Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
Nar. novine, 104/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
Nar. novine, 104/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja
Nar. novine, 104/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina
Nar. novine, 104/15.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom
Nar. novine, 104/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti
Nar. novine, 104/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja
Nar. novine, 104/15.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja
Nar. novine, 104/15.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
Nar. novine, 104/15.
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja
Nar. novine, 104/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
Nar. novine, 103A/15.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 103A/15.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 103A/15.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. godinu i projekcije plana za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 103A/15.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 103A/15.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 103A/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 103A/15.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 103A/15.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 103A/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Statut Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija - Priority Actions Programme Regional Activity Centre
Nar. novnie, 103/15.
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
210101 Ustanove, općenito
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kolumbiji, sa sjedištem u Bogoti
Nar. novnie, 103/15.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kolumbiji, sa sjedištem u Bogoti
Nar. novnie, 103/15.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o zatvaranju Ureda Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Vilniusu
Nar. novnie, 103/15.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Litvi, sa sjedištem u Vilniusu
Nar. novnie, 103/15.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora
Nar. novnie, 103/15.
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira
Nar. novine, 103/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine
Nar. novine, 103/15.
130701 Željeznice i željeznički promet


Obiteljski zakon
Nar. novine, 103/15.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini
Nar. novine, 103/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća
Nar. novine, 103/15.
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o sigurnosnim znakovima
Nar. novine, 102/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
Nar. novine, 102/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o izmjenama uvjeta kredita po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske
Nar. novine, 102/15.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 102/15.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Uredba o preuzimanju Direktive 2013/40/EU o napadima na informacijske sustave te Direktive 2014/62/EU o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja
Nar. novine, 102/15.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb
Nar. novine, 102/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Zakon o humanitarnoj pomoći
Nar. novine, 102/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost


( * ne važi) Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 102/15.
220201 Predsjednik RH


Odluka o povjeravanju poslova vezanih uz suradnju s Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom na provedbi Plana ulaganja za Europu
Nar. novine, 102/15.
160102 Banke, kreditne institucije
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
230201 Državne potpore, općenito
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Zakon o Umirovljeničkom fondu
Nar. novine, 102/15.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Zakon o potrošačkom kreditiranju
Nar. novine, 102/15.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o kreditnim institucijama
Nar. novine, 102/15.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 28"
Nar. novine, 102/15.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 27"
Nar. novine, 102/15.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 23"
Nar. novine, 102/15.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 22"
Nar. novine, 102/15.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 11"
Nar. novine, 102/15.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 10"
Nar. novine, 102/15.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Sjeverni Jadran 08"
Nar. novine, 102/15.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Zakon o energiji
Nar. novine, 102/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Zakon o tržištu električne energije
Nar. novine, 102/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Zakon o poticanju ulaganja
Nar. novine, 102/15.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
Nar. novine, 101/15.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
Nar. novine, 101/15.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja
Nar. novine, 101/15.
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja
Nar. novine, 101/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice
Nar. novine, 101/15.
010201 Obrt


Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata
Nar. novine, 100/15.
070801 Šumarstvo
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 100/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Zakon o trošarinama
Nar. novine, 100/15.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o stečaju potrošača
Nar. novine, 100/15.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2015.
Nar. novine, 100/15.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća
Nar. novine, 100/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini
Nar. novine, 100/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu
Nar. novine, 100/15.
180201 Sport
220202 Vlada RH


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini
Nar. novine, 100/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija
Nar. novine, 100/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole
Nar. novine, 100/15.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima
Nar. novine, 100/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o provedbi Odluke br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture
Nar. novine, 100/15.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
260201 Europska unija i RH


( * djelomično u primjeni) Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Nar. novine, 100/15.
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 100/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2016. godini
Nar. novine, 100/15.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
Nar. novine, 100/15.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti"
Nar. novine, 99/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
Nar. novine, 99/15.
090303 Gospodarenje otpadom


Odluka o preraspodjeli neiskorištenog dijela izlovne kvote iz gospodarskog ribolova za plivarice tunolovke na udičarske alate u športskom ribolovu u 2015. godini
Nar. novine, 99/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju (od 8. 8. 2015. do do 30. 6. 2016.)
Nar. novine, 99/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
Nar. novine, 99/15.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju
Nar. novine, 99/15.
250301 Nasljeđivanje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 99/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 99/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Zakon o socijalnoj skrbi
Nar. novine, 99/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2015.
Nar. novine, 98/15.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o načinu stjecanja statusa ovlaštene osobe obalne straže
Nar. novine, 98/15.
200201 Obrana


Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Nar. novine, 98/15.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


( * ne važi) Pravilnik o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake
Nar. novine, 98/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake
Nar. novine, 98/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
Nar. novine, 98/15.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Odluka o lombardnom kreditu
Nar. novine, 98/15.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o unutardnevnom kreditu
Nar. novine, 98/15.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o usvajanju Programa "STARTCO - realiziraj vlastitu poslovnu ideju"
Nar. novine, 97/15.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja
Nar. novine, 97/15.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu
Nar. novine, 97/15.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
Nar. novine, 97/15.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


( * ne važi) Odluka o naknadi za stanovanje
Nar. novine, 97/15.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o stanovanju
Nar. novine, 97/15.
200201 Obrana


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini
Nar. novine, 97/15.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o promjeni naziva Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija Mediteranskog akcionog plana u Splitu i davanju suglasnosti na Statut Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija - Priority Actions Programme Regional Activity Centre
Nar. novine, 97/15.
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
210101 Ustanove, općenito
260301 Međunarodna suradnja RH


( * ne važi) Uredba o pripajanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 97/15.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti
Nar. novine, 97/15.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija
Nar. novine, 97/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja
Nar. novine, 97/15.
130401 Hrvatski registar brodova


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomagala za navigaciju
Nar. novine, 97/15.
130401 Hrvatski registar brodova


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata, Baždarenje
Nar. novine, 97/15.
130401 Hrvatski registar brodova


Pravilnik o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav
Nar. novine, 97/15.
130701 Željeznice i željeznički promet


Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
Nar. novine, 97/15.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 01 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja", podmjere 1.1. "Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina", tip operacije 1.1.1. "Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj" i tip operacije 1.1.2. "Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 96/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora"
Nar. novine, 96/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
Nar. novine, 96/15.
050307 Porezna uprava
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Nar. novine, 96/15.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (do 2. XII. 2017.)
Nar. novine, 96/15.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva SENTE KONTROLA d.o.o. iz Sesveta, Selčinska 11, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 96/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju Željka Krmelića, vlasnika obrta »HEMAK« – ING iz Zagreba, Anina 27, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 96/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. iz Zagreba, Mihanovićeva 12, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 96/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Statut političke stranke Pametno
Nar. novine, 96/15.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2015. godine
Nar. novine, 96/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2014. godinu
Nar. novine, 96/15.
090201 Zaštita okoliša


(* ne važi) Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi
Nar. novine, 96/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o provedbi programa mlijeka u školama
Nar. novine, 96/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
Nar. novine, 96/15.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Nadvođe
Nar. novine, 95/15.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za spašavanje
Nar. novine, 95/15.
130401 Hrvatski registar brodova


Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
Nar. novine, 95/15.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 95/15.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
Nar. novine, 95/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Zakon o tržištu toplinske energije
Nar. novine, 95/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Zakon o tržištu električne energije
Nar. novine, 95/15.
080301 Energija, općenito


Zakon o energiji
Nar. novine, 95/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Kolektivni ugovor i Dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.
Nar. novine, 95/15.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Pravilnik o postupanju prema strancima
Nar. novine, 95/15.
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom
Nar. novine, 95/15.
200301 Policija
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja
Nar. novine, 95/15.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2015.
Nar. novine, 94/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2015.
Nar. novine, 94/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2015.
Nar. novine, 94/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Nar. novine, 94/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o izobrazbi
Nar. novine, 94/15.
200201 Obrana


Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2014. do 2017. godine
Nar. novine, 94/15.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Odluka o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
Nar. novine, 94/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova
Nar. novine, 94/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2015. godini
Nar. novine, 94/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 94/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 94/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
200201 Obrana


Pravilnik o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu
Nar. novine, 94/15.
130701 Željeznice i željeznički promet