Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Pravilnik o čamcima
Nar. novine, 72/15.
130301 Unutarnja plovidba


( * ne važi) Pravilnik o plutajućim objektima
Nar. novine, 72/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o kriterijima za određivanje naknada za koncesije u lukama i pristaništima unutarnjih voda
Nar. novine, 72/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o polaganju posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih registarskih referenata
Nar. novine, 72/15.
010102 Sudski registar, upis i promjene


Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
Nar. novine, 72/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi
Nar. novine, 72/15.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


(* ne važi) Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
Nar. novine, 72/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o upućivanju policijskog službenika na rad u međunarodne organizacije, institucije i tijela Europske unije te radi sudjelovanja u međunarodnom projektu
Nar. novine, 72/15.
200301 Policija


Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 72/15.
200201 Obrana


Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 72/15.
200201 Obrana


Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u vezi s osobnim iskaznicama
Nar. novine, 72/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu
Nar. novine, 72/15.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o osnivanju Državne škole za javnu upravu
Nar. novine, 72/15.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
210101 Ustanove, općenito
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
Nar. novine, 72/15.
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
210101 Ustanove, općenito


Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO)
Nar. novine, 72/15.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Pravilnik o radu u sustavu JCMS
Nar. novine, 71/15.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža
Nar. novine, 71/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
Nar. novine, 71/15.
080301 Energija, općenito


Stečajni zakon
Nar. novine, 71/15.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Astani
Nar. novine, 70/15.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Statut Središnjeg registra osiguranika
Nar. novine, 70/15.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine
Nar. novine, 70/15.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka
Nar. novine, 70/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u postupcima javne nabave
Nar. novine, 70/15.
080301 Energija, općenito


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa sjedištem u Nelsonu
Nar. novine, 70/15.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa sjedištem u Aucklandu
Nar. novine, 70/15.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa sjedištem u Aucklandu
Nar. novine, 70/15.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Nar. novine, 70/15.
220301 Državna uprava, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
260201 Europska unija i RH


Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
Nar. novine, 70/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2015. godinu
Nar. novine, 69/15.
220102 Ustavni sud


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 69/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
Nar. novine, 69/15.
220109 Izborni sustav


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za radiološku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata" Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
Nar. novine, 69/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se se utvrđuje da Odjel za mikrologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, ne ispunjava uvjete za obnovu i dodjelu naziva »Referentnog centra Ministarstva zdravlja za mikrološku dijagnostiku sustavnih i diseminiranih infekcija« te mu se ukida naziv »Referentni centar Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi za mikrološku dijagnostiku sustavnih i diseminiranih infekcija«
Nar. novine, 69/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa
Nar. novine, 69/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu
Nar. novine, 69/15.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Motovun-Montona
Nar. novine, 69/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja
Nar. novine, 69/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja
Nar. novine, 69/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla
Nar. novine, 69/15.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje
Nar. novine, 68/15.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Nar. novine, 68/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. novine, br. 157/13, 151/14 i 33/15)
Nar. novine, 68/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o proglašenju dana 20. lipnja Danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve
Nar. novine, 68/15.
220203 Hrvatski sabor


Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore (za 2015.)
Nar. novine, 68/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 68/15.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 68/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava
Nar. novine, 68/15.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 67/15.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Pisarovina
Nar. novine, 67/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija
Nar. novine, 67/15.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (s Uputom)
Nar. novine, 67/15.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (s Uputama)
Nar. novine, 67/15.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013
Nar. novine, 67/15.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera, 1815. - 2015."
Nar. novine, 67/15.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Pravilnik o načinu odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza
Nar. novine, 67/15.
050307 Porezna uprava


Pravilnik o uvjetima za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za koje je nadležan Ured za velike porezne obveznike
Nar. novine, 67/15.
050307 Porezna uprava


Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2015.
Nar. novine, 67/15.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva PRO-PLAN j.d.o.o. iz Varaždina, V. Nazora 12, OIB: 83564761401, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 67/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ELEMENTA LABORUM STANDARD d.o.o. iz Kaštel Kambelovca, Kralja Krešimira 54, OIB: 40635108225, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 67/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ZAVOD ZA KONTROLU KVALITETE I CONZULTING d.o.o. iz Čakovca, Park R. Kropeka 2, OIB: 07554887734, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 67/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ZITEL d.o.o. iz Zagreba, Peruanska 14, OIB: 82525874830, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 67/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva TEHNOEKSPERT d.o.o. iz Zagreba, V. Ruždjaka 9b, OIB: 25974671544, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 67/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva SUŠAK d.o.o. iz Rijeke, Kumičićeva 11, OIB: 68078099474, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 67/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d.o.o. iz Splita, Škrape 53, OIB: 97529892062, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 67/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva EKOVENT-INFO d.o.o. iz Zagreba, V. Prekrata 45, OIB: 60237082622, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 67/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 67/15.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Bakra za dijelove katastarskih općina Kukuljanovo i Škrljevo
Nar. novine, 67/15.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju oftalmologiju i strabizam" Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice "Sveti Duh", Zagreb
Nar. novine, 67/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi za rinosinusologiju i endoskopsku sinusnu kirurgiju" Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 67/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju" Zavodu za kliničku imunologiju, respiracijske i alergološke bolesti i reumatologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 67/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
Nar. novine, 66/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi
Nar. novine, 66/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju zbirke podataka, čuvanju, evidenciji i dokumentaciji
Nar. novine, 66/15.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika u ustanovi socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja pruža socijalne usluge
Nar. novine, 66/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi
Nar. novine, 66/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja inspekcijskog nadzora u djelatnosti socijalne skrbi
Nar. novine, 66/15.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice inspektora u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama
Nar. novine, 66/15.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora
Nar. novine, 66/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o načinu provođenja i sadržaju upravnog nadzora i nadzora nad stručnim radom te uvjetima koje moraju ispunjavati državni službenici za provođenje upravnog nadzora
Nar. novine, 66/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge
Nar. novine, 66/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi
Nar. novine, 66/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
210101 Ustanove, općenito


Pravilnik o načinu suradnje centra za socijalnu skrb i službe nadležne za zapošljavanje u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade
Nar. novine, 66/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 66/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima za dostavu izvješća centra za socijalnu skrb i podružnice
Nar. novine, 66/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja
Nar. novine, 66/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 66/15.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja
Nar. novine, 66/15.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
Nar. novine, 66/15.
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Naputak o načinu provedbe postupka prijave i administrativne provjere temeljem odredbi Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 133/13 i 152/14)
Nar. novine, 66/15.
230201 Državne potpore, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2015.
Nar. novine, 65/15.
220304 Službena statistika


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/14-01/031 od 14. svibnja 2015. u upravnom postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Gemicro d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu
Nar. novine, 65/15.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
Nar. novine, 65/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Nar. novine, 65/15.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta
Nar. novine, 65/15.
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o padobranstvu
Nar. novine, 65/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o naknadama zračnih luka
Nar. novine, 65/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica
Nar. novine, 65/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave
Nar. novine, 65/15.
050502 Carinska služba


Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata na potraživanja koja je Republika Hrvatska ostvarila prema zaposlenicima na području Hrvatskog Podunavlja temeljem pravomoćnih rješenja o protuovrsi i presuda radi povrata stečenog bez osnove
Nar. novine, 65/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvo i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 65/15.
200201 Obrana


Odluka o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama
Nar. novine, 65/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina
Nar. novine, 65/15.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav


( * ne važi) Uredba o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi
Nar. novine, 65/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave
Nar. novine, 65/15.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
Nar. novine, 65/15.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
Nar. novine, 65/15.
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i polaganju savjetničkog ispita
Nar. novine, 64/15.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci koji će se održati 12. srpnja 2015.
Nar. novine, 64/15.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci
Nar. novine, 64/15.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 64/15.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci
Nar. novine, 64/15.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
Nar. novine, 64/15.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220201 Predsjednik RH


Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 64/15.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu
Nar. novine, 64/15.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini
Nar. novine, 64/15.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Nar. novine, 64/15.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
Nar. novine, 64/15.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora
Nar. novine, 64/15.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Rješenje o ovlašćivanju društva ORSUS grupa d.o.o. iz Zagreba, Ulica Gupčeve lipe 20, OIB: 69136095857, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 63/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. iz Rijeke, Blaža Polića 3, OIB: 00106585846, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 63/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. iz Zagreba, Čakovečka 17, OIB: 34560071270, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 63/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ISKRA – S d.o.o. iz Zagreba, Bagrema 8, OIB: 98277219261, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 63/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge (za razdoblje 1. 7. 2015. – 31. 12. 2015.)
Nar. novine, 63/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi )Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-04"
Nar. novine, 63/15.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-03"
Nar. novine, 63/15.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-02"
Nar. novine, 63/15.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-10"
Nar. novine, 63/15.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


( * ne važi) Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-09"
Nar. novine, 63/15.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


( * ne važi ) Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-08"
Nar. novine, 63/15.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Rješenje o ovlašćivanju društva HD USLUGE d.o.o. iz Zagreba, Jurandvorska 1, OIB: 68088217285, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 63/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


(* ne važi)Odluka o usvajanju jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 62/15.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


(* ne važi) Odluka o usvajanju jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 62/15.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju skijališta "Omanovac" u k.o. Kraguj
Nar. novine, 62/15.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika
Nar. novine, 62/15.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o određivanju pravne osobe za provođenje zaštite objekata Hrvatske narodne banke i Hrvatskog novčarskog zavoda
Nar. novine, 62/15.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju skijališta "Omanovac" u k.o. Kraguj
Nar. novine, 62/15.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu
Nar. novine, 62/15.
080303 Nafta, plin
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica
Nar. novine, 63/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave


(* ne važi) Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica
Nar. novine, 63/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 63/15.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture
Nar. novine, 63/15.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 62/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu
Nar. novine, 62/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe
Nar. novine, 62/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 62/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 62/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju
Nar. novine, 62/15.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220202 Vlada RH


Zakon o osobnoj iskaznici
Nar. novine, 62/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Kazneni zakon
Nar. novine, 61/15.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Poslovnik Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 61/15.
220202 Vlada RH


( * ne važi) Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga
Nar. novine, 61/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica
Nar. novine, 61/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica
Nar. novine, 61/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima
Nar. novine, 61/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave