Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Nar. novine, 127/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori


Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Nar. novine, 127/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
Nar. novine, 127/22
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
Nar. novine, 126/22
240601 Odvjetništvo


( * ne važI) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice
Nar. novine, 126/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o mikrobiološkoj klasifikaciji i posebnim pravilima higijene živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje
Nar. novine, 126/22
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje
Nar. novine, 126/22
080301 Energija, općenito
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190706 Udomiteljstvo


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 126/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
Nar. novine, 126/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o lokalnim porezima Općine Udbina
Nar. novine, 126/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o Općinskim porezima Općine Kamanje
Nar. novine, 126/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Breznički Hum
Nar. novine, 126/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o naknadi za provedbu stručnog ispita za stručnog voditelja autoškole i za predavača u autoškoli
Nar. novine, 126/22
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o naknadi za provedbu stručnog ispita za ovlaštenog nadzornika
Nar. novine, 126/22
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o naknadi za provedbu stručnog ispita za ovlaštenog ispitivača
Nar. novine, 126/22
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o naknadi za provjeru stručne osposobljenosti
Nar. novine, 126/22
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o naknadama za podmirenje troškova obavljanja posebnih poslova stručnog nadzora
Nar. novine, 126/22
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o naknadi za razvoj
Nar. novine, 124/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj na području pružanja vodnih usluga Konavoskog komunalnog društva d.o.o.
Nar. novine, 124/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 124/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku
Nar. novine, 124/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 124/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru
Nar. novine, 124/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu
Nar. novine, 124/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, za potrebe rada Kaznenog odjela
Nar. novine, 124/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, za potrebe rada Kaznenog odjela
Nar. novine, 124/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 124/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 124/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 124/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Erdut
Nar. novine, 123/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava
Nar. novine, 123/22
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 123/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti
Nar. novine, 123/22
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
Nar. novine, 123/22
220801 Pravo na pristup informacijama


Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 123/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama u sustavu socijalne skrbi
Nar. novine, 123/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2022.
Nar. novine, 122/22
220304 Službena statistika


Kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa
Nar. novine, 122/22
180101 Kultura i umjetnost, općenito
210201 Udruge i civilno društvo
220108 Nacionalne manjine
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o izdavanju potvrde u svrhu podnošenja zahtjeva za reguliranje boravka pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva
Nar. novine, 122/22
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil
260401 Hrvati izvan RH


Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Nar. novine, 122/22
020501 Kolektivni ugovori
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o donošenju Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine i Akcijskog plana upravljanja rizicima od katastrofa za razdoblje do 2024. godine
Nar. novine, 122/22
100201 Obnova
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o cijeni i raspodjeli kapaciteta prirodnog plina kojeg je Hrvatska elektroprivreda d.d. preuzela od proizvođača prirodnog plina
Nar. novine, 122/22
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


Uredba o visini minimalne plaće za 2023. godinu
Nar. novine, 122/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova
Nar. novine, 121/22
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova
Nar. novine, 121/22
130601 Zračne luke i zračni promet


Etički kodeks stečajnih upravitelja
Nar. novine, 121/22
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Pravilnik o postupku po povredi Etičkog kodeksa stečajnih upravitelja i izboru predsjednika Etičkog vijeća
Nar. novine, 121/22
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Pravilnik o mjerilima, postupku utvrđivanja te o izboru članova i načinu rada Povjerenstva za utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije
Nar. novine, 121/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o postupku prikupljanja mišljenja i provedbi razgovora s kandidatima u postupku imenovanja javnih bilježnika
Nar. novine, 121/22
240501 Javno bilježništvo


Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora financijskog i proračunskog nadzora
Nar. novine, 121/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)
210201 Udruge i civilno društvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o proračunskom nadzoru
Nar. novine, 121/22
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Rješenje o imenovanju ravnateljice Hrvatske akreditacijske agencije
Nar. novine, 121/22
060101 Normizacija, akreditacija


Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nar. novine, 121/22
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša


Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika
Nar. novine, 121/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Rješenje o imenovanju glavne tajnice Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Nar. novine, 121/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije
Nar. novine, 121/22
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 120/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša
Nar. novine, 120/22
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme
Nar. novine, 120/22
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 120/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja
Nar. novine, 119/22
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o provedbi Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro
Nar. novine, 119/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o obuci službenika pravosudne policije
Nar. novine, 119/22
170501 Obrazovanje odraslih
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut
Nar. novine, 119/22
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 119/22
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Zakon o sustavu osiguranja depozita
Nar. novine, 119/22
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Nar. novine, 119/22
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Zakon o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 119/22
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Zakon o socijalnoj skrbi
Nar. novine, 119/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana
Nar. novine, 119/22
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
010401 Financijsko poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
Nar. novine, 119/22
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija i vođenju očevidnika
Nar. novine, 118/22
180107 Audiovizualne djelatnosti
180402 Elektronički mediji


Pravilnik o sadržaju i postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija
Nar. novine, 118/22
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 118/22
050105 Zaštita u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog prekršajnog suda u Splitu
Nar. novine, 118/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Virovitici
Nar. novine, 118/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Velikoj Gorici
Nar. novine, 118/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2022.
Nar. novine, 118/22
220304 Službena statistika


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Sušak – nova za II. zonu
Nar. novine, 118/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju" Zavodu za kliničku imunologiju, respiracijske i alergološke bolesti i reumatologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 118/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o provedbi Programa potpore za istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih nasada visokih kategorija za razdoblje od 2022. – 2024. godine
Nar. novine, 118/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu
Nar. novine, 118/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Rješenje o razrješenju člana Višeg službeničkog suda
Nar. novine, 118/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova Službeničkog suda
Nar. novine, 118/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Rješenje o imenovanju zamjenika direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nar. novine, 118/22
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša


Rješenje o imenovanju direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nar. novine, 118/22
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša


Rješenje o razrješenju članice i dijela zamjenika članova i imenovanju člana i dijela zamjenika članova Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
Nar. novine, 118/22
220101 Ustav RH i ljudska prava
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova i zamjenika članova Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo
Nar. novine, 118/22
220202 Vlada RH
250102 Stranci u RH, azil


Rješenje o razrješenju i imenovanju supredsjedatelja Zajedničkog gospodarskog odbora Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske
Nar. novine, 118/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220202 Vlada RH
260301 Međunarodna suradnja RH


Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva
Nar. novine, 118/22
020601 Volonterstvo
140201 Turizam
180201 Sport
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za multilateralu i globalna pitanja u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova
Nar. novine, 118/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH


Rješenje o razrješenju ravnateljice Uprave za gospodarske poslove i razvojnu suradnju u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova
Nar. novine, 118/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju državnog tajnika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Nar. novine, 118/22
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju državne tajnice u Ministarstvu turizma i sporta
Nar. novine, 118/22
140201 Turizam
180201 Sport


Odluka o imenovanju zamjenice tajnika Hrvatskoga sabora i tajnice sjednice Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 118/22
220203 Hrvatski sabor


Odluka o prestanku mandata članice Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 118/22
220203 Hrvatski sabor
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji
Nar. novine, 118/22
220203 Hrvatski sabor
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o razrješenju i izboru člana Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
Nar. novine, 118/22
220203 Hrvatski sabor
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 118/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220203 Hrvatski sabor


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda
Nar. novine, 118/22
200201 Obrana
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija – ATALANTA"
Nar. novine, 118/22
200201 Obrana
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2
Nar. novine, 118/22
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
Nar. novine, 118/22
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Zadar
Nar. novine, 117/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Mrkopalj za dijelove k.o. Sunger, k.o. Begovo Razdolje i k.o. Mrkopalj
Nar. novine, 117/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te načinu obilježavanja zgrada kućnim brojevima
Nar. novine, 117/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
110201 Stanovanje, poslovni prostori


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 117/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija
Nar. novine, 117/22
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni
Nar. novine, 117/22
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam


Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni
Nar. novine, 117/22
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam


Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja
Nar. novine, 117/22
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o Registru "NE ZOVI"
Nar. novine, 117/22
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda
Nar. novine, 117/22
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56
Nar. novine, 117/22
110102 Zemljišne knjige
130201 Pomorsko dobro, morske luke
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe
Nar. novine, 116/22
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 115/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Nar. novine, 115/22
020501 Kolektivni ugovori
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 115/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Puli - Pola
Nar. novine, 115/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru
Nar. novine, 115/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici
Nar. novine, 115/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 115/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu
Nar. novine, 115/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu
Nar. novine, 115/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku
Nar. novine, 115/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 115/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o imenovanju zamjenika općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, za potrebe Kaznenog odjela
Nar. novine, 115/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o imenovanju zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci
Nar. novine, 115/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci, za potrebe rada Građansko-upravnog odjela
Nar. novine, 115/22
220301 Državna uprava, općenito
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 115/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o imenovanju županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku
Nar. novine, 115/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o pravilima rada sustava TARGET-HR
Nar. novine, 115/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine
Nar. novine, 115/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o priznavanju ribarskih zadruga
Nar. novine, 115/22
010202 Zadruge
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća
Nar. novine, 115/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 115/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 115/22
210301 Političke stranke
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Općine Povljana
Nar. novine, 114/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 114/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Zakon o javnoj nabavi
Nar. novine, 114/22
230301 Javna nabava


Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina
Nar. novine, 114/22
060202 Nadzor predmeta od plemenitih kovina


