Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 120/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 120/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o iskaznici i znački sanitarnog inspektora
Nar. novine, 120/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o voćnim vinima
Nar. novine, 120/12.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode (važi samo obrazac iz Dodatka VII.)
Nar. novine, 120/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina
Nar. novine, 120/12.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
Nar. novine, 120/12.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


( * ne važi) Pravilnik o stalnim sudskim vještacima
Nar. novine, 120/12.
240101 Pravosuđe, općenito


( * ne važi) Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 120/12.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje pružaju specifičnu zdravstvenu zaštitu policijskim službenicima
Nar. novine, 120/12.
200301 Policija


( * ne važi) Zakon o poticanju zapošljavanja
Nar. novine, 120/12.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Zakon o djelatnosti socijalnog rada
Nar. novine, 120/12.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda
Nar. novine, 120/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Zakon o poljoprivredi
Nar. novine, 120/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
Nar. novine, 120/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
Nar. novine, 120/12.
080301 Energija, općenito


Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
Nar. novine, 120/12.
080301 Energija, općenito


Zakon o energiji
Nar. novine, 120/12.
080301 Energija, općenito


Popis Rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovog lijeka u Republici Hrvatskoj izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011.
Nar. novine, 119/12.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 119/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 119/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 119/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2012. godini
Nar. novine, 119/12.
220108 Nacionalne manjine
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Odluka o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora
Nar. novine, 118/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 118/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 118/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva
Nar. novine, 118/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Nar. novine, 118/12.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje uvozne potvrde za uvoz robe s dvojnom namjenom
Nar. novine, 118/12.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom te dozvole za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći
Nar. novine, 118/12.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
Nar. novine, 118/12.
200301 Policija


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 118/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
Nar. novine, 118/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o jakim alkoholnim pićima
Nar. novine, 118/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 118/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


Rješenje o određivanju ispitnih centara za provedbu vozačkih ispita
Nar. novine, 118/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva
Nar. novine, 118/12.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu
Nar. novine, 118/12.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o rasporedu tjednog i dnevnog radnog vremena djelatnih vojnih osoba, službenika i namještenika
Nar. novine, 118/12.
200201 Obrana


( * ne važi) Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
Nar. novine, 118/12.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba
Nar. novine, 118/12.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
Nar. novine, 118/12.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Zakon o osobnom imenu
Nar. novine, 118/12.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Indeks potrošačkih cijena
Nar. novine, 117/12.
220304 Službena statistika


( * ne važi)Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 117/12.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
Nar. novine, 117/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima
Nar. novine, 117/12.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
Nar. novine, 117/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 117/12.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije
Nar. novine, 117/12.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola
Nar. novine, 117/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
Nar. novine, 117/12.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o objavljivanju pravila o regionalnim potporama
Nar. novine, 117/12.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za poticanje ulaganja rizičnog kapitala u male i srednje poduzetnike
Nar. novine, 117/12.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu pojmovnika za službene prijevode akata Europske unije, odnosno hrvatskog zakonodavstva na službene jezike Europske unije
Nar. novine, 117/12.
220202 Vlada RH
260201 Europska unija i RH


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Nacionalnog bioetičkog povjerenstva za medicinu
Nar. novine, 117/12.
190211 Ostale djelatnosti i područja u zdravstvu
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Koordinacijskog odbora za praćenje i nadzor realizacije Ugovora o zajmu za Projekt ulaganja u mirovinski sustav, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
Nar. novine, 117/12.
270101 Međunarodne organizacije (Međunarodno pravo)
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o osnivanju Povjerenstva za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije
Nar. novine, 117/12.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240601 Odvjetništvo
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća utvrđenih Uredbom o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša i izradu i provedbu morske strategije
Nar. novine, 117/12.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknade za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima
Nar. novine, 117/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
Nar. novine, 117/12.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
Nar. novine, 117/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku
Nar. novine, 117/12.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Nar. novine, 117/12.
090201 Zaštita okoliša


Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.
Nar. novine, 116/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Javnobilježnički poslovnik
Nar. novine, 115/12.
240501 Javno bilježništvo


Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi
Nar. novine, 115/12.
240502 Javnobilježniče pristojbe i tarifa


Pravilnik o javnobilježničkim uredima
Nar. novine, 115/12.
240501 Javno bilježništvo


Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti
Nar. novine, 115/12.
030301 Ovršni postupak


Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica
Nar. novine, 115/12.
030301 Ovršni postupak


Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu
Nar. novine, 115/12.
030301 Ovršni postupak
050101 Platni promet


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku
Nar. novine, 115/12.
030301 Ovršni postupak


Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice
Nar. novine, 115/12.
030301 Ovršni postupak


Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice
Nar. novine, 115/12.
030301 Ovršni postupak


Pravilnik o utvrđivanju visine iznosa radi osiguranja javnih komisionara od odgovornosti
Nar. novine, 115/12.
030301 Ovršni postupak


( * ne važi) Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu (ISAF) (u 2013. godini)
Nar. novine, 115/12.
200201 Obrana


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2012.
Nar. novine, 114/12.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu
Nar. novine, 114/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima priznavanja međustrukovnih organizacija u sektoru ribarstva i akvakulture
Nar. novine, 114/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama
Nar. novine, 114/12.
090205 Zaštita od eksplozija
130101 Promet općenito
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda
Nar. novine, 114/12.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti plinskih aparata
Nar. novine, 114/12.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti niskonaponske električne opreme
Nar. novine, 114/12.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti strojeva
Nar. novine, 114/12.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku
Nar. novine, 114/12.
030301 Ovršni postupak


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2012. godine
Nar. novine, 114/12.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2012. godini
Nar. novine, 114/12.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Savjeta za populacijsku politiku
Nar. novine, 114/12.
220202 Vlada RH


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Vijeća za opće i umjetničko obrazovanje
Nar. novine, 114/12.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Koordinativnog tijela za praćenje provedbe mjera u sustavu javne nabave
Nar. novine, 114/12.
220202 Vlada RH
230301 Javna nabava


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Međuresorskog odbora za suradnju Republike Hrvatske s Organizacijom ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu
Nar. novine, 114/12.
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje fascioloidoze
Nar. novine, 114/12.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za pripremu i početak rada Muzeja Domovinskog rata
Nar. novine, 114/12.
180105 Muzeji
220105 Domovinski rat


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva na nadzor nad provedbom projekta "Uvođenje biodizelskog goriva u Republiku Hrvatsku"
Nar. novine, 114/12.
220202 Vlada RH
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava
Nar. novine, 114/12.
220101 Ustav RH i ljudska prava
220202 Vlada RH


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog akcijskog plana provedbe rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda: 1325 (2000) o položaju žena, mira i sigurnosti, 1820 (2008) o uklanjanju spolno utemeljenog nasilja u oružanim sukobima, 1888 (2009) o borbi protiv seksualnog nasilja nad ženama i djecom u oružanim sukobima i 1889 (2009) o ulozi žena i njihovim potrebama u izgradnji mira nakon oružanih sukoba
Nar. novine, 114/12.
220202 Vlada RH
270201 Međunarodni ugovori (Međunarodno pravo)
271502 Rat i obrana, vojna suradnja, humanitarno pravo (Međunarodno pravo)


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu prijedloga rezolucije o migracijskoj politici Republike Hrvatske
Nar. novine, 114/12.
220202 Vlada RH


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za unaprjeđenje zaštite od nasilja u obitelji
Nar. novine, 114/12.
220202 Vlada RH
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja
Nar. novine, 114/12.
020601 Volonterstvo


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za informacijsko društvo
Nar. novine, 114/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220202 Vlada RH


( * ne važi) Poslovnik Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 113/12.
220201 Predsjednik RH


Odluka o osnivanju Trećeg vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske za odlučivanje o ustavnim tužbama
Nar. novine, 113/12.
220102 Ustavni sud


Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011."
Nar. novine, 113/12.
160101 Hrvatska narodna banka


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 113/12.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 113/12.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama
Nar. novine, 113/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova
Nar. novine, 113/12.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika
Nar. novine, 113/12.
200301 Policija


Pravilnik o sadržaju Izjave osobe koja se prima u policiju i sadržaju podataka koje te osobe dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova
Nar. novine, 113/12.
200301 Policija


Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama
Nar. novine, 113/12.
200301 Policija


Pravilnik o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija za ocjenu zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova policijskog službenika
Nar. novine, 113/12.
200301 Policija


Pravilnik o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj
Nar. novine, 113/12.
200301 Policija


Pravilnik o policijskom obrazovanju
Nar. novine, 113/12.
170701 Obrazovne kvalifikacije
200301 Policija


Pravilnik o pravilima i načinu raspodjele poslova i odgovornosti između različitih službi uključenih u upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova
Nar. novine, 113/12.
200301 Policija


( * ne važi) Zakon o upravnim pristojbama (i Tarifa)
Nar. novine, 112/12.
250203 Upravne pristojbe


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 112/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o osnivanju Državne škole za javnu upravu
Nar. novine, 112/12.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
210101 Ustanove, općenito
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * djelomično u primjeni) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (važi samo čl. 30.)
Nar. novine, 112/12.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o suzbijanju diskriminacije
Nar. novine, 112/12.
220101 Ustav RH i ljudska prava
220108 Nacionalne manjine


