Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na emisiju štetnih sastojaka iz njihovih motora TPV 323 (izdanje 00)
Nar. novine, 107/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
Nar. novine, 107/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za praćenje Helicobacter pylori infekcije" Zavodu za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice "Merkur" Zagreb
Nar. novine, 107/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 107/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine
Nar. novine, 107/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o policijskim časnicima za vezu
Nar. novine, 107/12.
200301 Policija


Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 107/12.
200301 Policija
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


( * ne važi) Plan prijma u državnu službu u Stručnu službu Hrvatskoga sabora za 2012. godinu
Nar. novine, 107/12.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Pravilnik o stručnom nadzoru (u djelatnosti dentalne medicine, dentalne tehnike i djelatnosti dentalnih asistenata)
Nar. novine, 106/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 106/12.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 106/12.
200301 Policija


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centara Ministarstva zdravlja za dermatološku onkologiju" Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 106/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera
Nar. novine, 106/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu
Nar. novine, 106/12.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 106/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Grand Hotel Lav d.o.o.
Nar. novine, 106/12.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Casino Parentium d.d.
Nar. novine, 106/12.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik
Nar. novine, 106/12.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Uredba o Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji
Nar. novine, 106/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Uredba o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji
Nar. novine, 106/12.
050104 Financijska agencija (FINA)


( * ne važi) Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
Nar. novine, 106/12.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Zakon o zaštiti osobnih podataka
Nar. novine, 106/12.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)


Odluka o minimalnim standardima za strojno i ručno sortiranje novčanica prema prikladnosti za promet
Nar. novine, 105/12.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Nar. novine, 105/12.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Zaključak Vlade o prestanku važenja Zaključka o pokretanju pregovora o izmjenama i dopunama kolektivnih ugovora trgovačkih društava i ustanova u natpolovičnom vlasništvu Republike Hrvatske (Nar.novine, br. 89/12).
Nar. novine, 105/12.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini
Nar. novine, 105/12.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/12-02/003 od 18. srpnja 2012. kojim se utvrđuje da se državno jamstvo u iznosu od 27.600.000 USD (uvećano za pripadajuće kamate i troškove naknade kredita) za kreditno zaduženje poduzetnika Uljanik Plovidba d.d. kod Privredne banke Zagreb d.d., sadržano u Prijedlogu Odluke o davanju državnog jamstva u korist Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje primopredajne rate za tanker Istra ne odnosi na državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama
Nar. novine, 104/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2012."
Nar. novine, 104/12.
160101 Hrvatska narodna banka


Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2012.
Nar. novine, 104/12.
220304 Službena statistika


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Marijanci za katastarsku općinu Čamagajevci
Nar. novine, 104/12.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lekenik za dio katastarske općine Lekenik
Nar. novine, 104/12.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela
Nar. novine, 104/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i ozljede velikih zglobova" Klinici za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 104/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca
Nar. novine, 104/12.
020301 Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca


Odluka o otkazivanju Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Nar. novine, 104/12.
020501 Kolektivni ugovori


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2012.
Nar. novine, 103/12.
220304 Službena statistika


Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: 430-01/12-06/15 od 30. srpnja 2012. da je Nacrt prijedloga zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja u skladu sa Zakonom o državnim potporama
Nar. novine, 103/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz
Nar. novine, 103/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o raspisivanju javnog poziva za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 103/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (s Uputama)
Nar. novine, 103/12.
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2011-59/001 od 3. srpnja 2012. kojim se odbija davanje odobrenja na državnu potporu za restrukturiranje sadržanu u Planu restrukturiranja poduzetnika Dubrovačko primorje, hotelsko-turističko i trgovačko dioničko društvo, jer nije sukladna sa Zakonom o državnim potporama
Nar. novine, 102/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o prirezu poreza na dohodak (Općina Čepin)
Nar. novine, 102/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 030-02/11-01/039 od 26. srpnja 2012. kojim se utvrđuje da su pojedini poduzetnici, Obrtnička komora Osječko-baranjske županije i Udruženje obrtnika Osijek, utvrđivanjem orijentacijske cijene bijelog kruha u iznosu od 8,00 kuna donijeli sporazum o povećanju cijene kruha, koji u smislu članka 8. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja predstavlja zabranjeni sporazum čiji je cilj ili posljedica sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja.
Nar. novine, 102/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Rješenje Ministarstva zdravlja o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za transfuzijsku medicinu" Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu Zagreb
Nar. novine, 102/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje Ministarstva zdravlja o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za tumore prostate" Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb
Nar. novine, 102/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje Ministarstva zdravlja o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje infektivnih bolesti" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
Nar. novine, 102/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje Ministarstva zdravlja o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju traumatologiju" Klinici za dječje bolesti Zagreb
Nar. novine, 102/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za uroginekologiju" Zavodu za ginekološku kirurgiju i urologiju Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 102/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje Ministarstva zdravlja o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava" Odjelu za virologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Zagreb
Nar. novine, 102/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice inspektora u Ministarstvu socijalne politike i mladih, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama
Nar. novine, 102/12.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari acetoklor, asulam, flufenoksuron, masne alkohole, novaluron i propizoklor
Nar. novine, 102/12.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće
Nar. novine, 102/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju Financijskog plana Hrvatskih voda
Nar. novine, 102/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o stolnim vodama
Nar. novine, 102/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


( * ne važi) Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Nar. novine, 102/12.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje stvarnih obveza Vlade Republike Hrvatske u realizaciji plaćanja izgradnje višenamjenske gradske dvorane Športsko-rekreativnog centra "Višnjik" u Zadru
Nar. novine, 102/12.
180201 Sport
220202 Vlada RH


( * ne važi) Odluka o osnivanju Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014. - 2020. i određivanju odgovornosti i zadataka tijela uključenih u rad Koordinacijskog povjerenstva
Nar. novine, 102/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o osnivanju Savjeta za mlade
Nar. novine, 102/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja
Nar. novine, 102/12.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom
Nar. novine, 101/12.
130701 Željeznice i željeznički promet


Mreža javne zdravstvene službe
Nar. novine, 101/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o popisu pošiljka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske
Nar. novine, 101/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode (važi samo obrazac iz Dodatka VII.)
Nar. novine, 101/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze
Nar. novine, 101/12.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva ELEMENTA LABORUM STANDARD d.o.o. iz Kaštel Kambelovca, Kralja Krešimira 54, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 101/12.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po službenoj dužnosti
Nar. novine, 101/12.
240601 Odvjetništvo


Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2012. godinu
Nar. novine, 100/12.
220102 Ustavni sud


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/12-02/005 od 26. srpnja 2012. kojim se utvrđuje da se državno jamstvo, u iznosu 15.800.000,00 USD (uvećano za kamate, naknade i ostale stvarne troškove) za kreditno zaduženja poduzetnika Uljanik Brodogradilište d.d., sa sjedištem u Puli, kod Zagrebačke banke d.d., sa sjedištem u Zagrebu, za financiranje novogradnje 490, sadržano u prijedlogu Ugovora o izdavanju jamstva za uredno izmirenje kratkoročnih obveza, ne odnosi na državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama
Nar. novine, 100/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravilnik o prenosivosti broja
Nar. novine, 100/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2012.
Nar. novine, 100/12.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2012.
Nar. novine, 100/12.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2012.
Nar. novine, 100/12.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o Nastavnom planu i programu hrvatskoga jezika za tražitelje azila, azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom starije od 15 godina radi pristupa srednjoškolskom obrazovnom sustavu i sustavu obrazovanja odraslih
Nar. novine, 100/12.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170501 Obrazovanje odraslih
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Podatak o etalonskoj cijeni građenja
Nar. novine, 100/12.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012. godini
Nar. novine, 100/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske
Nar. novine, 100/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Rješenje o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 100/12.
200301 Policija


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Krase" na području Općine Gračišće, u k.o. Gračišće i k.o. Lindar
Nar. novine, 100/12.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 100/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata
Nar. novine, 100/12.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom