Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Pravilnik o uspostavi programa osiguranja kvalitete u upravljanju nuklearnim postrojenjima
Nar. novine, 29/17.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti
Nar. novine, 29/17.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o izvješću o analizi sigurnosti za nuklearna postrojenja
Nar. novine, 29/17.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za odobrenje za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja
Nar. novine, 29/17.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti
Nar. novine, 29/17.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


(* ne važi) Pravilnik o katastru infrastrukture
Nar. novine, 29/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Sudski poslovnik
Nar. novine, 29/17.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o radu u sustavu eSpis
Nar. novine, 29/17.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o upravnim sporovima
Nar. novine, 29/17.
250202 Upravni spor


Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
Nar. novine, 28/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Grad Zagreb)
Nar. novine, 28/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija
Nar. novine, 28/17.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Nar. novine, 28/17.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lekenik za dio katastarske općine Vukojevac
Nar. novine, 28/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Drenje za katastarsku općinu Potnjani
Nar. novine, 28/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 28/17.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 28/17.
200301 Policija


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 28/17.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini
Nar. novine, 28/17.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije
Nar. novine, 28/17.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


( * ne važi) Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta
Nar. novine, 28/17.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
Nar. novine, 28/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Nar. novine, 28/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


(* ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja
Nar. novine, 28/17.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka
Nar. novine, 27/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Ribnik
Nar. novine, 27/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Svetog Ivana Zeline
Nar. novine, 27/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 27/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 27/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ureda predsjednice Republike Hrvatske
Nar. novine, 27/17.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


( * ne važi) Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom
Nar. novine, 27/17.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Pravilnik o načinu priopćavanja povjerljivih informacija u sažetom ili zbirnom obliku
Nar. novine, 27/17.
160102 Banke, kreditne institucije


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda za zaštitu naziva "Istra" zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 27/17.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 27/17.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
Nar. novine, 27/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o vojnim odorama
Nar. novine, 27/17.
200201 Obrana


Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja
Nar. novine, 27/17.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje
Nar. novine, 27/17.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2017. – 2019.
Nar. novine, 27/17.
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (primjenjuje se i na lokalne službenike i namještenike)
Nar. novine, 27/17.
020202 Državni (stručni) ispit


Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
Nar. novine, 27/17.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 26/17.
080301 Energija, općenito


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 26/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o prestanku važenja Statističkih standarda za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2009. (IND-21/PRODCOM)
Nar. novine, 26/17.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 26/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
Nar. novine, 26/17.
140201 Turizam


Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda
Nar. novine, 26/17.
190401 Zdravstvene ustanove
220203 Hrvatski sabor


Pravilnik o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave
Nar. novine, 26/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina
Nar. novine, 26/17.
110202 Posredovanje u prometu nekretnina


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
Nar. novine, 26/17.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Kraljevice
Nar. novine, 25/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Kraljevice
Nar. novine, 25/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o prestanku važenja Statističkih standarda za godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO)
Nar. novine, 25/17.
220304 Službena statistika


Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa
Nar. novine, 25/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu
Nar. novine, 25/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2017. godini
Nar. novine, 25/17.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
Nar. novine, 25/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom
Nar. novine, 25/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu
090201 Zaštita okoliša
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Nar. novine, 24/17.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila
Nar. novine, 24/17.
060102 Mjeriteljstvo


Odluka o iznosu naknade glavnom mentoru i mentoru
Nar. novine, 24/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
Nar. novine, 24/17.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama
Nar. novine, 24/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala
Nar. novine, 24/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu
Nar. novine, 24/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala
Nar. novine, 24/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o Fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama
Nar. novine, 24/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
Nar. novine, 24/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnog studija "Vojno pomorstvo"
Nar. novine, 24/17.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka
Nar. novine, 24/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2017.
Nar. novine, 23/17.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2016.
Nar. novine, 23/17.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2017.
Nar. novine, 23/17.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Pravilnik o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
Nar. novine, 23/17.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja
Nar. novine, 23/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira
Nar. novine, 23/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske
Nar. novine, 23/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
Nar. novine, 23/17.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
Nar. novine, 23/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama
Nar. novine, 23/17.
110102 Zemljišne knjige


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2017.
Nar. novine, 23/17.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 23/17.
200201 Obrana


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2017.
Nar. novine, 23/17.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2017.
Nar. novine, 23/17.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
Nar. novine, 22/17.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o mirenju Centra za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori
Nar. novine, 22/17.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


Pravilnik Suda časti Hrvatske obrtničke komore
Nar. novine, 22/17.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


( * ne važi) Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
Nar. novine, 22/17.
050106 Devizno poslovanje


Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2017."
Nar. novine, 22/17.
160101 Hrvatska narodna banka


Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
Nar. novine, 22/17.
220109 Izborni sustav


Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020.
Nar. novine, 22/17.
080301 Energija, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2017.
Nar. novine, 21/17.
220304 Službena statistika


Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala
Nar. novine, 21/17.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 21/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekov pisar
Nar. novine, 21/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima
Nar. novine, 21/17.
070801 Šumarstvo
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Pravilnik o pregledu šumskoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi
Nar. novine, 21/17.
070801 Šumarstvo
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata
Nar. novine, 21/17.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal
Nar. novine, 21/17.
070801 Šumarstvo


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2016.
Nar. novine, 21/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe (šumskog reprodukcijskog materijala)
Nar. novine, 21/17.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem
Nar. novine, 21/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o odori službenika jedinice lokalne samouprave koji obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom
Nar. novine, 21/17.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o "Nagradi Iso Velikanović"
Nar. novine, 21/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


(* ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
Nar. novine, 21/17.
220301 Državna uprava, općenito


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Slavonski med" oznaka izvornosti
Nar. novine, 21/17.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem
Nar. novine, 21/17.
230201 Državne potpore, općenito
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom
Nar. novine, 20/17.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom
Nar. novine, 20/17.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Nar. novine, 20/17.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave
Nar. novine, 20/17.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o gradnji
Nar. novine, 20/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o ustroju registra anticipiranih naredbi i punomoći u elektroničkom obliku
Nar. novine, 20/17.
240501 Javno bilježništvo


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva LINIJA SIGURNOSTI d.o.o. iz Zagreba, Jagnedje 2a, OIB: 74837718235, za za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 20/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 20/17.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine
Nar. novine, 20/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
Nar. novine, 20/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
Nar. novine, 20/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o nostrifikaciji projekata
Nar. novine, 20/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste
Nar. novine, 20/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
Nar. novine, 20/17.
050307 Porezna uprava


Pravilnik o načinu obračuna i tarifi naknada
Nar. novine, 20/17.
050501 Carinski propisi


Kolektivni ugovor Egis Road Operation Croatia d.o.o. i Nezavisnoga cestarskog sindikata (važi do 31. 12. 2021.)
Nar. novine, 19/17.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 19/17.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


(* ne važi) Pravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Nar. novine, 19/17.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala
Nar. novine, 19/17.
090205 Zaštita od eksplozija


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Ogulina za dio katastarske općine Ogulin
Nar. novine, 19/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
Nar. novine, 19/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Nar. novine, 19/17.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima
Nar. novine, 19/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu
Nar. novine, 19/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o izobrazbi
Nar. novine, 19/17.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o osnivanju Savjeta za mlade
Nar. novine, 19/17.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 19/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 19/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 19/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 19/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 19/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
Nar. novine, 19/17.
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220202 Vlada RH


Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
Nar. novine, 19/17.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 19/17.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 19/17.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2017. godinu
Nar. novine, 18/17.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2017.
Nar. novine, 18/17.
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2017.
Nar. novine, 18/17.
220304 Službena statistika


Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta
Nar. novine, 18/17.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za hektolitarske vage kojima se mjeri hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta
Nar. novine, 18/17.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o drugim tehničkim zahtjevima koje, osim tehničkih zahtjeva u pogledu stupnja čistoće, moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina
Nar. novine, 18/17.
060202 Nadzor predmeta od plemenitih kovina


( * ne važi) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi
Nar. novine, 18/17.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici
Nar. novine, 18/17.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala
Nar. novine, 18/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme
Nar. novine, 18/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
Nar. novine, 18/17.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
Nar. novine, 18/17.
260201 Europska unija i RH


Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
Nar. novine, 18/17.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin