Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 23/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2015.
Nar. novine, 23/15.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom
Nar. novine, 23/15.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


Rješenje o ovlašćivanju društva E.S.K. d.o.o. iz Zagreba, Pakoštanska 5/II, OIB: 06135698286, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 23/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ZITEL ZAŠTITA j.d.o.o. iz Zagreba, Peruanska 14, OIB: 46765026727, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 23/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ZANOS d.o.o. iz Zagreba, Slavenskog 33, OIB: 46301888948, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 23/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju ZAVODA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, OIB: 05494093403, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 23/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva TEHNIČKO SIGURNOSNI SERVIS d.o.o. iz Ivanić-Grada, Proljetna 15, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 23/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ERGONOMIKA d.o.o. iz Zagreba, Selska cesta 217, OIB: 46641166732, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 23/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o rasporedu radnog vremena
Nar. novine, 23/15.
200201 Obrana


Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"
Nar. novine, 23/15.
260201 Europska unija i RH


Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNet
Nar. novine, 23/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150201 Digitalni sadržaji i usluge
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
Nar. novine, 23/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti
Nar. novine, 23/15.
220702 Javno-privatno partnerstvo


( * ne važi) Odluka o donošenju Popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 23/15.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


Odluka o utvrđivanju Liste dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i provedbi posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka
Nar. novine, 23/15.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Uredba o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere
Nar. novine, 23/15.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Općina Hrvatska Dubica)
Nar. novine, 22/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020
Nar. novine, 22/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave
Nar. novine, 22/15.
050307 Porezna uprava


( * ne važi) Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma
Nar. novine, 22/15.
010301 Sloboda pružanja usluga


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
Nar. novine, 22/15.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama
Nar. novine, 22/15.
070801 Šumarstvo


Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2015. godine
Nar. novine, 21/15.
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2015.
Nar. novine, 22/15.
220304 Službena statistika


Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu
Nar. novine, 22/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 22/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za pedijatrijsku pulmologiju« Odjelu za pulmologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Nar. novine, 22/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o mjerilima i načinu za određivanja cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko
Nar. novine, 22/15.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita
Nar. novine, 22/15.
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o priređivanju igara klađenja na daljinu
Nar. novine, 22/15.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Pravilnik o priređivanju lutrijskih igara
Nar. novine, 22/15.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca
Nar. novine, 20/15.
250102 Stranci u RH, azil


Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2015. godinu
Nar. novine, 20/15.
220108 Nacionalne manjine


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva VIDAK JELIĆ j.d.o.o. iz Zagreba, D. Golika 32, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 20/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju Marinka Jankovića, vlasnika obrta INGINSPEKT-ZAGREB iz Zagreba, Lastovska 18/II, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 20/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista
Nar. novine, 20/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju
Nar. novine, 20/15.
200301 Policija


Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2015. godini
Nar. novine, 20/15.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2015. godinu
Nar. novine, 20/15.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240601 Odvjetništvo


( * ne važi) Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske
Nar. novine, 20/15.
220201 Predsjednik RH


Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima
Nar. novine, 20/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o tlačnoj opremi
Nar. novine, 20/15.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Grad Ilok)
Nar. novine, 20/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače
Nar. novine, 19/15.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
Nar. novine, 19/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2015. godini
Nar. novine, 19/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 19/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja
Nar. novine, 19/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


(* ne važi) Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Nar. novine, 19/15.
070801 Šumarstvo


Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
Nar. novine, 19/15.
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
Nar. novine, 19/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zakon o kreditnim institucijama
Nar. novine, 19/15.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava
Nar. novine, 19/15.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Ministarstva zdravlja
Nar. novine, 18/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
220301 Državna uprava, općenito


Rješenje o ovlašćivanju društva ZAGREBINSPEKT d.o.o. iz Zagreba, Draškovićeva 29, OIB: 82752153530, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 18/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva KONTROL BIRO d.o.o. iz Zagreba, Savski gaj IV. put 10, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 18/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ALFA ATESTA d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 32, OIB: 03448022583, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 18/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o ugovornoj pričuvi
Nar. novine, 18/15.
200201 Obrana


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku i međunarodne odnose
Nar. novine, 18/15.
220201 Predsjednik RH
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za socijalnu pravdu
Nar. novine, 18/15.
220101 Ustav RH i ljudska prava
220202 Vlada RH


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo
Nar. novine, 18/15.
220201 Predsjednik RH


Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za ratne veterane
Nar. novine, 18/15.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


( * ne važi) Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2015. godinu
Nar. novine, 18/15.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * djelomično u primjeni) Zakon o područjima posebne državne skrbi
Nar. novine, 18/15.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Zakon o tržištu kapitala
Nar. novine, 18/15.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja
Nar. novine, 18/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Plan dodjele za frekvencijski pojas 138 - 174 MHz
Nar. novine, 18/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze
Nar. novine, 18/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 1980/2110 - 2170 MHz
Nar. novine, 18/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Standardni operativni postupak o opsegu i načinu provedbe jodne profilakse u slučaju izvanrednog događaja u Nuklearnoj elektrani Krško
Nar. novine, 18/15.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru
Nar. novine, 18/15.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda
Nar. novine, 18/15.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
Nar. novine, 18/15.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice
Nar. novine, 17/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice
Nar. novine, 17/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 17/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 17/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 17/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 17/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite
Nar. novine, 17/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
Nar. novine, 17/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 17/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 17/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 17/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 17/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 17/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 17/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o ovlašćivanju društva TEH-CONTROL d.o.o. iz Rijeke, Kvaternikova 22, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 17/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi)Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Nar. novine, 17/15.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma
Nar. novine, 17/15.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode
Nar. novine, 17/15.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu
Nar. novine, 17/15.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu
Nar. novine, 17/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o usvajanju "Programa sufinanciranja troškova sudjelovanja na sajmovima CeBIT HANNOVER 2015 i INTEROP LAS VEGAS 2015" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 17/15.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o usvajanju Kreditnog programa "Mikrokreditiranje - prvi korak u poduzetništvo" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 17/15.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o usvajanju "Programa poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 17/15.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Šoltansko maslinovo ulje"
Nar. novine, 17/15.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu
Nar. novine, 17/15.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o izdavanju memorijskih kartica
Nar. novine, 17/15.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Regionalnog športsko-rekreativnog i turističkog centra Platak u k.o. Cernik - Čavle i k.o. Podhum
Nar. novine, 17/15.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno
Nar. novine, 17/15.
090202 Zaštita prirode


Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera
Nar. novine, 17/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o davanju suglasnosti Vladi Republike Hrvatske na donošenje Obavijesti o namjeri davanja koncesije i dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta Kupari, na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka
Nar. novine, 17/15.
220703 Koncesije


Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Milna
Nar. novine, 16/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o Registru objekata leasinga
Nar. novine, 16/15.
160201 Leasing
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društva
Nar. novine, 16/15.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti faktoring-društva
Nar. novine, 16/15.
160202 Faktoring


Pravilnik o sadržaju ugovora o faktoringu
Nar. novine, 16/15.
160202 Faktoring


Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2015. godinu
Nar. novine, 16/15.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013
Nar. novine, 16/15.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 16/15.
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji
Nar. novine, 16/15.
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje


( * ne važi) Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga
Nar. novine, 16/15.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 16/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Nar. novine, 16/15.
020501 Kolektivni ugovori


(* ne važi) Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno
Nar. novine, 16/15.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o vrstama i načinu primjene mjera prisile prema osobi s težim duševnim smetnjama
Nar. novine, 16/15.
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obvezujućim izjavama, načinu pohranjivanja, čuvanja i ostvarivanja prava pristupa podacima iz obvezujućih izjava
Nar. novine, 16/15.
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka
240501 Javno bilježništvo


Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu
Nar. novine, 16/15.
080301 Energija, općenito


(* ne važi) Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno
Nar. novine, 16/15.
070801 Šumarstvo


Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu
Nar. novine, 15/15.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230201 Državne potpore, općenito


(* ne važi) Zakon o proračunu
Nar. novine, 15/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2015. godini
Nar. novine, 15/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije
Nar. novine, 15/15.
070801 Šumarstvo
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2015. godinu
Nar. novine, 15/15.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Pravilnik o malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 15/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini
Nar. novine, 15/15.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini
Nar. novine, 15/15.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2015. godini
Nar. novine, 15/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini
Nar. novine, 15/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva
Nar. novine, 15/15.
220702 Javno-privatno partnerstvo


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini
Nar. novine, 15/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini
Nar. novine, 15/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima
Nar. novine, 15/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Uredba o ljetnom računanju vremena u 2015. i 2016. godini
Nar. novine, 15/15.
220101 Ustav RH i ljudska prava


Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izvorima koji će se održati 8. ožujka 2015.
Nar. novine, 14/15.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Dubrovniku, Novom Marofu, Svetom Ivanu Zelini, Rabu, Pagu, Hvaru, Omišu, Korčuli i Zlataru i prijevremenih izbora za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika u općinama Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac, Čaglin, Strahoninec, Lumbarda i Gundinci
Nar. novine, 14/15.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS I i LN I - Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 14/15.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Dubrovniku, Novom Marofu, Svetom Ivanu Zelini, Rabu, Pagu, Hvaru, Omišu, Korčuli i Zlataru te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac, Čaglin, Strahoninec, Lumbarda i Gundinci
Nar. novine, 14/15.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. "Privremena obustava ribolovne aktivnosti"
Nar. novine, 14/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra shizofrenije«, Klinici za psihijatriju Vrapče, Zagreb
Nar. novine, 13/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o listi psihijatrijskih ustanova za prisilni smještaj neubrojivih osoba i psihijatrijskih ustanova u kojima se neubrojive osobe liječe na slobodi
Nar. novine, 13/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Pravilnik o listi psihijatrijskih ustanova koje ispunjavaju uvjete za smještaj i liječenje djece odvojeno od punoljetnih osoba
Nar. novine, 13/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Pravilnik o sadržaju isprave o pregledu osobe za koju se predlaže prisilni smještaj
Nar. novine, 13/15.
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pravilnik o sadržaju obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj ustanovi
Nar. novine, 13/15.
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pravilnik o sadržaju obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj ustanovi
Nar. novine, 13/15.
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva ING INSPEKT d.o.o. iz Koprivnice, Taraščice 13, OIB: 21532616485, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 13/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ENERGOATEST ZAŠTITA d.o.o. iz Zagreba, Potočnjakova 4, OIB: 67546770608, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 13/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 13/15
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o Programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu
Nar. novine, 13/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o načinu formiranja rezervi sjemenskog materijala svojti šumskog drveća
Nar. novine, 13/15.
070801 Šumarstvo


Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2014. godinu
Nar. novine, 13/15.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2014. godinu
Nar. novine, 13/15.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o načinu obavljanja poslova interne revizije faktoring društva
Nar. novine, 12/15.
160202 Faktoring
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o kapitalu faktoring društva
Nar. novine, 12/15.
160202 Faktoring


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini
Nar. novine, 12/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)