Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću
Nar. novine, 63/19.
170201 Predškolski odgoj i obrazovanje
190211 Ostale djelatnosti i područja u zdravstvu


Pravilnik o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije
Nar. novine, 63/19.
190301 Liječništvo


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački zdravstvenog inspektora
Nar. novine, 63/19.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama
Nar. novine, 63/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190205 Medicinsko-biokemijska djelatnost


Sporazum između Vlade Republike Hrvatske/Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vlade Države Izraela/Ministarstva obrane Izraela o zaštiti klasificiranih podataka potpisan u Tel Avivu, 11. lipnja 2019.
Nar. novine, 63/19.
270501 Diplomatski i konzularni odnosi (Međunarodno pravo)


Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
Nar. novine, 63/19.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja
Nar. novine, 63/19.
190706 Udomiteljstvo


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udomitelja i registra smještenih korisnika te sadržaju obrasca za izvještavanje
Nar. novine, 63/19.
190706 Udomiteljstvo


Pravilnik o tehničkim pregledima vozila
Nar. novine, 63/19.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o donošenju Nacionalnog plana opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019. – 2022.
Nar. novine, 63/19.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o uvjetima i visini naknada i nagrade predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća
Nar. novine, 63/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu
Nar. novine, 63/19.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Uredba o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 63/19.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


Uredba o Uredu za udruge
Nar. novine, 63/19.
210201 Udruge i civilno društvo


(* ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva
Nar. novine, 63/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe
Nar. novine, 63/19.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja
Nar. novine, 63/19.
260201 Europska unija i RH


Zakon o zemljišnim knjigama
Nar. novine, 63/19.
110102 Zemljišne knjige


Zakon o Popisu poljoprivrede 2020.
Nar. novine, 63/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o slatkovodnom ribarstvu
Nar. novine, 63/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 980/2110 - 2170 MHz
Nar. novine, 62/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijski pojas 791 - 821/832 - 862 MHz
Nar. novine, 62/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 - 2690 MHz
Nar. novine, 62/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880 - 915/925 -960 MHz i 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz
Nar. novine, 62/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
Nar. novine, 62/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 62/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 62/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190602 Medicinski proizvodi


Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020.
Nar. novine, 62/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi
Nar. novine, 62/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice
Nar. novine, 62/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Nar. novine, 62/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika
Nar. novine, 62/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Obvezatne upite broj FLN-I – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina koji će se održati 28. srpnja 2019.
Nar. novine, 61/19.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN-III – o zaštiti osobnih podataka
Nar. novine, 61/19.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina
Nar. novine, 61/19.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 61/19
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o stalnim sudskim vještacima
Nar. novine, 61/19.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini
Nar. novine, 61/19.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete
Nar. novine, 61/19.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o načinu provođenja i sadržaju upravnog nadzora i nadzora nad stručnim radom te uvjetima koje moraju ispunjavati državni službenici za provođenje upravnog nadzora
Nar. novine, 61/19.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina
Nar. novine, 61/19.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 61/19.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje
Nar. novine, 60/19.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


( * ne važi) Pravilnik o statističkim standardima osiguranja
Nar. novine, 60/19.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o sigurnosti igračaka
Nar. novine, 60/19.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Pravilnik o pružanju i korištenju usluga povjerenja
Nar. novine, 60/19.
010501 Elektronički potpis, elektronička isprava


Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase od 80/100 kg
Nar. novine, 60/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Greben
Nar. novine, 61/19.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.
Nar. novine, 60/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije)
Nar. novine, 60/19.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.
Nar. novine, 60/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.
Nar. novine, 61/19.
090303 Gospodarenje otpadom


Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 347. stavka 1. u vezi s člankom 89. stavkom 7. i člankom 303. prethodnog Kaznenog zakona - sada članka 293. stavka 1. u vezi s člankom 87. stavkom 6. i člankom 305. Kaznenog zakona na snazi od 1. siječnja 2013. povezano s člankom 4. stavkom 2. Zakona o sudovima, člankom 1.a, člankom 3. i člankom 4. Kaznenopravne konvencije o korupciji i drugim međunarodnim konvencijama, člankom 31. i člankom 141. Ustava Republike Hrvatske
Nar. novine, 61/19.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Plovanija
Nar. novine, 59/19.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel
Nar. novine, 59/19.
200301 Policija


Odluka o davanju koncesije društvu BERNARDA NOVA d.o.o., za zahvaćanje geotermalnih voda za sport i rekreaciju
Nar. novine, 59/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220703 Koncesije


(* ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
Nar. novine, 59/19
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 7. 2019. do 30. 9. 2019.)
Nar. novine, 59/19.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
Nar. novine, 59/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
210101 Ustanove, općenito


Pravilnik o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti
Nar. novine, 59/19.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Pula
Nar. novine, 59/19.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Buzet
Nar. novine, 59/19.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Jelovice
Nar. novine, 59/19.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Požane
Nar. novine, 59/19.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Lucija
Nar. novine, 59/19.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 59/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o preuzimanju Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP od 30. studenoga 2009. o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti
Nar. novine, 59/19.
200301 Policija
260201 Europska unija i RH


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Maroku, sa sjedištem u Casablanci
Nar. novine, 59/19.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
Nar. novine, 58/19.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka
Nar. novine, 58/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2019.
Nar. novine, 58/19.
220304 Službena statistika


Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije
Nar. novine, 58/19.
010301 Sloboda pružanja usluga
140201 Turizam


Odluka o transakcijskim računima
Nar. novine, 57/19.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Plan prijma u državnu službu u Državnoodvjetničko vijeće za 2019. godinu
Nar. novine, 57/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera
Nar. novine, 57/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu
Nar. novine, 57/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o boravku u prihvatnom centru za strance
Nar. novine, 57/19.
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
Nar. novine, 57/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji na području Grada Zadra
Nar. novine, 57/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
220703 Koncesije


Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture
Nar. novine, 57/19.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
Nar. novine, 57/19.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 57/19.
220202 Vlada RH
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Nar. novine, 56/19.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Ogulina
Nar. novine, 56/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci
Nar. novine, 56/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva (2018.-2020.)
Nar. novine, 56/19.
080401 Industrija, općenito
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva
Nar. novine, 56/19.
080401 Industrija, općenito


Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 56/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
Nar. novine, 56/19.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
Nar. novine, 56/19.
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 56/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 56/19.
210501 Zaklade