Zakon o doplatku za djecu
Nar. novine, 112/12.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o potrošačkom kreditiranju
Nar. novine, 112/12.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Zakon o Poreznoj upravi
Nar. novine, 112/12.
050307 Porezna uprava


Zakon o javnobilježničkim pristojbama
Nar. novine, 112/12.
240502 Javnobilježniče pristojbe i tarifa


( * ne važi) Zakon o sudskim pristojbama (i Tarifa)
Nar. novine, 112/12.
240202 Sudske pristojbe


Zakon o prestanku važenja Zakona o javnoovršiteljskim pristojbama
Nar. novine, 112/12.
240502 Javnobilježniče pristojbe i tarifa


Zakon o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima
Nar. novine, 112/12.
030301 Ovršni postupak


( * ne važi) Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Nar. novine, 112/12.
050101 Platni promet


Ovršni zakon
Nar. novine, 112/12.
030301 Ovršni postupak


Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca izvješća o imovini državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
Nar. novine, 111/12.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Virovitička paprika"
Nar. novine, 111/12.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
Nar. novine, 111/12.
070501 Gnojiva i poboljšivači tla
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva
Nar. novine, 111/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Pravilnika o prometu proizvodima od tuljana
Nar. novine, 111/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o Tehničkom nadzornom tijelu za certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbi
Nar. novine, 111/12.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Sudski poslovnik
Nar. novine, 111/12.
240101 Pravosuđe, općenito


( * ne važi) Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
Nar. novine, 111/12.
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o naknadi troškova u kaznenom postupku
Nar. novine, 111/12.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pravilnik o viznim obrascima
Nar. novine, 111/12.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata
Nar. novine, 111/12.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2012. godini
Nar. novine, 111/12.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Uredba o pričuvnoj policiji
Nar. novine, 111/12.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća
Nar. novine, 111/12.
180201 Sport


( * ne važi) Zakon o trošarinama
Nar. novine, 111/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o trgovačkim društvima
Nar. novine, 111/12.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene


( * ne važi) Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja
Nar. novine, 111/12.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine
Nar. novine, 110/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače
Nar. novine, 110/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina
Nar. novine, 110/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi
Nar. novine, 110/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
Nar. novine, 110/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (2012.)
Nar. novine, 109/12.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 31. - Sigurnosna zaštita broda (2012.)
Nar. novine, 109/12.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga
Nar. novine, 109/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave leasing društva
Nar. novine, 109/12.
160201 Leasing


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima
Nar. novine, 109/12.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 109/12.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
Nar. novine, 109/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
Nar. novine, 109/12.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Pravilnik o iskaznici i znaku fitosanitarnog inspektora
Nar. novine, 109/12.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Odluka o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu
Nar. novine, 109/12.
090205 Zaštita od eksplozija
130101 Promet općenito


( * ne važi) Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju
Nar. novine, 109/12.
010201 Obrt


( * ne važi) Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju
Nar. novine, 109/12.
200301 Policija


Kolektivni ugovor za Adriatic security d.o.o. (do 1. 3. 2013.)
Nar. novine, 108/12.
020501 Kolektivni ugovori


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, urbroj: 580-09-1/17-2012-03 od 17. rujna 2012.
Nar. novine, 108/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
090101 Održivi razvitak
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/11-04/004 od 12. srpnja 2012., kojim se ukida rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 27. rujna 2011., klasa: UP/I 430-01/11-04/004, urbroj: 580-03-2011-43-7, objavljeno u Nar. novinama, br. 142/11, i ispravak rješenja od 20. listopada 2011., klasa: UP/I 430-01/11-04/004, urbroj: 580-03-2011-17-10, objavljeno u Nar. novinama, br. 141/11, kojim je poduzetniku Croatia Airlines d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Bani 75b, odobrena državna potpora za sanaciju u obliku državnog jamstva sadržana u Prijedlogu za odobrenje državnog jamstva za provedbu postupka sanacije u razdoblju od šest (6) mjeseci, koja će biti korištena za kreditno zaduženje za podmirenje dospjelih tekućih troškova poslovanja tijekom provedbe razdoblja sanacije u trajanju od šest (6) mjeseci jer je u skladu sa Zakonom o državnim potporama
Nar. novine, 108/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o preuzimanju dioničkih društava
Nar. novine, 108/12.
010104 Preuzimanje dioničkih društava


( * ne važi) Zakon o kreditnim institucijama
Nar. novine, 108/12.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 108/12.
220201 Predsjednik RH


Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Nar. novine, 108/12.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
010401 Financijsko poslovanje