Zakon o mjeriteljstvu
Nar. novine, 114/22
060102 Mjeriteljstvo


Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti
Nar. novine, 114/22
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Zakon o cestama
Nar. novine, 114/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta
Nar. novine, 114/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu
Nar. novine, 114/22
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
130701 Željeznice i željeznički promet


Zakon o željeznici
Nar. novine, 114/22
130701 Željeznice i željeznički promet


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004
Nar. novine, 114/22
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Nar. novine, 114/22
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori
Nar. novine, 114/22
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Nar. novine, 114/22
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika
Nar. novine, 114/22
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Zakon o elektroničkim medijima
Nar. novine, 114/22
180402 Elektronički mediji


Zakon o medijima
Nar. novine, 114/22
180401 Mediji, općenito


Zakon o audiovizualnim djelatnostima
Nar. novine, 114/22
180107 Audiovizualne djelatnosti


Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Nar. novine, 114/22
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji
Nar. novine, 114/22
180401 Mediji, općenito


Zakon o muzejima
Nar. novine, 114/22
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180105 Muzeji


Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
Nar. novine, 114/22
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180104 Knjižnice


Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
Nar. novine, 114/22
180103 Arhivi


Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni
Nar. novine, 114/22
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija
270701 Rad, zapošljavanje (Međunarodno pravo)


Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
Nar. novine, 114/22
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
010202 Zadruge
210101 Ustanove, općenito
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
210401 Vjerske zajednice
210501 Zaklade
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
Nar. novine, 114/22
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Ovršni zakon
Nar. novine, 114/22
030301 Ovršni postupak


Prekršajni zakon
Nar. novine, 114/22
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Kazneni zakon
Nar. novine, 114/22
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o parničnom postupku
Nar. novine, 114/22
250501 Parnični postupak


Zakon o trgovačkim društvima
Nar. novine, 114/22
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene


Zakon o obveznim odnosima
Nar. novine, 114/22
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Zakon o vatrogastvu
Nar. novine, 114/22
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Zakon o nadzoru državne granice
Nar. novine, 114/22
200301 Policija
200302 Državna granica
270601 Granice, vize, prihvat i predaja osoba (Međunarodno pravo)


Zakon o zaštiti od požara
Nar. novine, 114/22
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
Nar. novine, 114/22
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira
Nar. novine, 114/22
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013
Nar. novine, 114/22
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka
090205 Zaštita od eksplozija
260201 Europska unija i RH


Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu
Nar. novine, 114/22
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Zakon o zaštiti novčarskih institucija
Nar. novine, 114/22
050105 Zaštita u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Zakon o privatnim detektivima
Nar. novine, 114/22
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Zakon o privatnoj zaštiti
Nar. novine, 114/22
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima
Nar. novine, 114/22
090205 Zaštita od eksplozija


Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja
Nar. novine, 114/22
090205 Zaštita od eksplozija
200202 Oružje i vojna oprema


Zakon o kritičnim infrastrukturama
Nar. novine, 114/22
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
200301 Policija


Zakon o sustavu civilne zaštite
Nar. novine, 114/22
200301 Policija
220301 Državna uprava, općenito
220303 Upravna inspekcija
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji
Nar. novine, 114/22
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Zakon o strancima
Nar. novine, 114/22
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana
Nar. novine, 114/22
200202 Oružje i vojna oprema
200301 Policija


Zakon o osobnoj iskaznici
Nar. novine, 114/22
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o prebivalištu
Nar. novine, 114/22
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela
Nar. novine, 114/22
130601 Zračne luke i zračni promet
271901 Kaznena djela, policijska suradnja (Međunarodno pravo)


Zakon o protuminskom djelovanju
Nar. novine, 114/22
200202 Oružje i vojna oprema
200301 Policija


Zakon o javnom okupljanju
Nar. novine, 114/22
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa


Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima
Nar. novine, 114/22
180201 Sport


Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Nar. novine, 114/22
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Zakon o računovodstvu
Nar. novine, 114/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
210201 Udruge i civilno društvo


Zakon o platnom prometu
Nar. novine, 114/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o elektroničkom novcu
Nar. novine, 114/22
050101 Platni promet
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
Nar. novine, 114/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
210201 Udruge i civilno društvo


Zakon o upravnim pristojbama
Nar. novine, 114/22
250203 Upravne pristojbe


Zakon o igrama na sreću
Nar. novine, 114/22
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Zakon o lokalnim porezima
Nar. novine, 114/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Zakon o porezu na dobit
Nar. novine, 114/22
050305 Porez na dobit


( * ne važi) Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 114/22
220201 Predsjednik RH


Opći porezni zakon
Nar. novine, 114/22
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama
Nar. novine, 114/22
050101 Platni promet
050103 Financijski inspektorat
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije