Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Vrhovine
Nar. novine, 106/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve
Nar. novine, 106/17.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o rasporedu radnog vremena
Nar. novine, 106/17.
200201 Obrana


Pravilnik o obrambenom planiranju u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 106/17.
200201 Obrana


Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske
Nar. novine, 106/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 105/17.
220102 Ustavni sud


Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi
Nar. novine, 105/17.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 105/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
Nar. novine, 105/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 105/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda
Nar. novine, 105/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Odluka o prestanku važenja Pravilnika o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike
Nar. novine, 105/17.
220304 Službena statistika


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 105/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


(* ne važi) Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 105/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi ) Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika
Nar. novine, 105/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
Nar. novine, 105/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 105/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 105/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 105/17
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o osnivanju Vijeća za djecu
Nar. novine, 105/17
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
210201 Udruge i civilno društvo
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu
Nar. novine, 105/17
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o općinskim porezima Općine Velika Kopanica
Nar. novine, 104/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca
Nar. novine, 104/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Drenje
Nar. novine, 104/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


(* ne važi) Odluka o kontnom planu za kreditne institucije
Nar. novine, 104/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 104/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 104/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 104/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 104/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 104/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o EORI broju
Nar. novine, 104/17.
050501 Carinski propisi


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Tromsøu
Nar. novine, 104/17.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Bergenu
Nar. novine, 104/17.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Trondheimu
Nar. novine, 104/17.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
Nar. novine, 104/17.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Stečajni zakon
Nar. novine, 104/17.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu
Nar. novine, 104/17.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: SuT-K-35/2017 od 16. listopada 2017.
Nar. novine, 103/17.
220102 Ustavni sud


Odluka o porezima Općine Maruševec
Nar. novine, 103/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2017.
Nar. novine, 103/17.
220304 Službena statistika


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brestovac za katastarske općine Daranovci i Zakorenje
Nar. novine, 103/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Našica za k.o. Martin i dijelove k.o. Pribiševci i Našice
Nar. novine, 103/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Punitovci za katastarsku općinu Punitovci
Nar. novine, 103/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 103/17.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom
Nar. novine, 103/17.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Paški sir« zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 103/17.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o osnivanju Povjerenstva za gospodarske osnove
Nar. novine, 103/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture" za razdoblje 2017. - 2020.
Nar. novine, 103/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu"
Nar. novine, 103/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica
Nar. novine, 103/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica
Nar. novine, 103/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o izboru predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 102/17.
220102 Ustavni sud


Rješenje o ovlašćivanju EKOVENT-INFO d.o.o. iz Zagreba, V. Prekrata 45, OIB: 60237082622, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 102/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju LUNA SAFETY j.d.o.o. iz Koprivnice, Reka, Logorište 19a, OIB: 20816085527, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 102/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 102/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o lokalnim porezima Općine Podcrkavlje
Nar. novine, 102/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Lukač
Nar. novine, 102/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Borovo
Nar. novine, 102/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2017.
Nar. novine, 102/17.
220304 Službena statistika


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom
Nar. novine, 102/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Nar. novine, 102/17.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze
Nar. novine, 102/17.
200201 Obrana


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 102/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
Nar. novine, 102/17.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda
Nar. novine, 102/17.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka poslovnog koncerna Agrokor, njegove današnje pozicije na tržištu, nastanka njegovih poslovnih problema, a posebno dugovanja prema dobavljačima te ostalim vjerovnicima, uloge regulatora na tržištima vezano za Agrokorove poslovne aktivnosti i okolnosti koje su dovele do aktivnosti Vlade Republike Hrvatske prema Agrokoru odnosno prijedloga mogućih rješenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao
Nar. novine, 102/17.
010401 Financijsko poslovanje
220202 Vlada RH


Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
Nar. novine, 102/17.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH


Zakon o zaštiti životinja
Nar. novine, 102/17.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
Nar. novine, 101/17.
230301 Javna nabava


Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
Nar. novine, 101/17.
230301 Javna nabava


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. "Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 101/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 16 "Suradnja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 101/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta
Nar. novine, 101/17.
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja


Odluka o izboru tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 101/17.
220102 Ustavni sud


Kazneni zakon
Nar. novine, 101/17.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o lokalnim porezima
Nar. novine, 101/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika
Nar. novine, 101/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Zakon o međunarodnom privatnom pravu
Nar. novine, 101/17.
250901 Kolizijski propisi, mjerodavno pravo


Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju
Nar. novine, 101/17.
110201 Stanovanje, poslovni prostori
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Drniša
Nar. novine, 100/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Bol
Nar. novine, 100/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Barban
Nar. novine, 100/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 100/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Pakraca za katastarske općine Pakrac i Prekopakra
Nar. novine, 100/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o načinu evidentiranja izdanih i iskorištenih putnih karata u javnom pomorskom prometu
Nar. novine, 100/17.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008
Nar. novine, 100/17.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 100/17.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil
270701 Rad, zapošljavanje (Međunarodno pravo)


Uredba o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi
Nar. novine, 100/17.
220703 Koncesije


( * ne važi ) Odluka o porezima Grada Varaždina
Nar. novine, 99/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluku o porezima Grada Skradina
Nar. novine, 99/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Tučepi
Nar. novine, 99/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu na porez na dohodak (Grad Split)
Nar. novine, 99/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Gornja Rijeka za dio katastarske općine Gornja Rijeka
Nar. novine, 99/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Lipika za katastarsku općinu Brekinska
Nar. novine, 99/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o evidenciji privremeno i trajno oduzetih predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom
Nar. novine, 99/17.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka "Krka"
Nar. novine, 99/17.
090202 Zaštita prirode


Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću i upravljanja komunikacijama radi informiranja javnosti o gospodarski i financijski značajnim projektima koji se planiraju financirati sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014. - 2020. i Instrumenta za povezivanje Europe - CEF, a za koje postoji izniman javni interes
Nar. novine, 99/17.
130101 Promet općenito
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "Poljoprivrednici"
Nar. novine, 99/17.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Nar. novine, 99/17.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Odluka o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite
Nar. novine, 99/17.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Rješenje o ovlašćivanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar iz Zagreba, Mirogojska cesta 16, OIB: 33392005961, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 99/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 99/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 99/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 99/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 99/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 99/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o voznom redu u željezničkom prometu
Nar. novine, 98/17.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Školske sheme
Nar. novine, 98/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa
Nar. novine, 98/17.
220301 Državna uprava, općenito