Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga
Nar. novine, 10/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja
Nar. novine, 10/16.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 10/16.
220202 Vlada RH


Odluka o privremenom raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 10/16.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Pravilnik o detaljnim pravilima i kriterijima poštivanja osobne okolnosti spola
Nar. novine, 10/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima
Nar. novine, 10/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti
Nar. novine, 10/16.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Odluka o prestanku važenja Odluke o prikupljanju podataka o ostvarenim platnim transakcijama s inozemstvom između rezidenta i nerezidenta
Nar. novine, 9/16.
050106 Devizno poslovanje


Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
Nar. novine, 9/16.
140101 Ugostiteljstvo


Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel
Nar. novine, 9/16.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Odluka o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore
Nar. novine, 8/16.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije
Nar. novine, 8/16.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje kroničnih i hiperreaktivnih bolesti gornjih dišnih putova" Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
Nar. novine, 8/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Nar. novine, 8/16.
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Odluka o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske
Nar. novine, 7/16.
220202 Vlada RH
220203 Hrvatski sabor


Stručne smjernice za izradu mišljenja zdravstvenih radnika i psihologa o utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i životu u drugom rodnom identitetu
Nar. novine, 7/16.
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije
250101 Državljanstvo, javne isprave


Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2015. godine
Nar. novine, 8/16.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani
Nar. novine, 8/16.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 7/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 7/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 7/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (u društvu za osiguranje)
Nar. novine, 7/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o tehničkim i organizacijskim uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u stanici za tehnički pregled vozila
Nar. novine, 7/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
Nar. novine, 7/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o drugim uslugama koje može pružati društvo za zastupanje u osiguranju
Nar. novine, 7/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 7/16.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
Nar. novine, 7/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje
Nar. novine, 7/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 7/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 7/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira
Nar. novine, 7/16.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Očevidnika savjetovališta i posrednika
Nar. novine, 7/16.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Pravilnik o Registru postupaka stečaja potrošača
Nar. novine, 7/16.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
240101 Pravosuđe, općenito


Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva
Nar. novine, 7/16.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma
Nar. novine, 7/16.
010301 Sloboda pružanja usluga


Aneks VI. Kolektivnom ugovoru zaključenom dana 19. studenoga 2004. između dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d. kao poslodavca i Sindikata radnika Ericsson Nikola Tesla d.d.
Nar. novine, 6/16.
020501 Kolektivni ugovori


Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2015.
Nar. novine, 6/16.
220304 Službena statistika


Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru
Nar. novine, 6/16.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije
Nar. novine, 6/16.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


( * ne važi) Odluka o općinskim prirezima i porezima Općine Jagodnjak
Nar. novine, 6/16.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Mrkopalj)
Nar. novine, 6/16.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka kojom se potvrđuje da sustav TARGET2-HR udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Nar. novine, 5/16.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za siječanj 2016. godine
Nar. novine, 5/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za prosinac 2015. godine
Nar. novine, 5/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu
Nar. novine, 5/16.
220304 Službena statistika


Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom i biciklističkoga ispita te Obrazac potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom
Nar. novine, 5/16.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi
Nar. novine, 5/16.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
210101 Ustanove, općenito


(* ne važi) Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja
Nar. novine, 5/16.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o postupku pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora
Nar. novine, 4/16.
180201 Sport


( * ne važi) Pravilnik Suda časti Hrvatske obrtničke komore
Nar. novine, 4/16.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe
Nar. novine, 4/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o načinima i uvjetima ostvarivanja prava na smještaj azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom te sudjelovanja azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja
Nar. novine, 3/16.
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća
Nar. novine, 3/16.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima
Nar. novine, 3/16.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


( * ne važi) Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU
Nar. novine, 3/16.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Nar. novine, 3/16.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 3/16.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika
Nar. novine, 3/16.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva DALEKOVOD d.d. iz Zagreba, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 2/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja
Nar. novine, 2/16.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
Nar. novine, 2/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta
Nar. novine, 2/16.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača
Nar. novine, 2/16.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
Nar. novine, 2/16.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo
Nar. novine, 1/16.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
Nar. novine, 1/16.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Nar. novine, 1/16.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja
Nar. novine, 1/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja
Nar. novine, 1/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz Registra godišnjih financijskih izvještaja
Nar. novine, 1/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća
Nar. novine, 1/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe
Nar. novine, 1/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Rješenje o ovlašćivanju društva ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. iz Osijeka, Trg Lava Mirskog 3/III, OIB: 83442273157, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 1/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu