


( * ne važi) Zakon o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 76/12.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
Nar. novine, 76/12.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda
Nar. novine, 76/12.
130301 Unutarnja plovidba


( * ne važi) Zakon o trošarinama
Nar. novine, 76/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o utvrđivanju visine nepovratne materijalne pomoći koju može uputiti ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Nar. novine, 76/12.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
Nar. novine, 76/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
Nar. novine, 76/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
Nar. novine, 76/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o katalogu krmiva
Nar. novine, 76/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2012. godini
Nar. novine, 76/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju marikulture u 2012. godini
Nar. novine, 76/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini
Nar. novine, 76/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju prerade proizvoda ribarstva u 2012. godini
Nar. novine, 76/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Nar. novine, 76/12.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 76/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
Nar. novine, 76/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 76/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Zakon o trošarinama
Nar. novine, 75/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce
Nar. novine, 75/12.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi
Nar. novine, 75/12.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa
Nar. novine, 75/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Nar. novine, 75/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"
Nar. novine, 75/12.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa
Nar. novine, 75/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


Rješenje o prestanu ovlaštenja ALFA ATEST - REGIJA JUG d.o.o. iz Splita za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 75/12.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 16. - Pomagala za navigaciju (2012)
Nar. novine, 74/12.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 15. - Sredstva za signalizaciju (2012)
Nar. novine, 74/12.
130401 Hrvatski registar brodova


Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2012. godinu
Nar. novine, 74/12.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


( * ne važi) Pravilnik o postupku homologaciji motornih vozila s obzirom na mjere za smanjenje onečišćenja emisijama iz motora TPV 102 (izdanje 01)
Nar. novine, 74/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina
Nar. novine, 74/11.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze
Nar. novine, 74/12.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora zaštite od požara za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva pravosuđa
Nar. novine, 74/12.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
Nar. novine, 73/12.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 73/12.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


( * ne važi) Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište
Nar. novine, 73/12.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi
Nar. novine, 73/12.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Tehnički propis za čelične konstrukcije
Nar. novine, 73/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Naputak o način provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 73/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi