Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Nar. novine, 99/16
200301 Policija


Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Nar. novine, 99/16.
200301 Policija


Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću na automatima trgovačkom društvu PARČINA EXPORT-IMPORT d.o.o.
Nar. novine, 99/16.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu GLOBUS IGRE d.o.o.
Nar. novine, 99/16.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja
Nar. novine, 99/16.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 99/16.
220202 Vlada RH


Poslovnik Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 99/16.
220202 Vlada RH


Rješenje o ovlašćivanju društva ASI d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka cesta 192, OIB: 57590538934, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 98/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva NARANČIĆ GN j.d.o.o. za usluge iz Zagreba, Nehajska 42, OIB: 89132539580, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 98/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
Nar. novine, 98/16.
200301 Policija


Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951.
Nar. novine, 98/16.
190702 Prognanici, povratnici i izbjeglice
250101 Državljanstvo, javne isprave


Rješenje o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom
Nar. novine, 98/16.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Nar. novine, 97/16.
240101 Pravosuđe, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Nar. novine, 97/16.
240101 Pravosuđe, općenito


( * ne važi) Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Nar. novine, 97/16.
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike
Nar. novine, 97/16.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave i člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
Nar. novine, 96/16.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
Nar. novine, 96/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. "Inovacije"
Nar. novine, 96/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. "Inovacije"
Nar. novine, 96/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o postupku izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila u uporabi
Nar. novine, 96/16.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 96/16.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Nar. novine, 96/16
210301 Političke stranke


Odluka o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske
Nar. novine, 95/16.
220202 Vlada RH
220203 Hrvatski sabor


Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Nar. novine, 95/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2753/2012 i dr. od 27. rujna 2016.
Nar. novine, 94/16
250201 Upravni postupak


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 94/16
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2016.
Nar. novine, 94/16
220304 Službena statistika


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 94/16
200301 Policija


Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik
Nar. novine, 94/16
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance
Nar. novine, 94/16
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Odluka o upravljanju rizicima
Nar. novine, 94/16.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013
Nar. novine, 94/16.
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 94/16.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini
Nar. novine, 94/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
Nar. novine, 94/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima
Nar. novine, 94/16.
140201 Turizam


Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika
Nar. novine, 93/16.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


( * ne važi) Zakon o sustavu državne uprave
Nar. novine, 93/16.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o Vladi Republike Hrvatske
Nar. novine, 93/16.
220201 Predsjednik RH
220202 Vlada RH


( * ne važi) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
Nar. novine, 93/16.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. iz Savske Vesi, Radnička 1b, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 92/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2016.
Nar. novine, 92/16.
220304 Službena statistika


Pravilnik o načinu prijave primatelja organa i načinu vođenja Nacionalne liste čekanja za organe te kriterijima dodjele organa
Nar. novine, 92/16.
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka
190209 Presađivanje ljudskih organa


Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske (najviše 55)
Nar. novine, 92/16.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg
Nar. novine, 92/16.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg
Nar. novine, 92/16.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2016. godini
Nar. novine, 92/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini
Nar. novine, 92/16
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu
Nar. novine, 92/16.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom
Nar. novine, 92/16.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 92/16.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 91/16.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava
Nar. novine, 91/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 91/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 91/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i mrežnoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 91/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 91/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava
Nar. novine, 91/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
Nar. novine, 91/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 91/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. godini
Nar. novine, 91/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu
Nar. novine, 91/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
Nar. novine, 91/16.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o znaku zaštite okoliša "Prijatelj okoliša"
Nar. novine, 91/16.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Nar. novine, 91/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o čamcima
Nar. novine, 91/16.
130301 Unutarnja plovidba


Odluka o povjeravanju mandata za sastavljanje Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 91/16.
220201 Predsjednik RH
220202 Vlada RH


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 90/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice
Nar. novine, 90/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 90/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 90/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 90/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju
Nar. novine, 90/16.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Nar. novine, 90/16.
090303 Gospodarenje otpadom


Kolektivni ugovor ULJANIK Grupe
Nar. novine, 89/16.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 89/16.
220203 Hrvatski sabor