Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja
Nar. novine, 24/14.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva
Nar. novine, 160/13.
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Odluka o primicima radnika (kreditnih institucija)
Nar. novine, 160/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o upravljanju rizicima
Nar. novine, 160/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu
Nar. novine, 160/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucija
Nar. novine, 160/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
Nar. novine, 160/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o dodatnim organizacijskim zahtjevima društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 160/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela AIF-a s privatnom ponudom
Nar. novine, 160/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 160/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 160/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 160/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 160/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 160/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 160/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno
Nar. novine, 160/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini
Nar. novine, 160/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
Nar. novine, 160/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 160/13.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 160/13.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Pravilnik o porezu na dobit
Nar. novine, 160/13.
050305 Porez na dobit


( * ne važi) Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
Nar. novine, 160/13.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom
Nar. novine, 160/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
Nar. novine, 160/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 160/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 159/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice
Nar. novine, 159/13.
010201 Obrt


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju
Nar. novine, 159/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


( * ne važi) Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze
Nar. novine, 159/13.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Naredba o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 159/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica
Nar. novine, 159/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika
Nar. novine, 159/13.
200301 Policija


Odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje
Nar. novine, 159/13.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
Nar. novine, 159/13.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
Nar. novine, 159/13.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o načinu operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 159/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama (za 2012., 2013. i 2014.)
Nar. novine, 159/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Nar. novine, 159/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Zakon o tržištu kapitala
Nar. novine, 159/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Zakon o Središnjem registru osiguranika
Nar. novine, 159/13.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost
Nar. novine, 159/13.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Zakon o kreditnim institucijama
Nar. novine, 159/13.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-323/2009 i dr. od 20. prosinca 2013.
Nar. novine, 158/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 158/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
Nar. novine, 158/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
Nar. novine, 158/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
Nar. novine, 158/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 158/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
Nar. novine, 158/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
Nar. novine, 158/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Opći uvjeti opskrbe plinom
Nar. novine, 158/13.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o uvjetima za uvoz i stavljanje na tržište hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja
Nar. novine, 158/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika
Nar. novine, 158/13.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju
Nar. novine, 158/13.
200201 Obrana


Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu
Nar. novine, 158/13.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju
Nar. novine, 158/13.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti
Nar. novine, 158/13.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o indeksu razvijenosti
Nar. novine, 158/13.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija
Nar. novine, 158/13.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Zakon o prebivalištu
Nar. novine, 158/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o igrama na sreću
Nar. novine, 158/13.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Zakon o boravišnoj pristojbi
Nar. novine, 158/13.
140201 Turizam


( * ne važi) Odluka o nadzornim izvještajima kreditnih institucija
Nar. novine, 157/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima
Nar. novine, 157/13.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika
Nar. novine, 157/13.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine
Nar. novine, 157/13.
190301 Liječništvo


Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija
Nar. novine, 157/13.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za provođenje nadzora nad roditeljskom skrbi
Nar. novine, 157/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika
Nar. novine, 157/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće
Nar. novine, 157/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu
Nar. novine, 157/13.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Nar. novine, 157/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


( * ne važi) Zakon o sudskim pristojbama (i Tarifa)
Nar. novine, 157/13.
240202 Sudske pristojbe


Prekršajni zakon
Nar. novine, 157/13.
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 157/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 157/13.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
Nar. novine, 157/13.
050307 Porezna uprava
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Zakon o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 157/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Zakon o socijalnoj skrbi
Nar. novine, 157/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2014. godinu
Nar. novine, 156/13.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2014. godinu
Nar. novine, 156/13.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2014. godinu
Nar. novine, 156/13.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 156/13.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 156/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 156/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 156/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 156/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


( * ne važi) Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi
Nar. novine, 156/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o Jedinstvenom registru računa
Nar. novine, 156/13.
050101 Platni promet


Odluka o obavljanju poslova podrške prekršajno-evidencijskom sustavu
Nar. novine, 156/13.
050104 Financijska agencija (FINA)
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


( * ne važi) Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao ekvivalentnih hrvatskoj vizi, za tranzit kroz ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana
Nar. novine, 156/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine
Nar. novine, 156/13.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Odluka o ograničenju novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
Nar. novine, 156/13.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Uredba o visini minimalne plaće
Nar. novine, 156/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku
Nar. novine, 156/13.
220203 Hrvatski sabor


Indeks potrošačkih cijena u studenome 2013.
Nar. novine, 155/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Škabrnja
Nar. novine, 155/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 155/13.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


( * ne važi) Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini
Nar. novine, 155/13.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja Izvješća o trgovanju na novčanom tržištu
Nar. novine, 155/13.
160101 Hrvatska narodna banka
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Odluka o izvješćivanju o novčanom tržištu (s Uputama)
Nar. novine, 155/13.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160502 Novčani fondovi
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze
Nar. novine, 155/13.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza
Nar. novine, 155/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja
Nar. novine, 155/13.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva
Nar. novine, 155/13.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2014. godini iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 155/13.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje
Nar. novine, 155/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja straže te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja
Nar. novine, 155/13.
090201 Zaštita okoliša
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova
Nar. novine, 155/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o vozačkim dozvolama
Nar. novine, 155/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Odluka o karti regionalnih potpora
Nar. novine, 155/13.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar
Nar. novine, 155/13.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
Nar. novine, 155/13.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
Nar. novine, 155/13.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o osnivanju Privremenog ureda Republike Hrvatske u Republici Azerbajdžanu, sa sjedištem u Bakuu
Nar. novine, 155/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 154/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 154/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 154/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Lanišće
Nar. novine, 153/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije
Nar. novine, 153/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
Nar. novine, 153/13.
140201 Turizam


Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o pošiljkama za koje nije potrebno rješenje o veterinarskim uvjetima za uvoz
Nar. novine, 153/13.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice
Nar. novine, 153/13.
050101 Platni promet


( * ne važi) Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja
Nar. novine, 153/13.
050101 Platni promet


Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u Carinskoj upravi
Nar. novine, 153/13.
050502 Carinska služba


(* ne važi)Odluka o usvajanju jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 153/13.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


(* ne važi) Odluka o usvajanju jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 153/13.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (za 2014. godinu)
Nar. novine, 153/13.
210201 Udruge i civilno društvo


( * ne važi) Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
Nar. novine, 153/13.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Zakon o zaštiti od buke
Nar. novine, 153/13.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Zakon o poštanskim uslugama
Nar. novine, 153/13.
131001 Poštanske i kurirske usluge


Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine
Nar. novine, 153/13.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Zakon o građevinskoj inspekciji
Nar. novine, 153/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o gradnji
Nar. novine, 153/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o prostornom uređenju
Nar. novine, 153/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 152/13.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu
Nar. novine, 152/13.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 152/13.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 152/13.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 152/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 152/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 152/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nar. novine, 152/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2013.
Nar. novine, 151/13.
220304 Službena statistika


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 151/13.
200301 Policija


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 151/13.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 151/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju Obrasca Kontrolne liste
Nar. novine, 151/13.
230201 Državne potpore, općenito


Obrasci za statističko praćenje sudskih predmeta vezanih za diskriminaciju i osnove diskriminacije po kojima se ti postupci vode
Nar. novine, 151/13.
220101 Ustav RH i ljudska prava


( * ne važi) Program vozačkog ispita
Nar. novine, 151/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita
Nar. novine, 151/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače
Nar. novine, 151/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču
Nar. novine, 151/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o postupku utvrđivanja štete i njezine visine
Nar. novine, 151/13.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o vježbovnim postupcima u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 151/13.
200201 Obrana


( * djelomično u primjeni) Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Nar. novine, 151/13.
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Zaključak o najavi otkazivanja Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje
Nar. novine, 151/13.
020501 Kolektivni ugovori


Zaključak o najavi otkazivanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
Nar. novine, 151/13.
020501 Kolektivni ugovori


Zaključak o najavi otkazivanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
Nar. novine, 151/13.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2014.
Nar. novine, 151/13.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o osnivanju AFCOS mreže
Nar. novine, 151/13.
220202 Vlada RH
220301 Državna uprava, općenito
240101 Pravosuđe, općenito
260201 Europska unija i RH


Uredba o visini vodnoga doprinosa
Nar. novine, 151/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Uredba o visini naknade za zaštitu voda
Nar. novine, 151/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 151/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu
Nar. novine, 151/13.
180201 Sport


( * ne važi) Kolektivni ugovor Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. (do 31. X. 2014.)
Nar. novine, 150/13.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Nar. novine, 150/13.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Nar. novine, 150/13.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
Nar. novine, 150/13.
180402 Elektronički mediji


Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti izrečene maloljetnicima
Nar. novine, 150/13.
190211 Ostale djelatnosti i područja u zdravstvu
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


( * ne važi) Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata
Nar. novine, 150/13.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


( * ne važi) Pravilnik o postupku ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
Nar. novine, 150/13.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu
Nar. novine, 150/13.
090205 Zaštita od eksplozija


Odluka o utvrđivanju Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske
Nar. novine, 150/13.
220101 Ustav RH i ljudska prava


( * ne važi) Zakon o izvršavanju kazne zatvora
Nar. novine, 150/13.
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Antunovac
Nar. novine, 149/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Prosječna ponderirana kamatna stopa uz koju su hrvatske kreditne institucije odobravale stambene kredite u CHF i kunama uz valutnu klauzulu CHF
Nar. novine, 149/13.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 30. 9. 2013.)
Nar. novine, 149/13.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
Nar. novine, 149/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Statistički standardi osiguranja
Nar. novine, 149/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
Nar. novine, 149/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 149/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 149/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 149/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 149/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a
Nar. novine, 149/13.
200201 Obrana


Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
Nar. novine, 148/13.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 148/13.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Zakon o željeznici
Nar. novine, 148/13.
130701 Željeznice i željeznički promet


Zakon o cestama
Nar. novine, 148/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi
Nar. novine, 148/13.
220101 Ustav RH i ljudska prava


Zakon o slobodnim zonama
Nar. novine, 148/13.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku


Zakon o veterinarstvu
Nar. novine, 148/13.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Zakon o savjetodavnoj službi
Nar. novine, 148/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
Nar. novine, 148/13.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o sudovima za mladež
Nar. novine, 148/13.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK)
Nar. novine, 148/13.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


( * ne važi) Zakon o državnom odvjetništvu
Nar. novine, 148/13.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Zakon o sudskom registru
Nar. novine, 148/13.
010102 Sudski registar, upis i promjene


Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara
Nar. novine, 148/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Zakon o brdsko-planinskim područjima
Nar. novine, 148/13.
230201 Državne potpore, općenito


( * djelomično u primjeni) Zakon o područjima posebne državne skrbi
Nar. novine, 148/13.
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o preuzimanju dioničkih društava
Nar. novine, 148/13.
010104 Preuzimanje dioničkih društava


Zakon o doprinosima
Nar. novine, 148/13.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Zakon o porezu na dobit
Nar. novine, 148/13.
050305 Porez na dobit


Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 148/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Zakon o porezu na dohodak
Nar. novine, 148/13.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


( * ne važi) Zakon o Poreznoj upravi
Nar. novine, 148/13.
050307 Porezna uprava


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Nar. novine, 148/13.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Grad Hrvatska Kostajnica)
Nar. novine, 147/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o provedenom državnom referendumu održanom 1. prosinca 2013.
Nar. novine, 147/13.
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa
220203 Hrvatski sabor


Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu
Nar. novine, 147/13.
050101 Platni promet
050104 Financijska agencija (FINA)
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o visini udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godini
Nar. novine, 147/13.
080301 Energija, općenito


Uredba o vrsti vatrenog naoružanja i streljiva koje koriste ovlašteni carinski službenici
Nar. novine, 147/13.
050502 Carinska služba


Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
Nar. novine, 146/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 146/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za poremećaje sluha i ravnoteže" Klinici za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 146/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima
Nar. novine, 146/13.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 146/13.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 146/13.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 146/13.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
Nar. novine, 146/13.
260401 Hrvati izvan RH


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
Nar. novine, 145A/13.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Nar. novine, 145A/13.
160102 Banke, kreditne institucije
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Nar. novine, 145A/13.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Financijski plan Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Nar. novine, 145A/13.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Financijski plan Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Nar. novine, 145A/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Financijski plan Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Nar. novine, 145A/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Nar. novine, 145A/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za bolesti uha i baze lubanje" Odjelu otologije i neurootologije Klinike za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 145/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za spondiloartritise" Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
Nar. novine, 145/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za epilepsiju" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 145/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje pokreta i heredodegenerativne bolesti" Zavodu za poremećaje pokreta Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 145/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za preoperativnu obradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom" Zavodu za neurologiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
Nar. novine, 145/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica
Nar. novine, 145/13.
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova
Nar. novine, 145/13.
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti
Nar. novine, 145/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine
Nar. novine, 145/13.
190202 Stomatološka djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda
Nar. novine, 145/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicima javnih cesta u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 145/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
Nar. novine, 145/13.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima povjerenstava za provedbu državnog referenduma
Nar. novine, 145/13.
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa


Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama
Nar. novine, 145/13.
210201 Udruge i civilno društvo
210401 Vjerske zajednice
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 145/13.
220202 Vlada RH


Zakon o kaznenom postupku
Nar. novine, 145/13.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske o javnoj raspravi u postupku promjene Ustava
Nar. novine, 144/13.
220101 Ustav RH i ljudska prava
220102 Ustavni sud


( * ne važi) Popis stručnih naziva i njihovih kratica
Nar. novine, 144/13.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica
Nar. novine, 144/13.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama
Nar. novine, 144/13.
090202 Zaštita prirode


Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2013. godini
Nar. novine, 144/13.
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja


( * ne važi) Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 144/13.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
Nar. novine, 144/13.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda (u 2014. i 2015. godini)
Nar. novine, 144/13.
200201 Obrana


( * ne važi) Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (do 2. XII. 2017.)
Nar. novine, 143/13.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
Nar. novine, 143/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini
Nar. novine, 143/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Nar. novine, 143/13.
220109 Izborni sustav


Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Nar. novine, 143/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 143/13.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Zakon o javnoj nabavi
Nar. novine, 143/13.
230301 Javna nabava


( * ne važi) Zakon o azilu
Nar. novine, 143/13.
250102 Stranci u RH, azil


Zakon o potrošačkom kreditiranju
Nar. novine, 143/13.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o obrtu
Nar. novine, 143/13.
010201 Obrt


Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
Nar. novine, 143/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
210201 Udruge i civilno društvo
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240101 Pravosuđe, općenito
240601 Odvjetništvo