Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva Državne geodetske uprave
Nar. novine, 59/16.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2016./2017.
Nar. novine, 59/16.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja
Nar. novine, 59/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190211 Ostale djelatnosti i područja u zdravstvu
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mob. telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije
Nar. novine, 59/16.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


( * ne važi) Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 59/16.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 59/16.
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (važi do 1. 1. 2023.)
Nar. novine, 59/16.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o sastavnim dijelovima Sporazuma o pripremi i provedbi projekata
Nar. novine, 59/16.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini
Nar. novine, 59/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Kolektivni ugovor ULJANIK Grupe
Nar. novine, 58/16.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje
Nar. novine, 58/16.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama
Nar. novine, 58/16.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
250501 Parnični postupak
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana ambliopije"
Nar. novine, 58/16.
190301 Liječništvo
220101 Ustav RH i ljudska prava
220203 Hrvatski sabor


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu
Nar. novine, 58/16.
200201 Obrana


Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 58/16.
220203 Hrvatski sabor


Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
Nar. novine, 58/16.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti
Nar. novine, 58/16.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica
Nar. novine, 58/16.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
Nar. novine, 58/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Nar. novine, 58/16.
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Pravilnik o reviziji izvještaja leasing društva
Nar. novine, 57/16.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji
Nar. novine, 57/16.
160201 Leasing


Pravilnik o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 57/16.
160201 Leasing
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite
Nar. novine, 57/16.
200301 Policija


Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Nar. novine, 57/16.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite
Nar. novine, 57/16.
200301 Policija


Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2016.
Nar. novine, 57/16.
220304 Službena statistika


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Novigrad za katastarsku općinu Novigrad
Nar. novine, 57/16.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Galovac za katastarsku općinu Galovac
Nar. novine, 57/16.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Škabrnja za katastarsku općinu Škabrnja
Nar. novine, 57/16.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Nar. novine, 57/16.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika
Nar. novine, 57/16.
200301 Policija


Statut Hrvatskoga Crvenog križa
Nar. novine, 56/16.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli
Nar. novine, 56/16.
140101 Ugostiteljstvo


Zakon o informiranju potrošača o hrani
Nar. novine, 56/16.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
Nar. novine, 56/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
Nar. novine, 56/16.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Zakon o inspekcijama u gospodarstvu
Nar. novine, 56/16.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Odluka o troškovima Komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu
Nar. novine, 55/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma
Nar. novine, 55/16.
180103 Arhivi
220109 Izborni sustav


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2016.
Nar. novine, 55/16.
220304 Službena statistika


Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi
Nar. novine, 55/16.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za korektivnu dermatologiju« Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 55/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 7. 2016. do 31. 12. 2016.)
Nar. novine, 55/16.
080301 Energija, općenito


Odluka o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 55/16.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.
Nar. novine, 55/16.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine
Nar. novine, 55/16.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-03"
Nar. novine, 55/16.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-02"
Nar. novine, 55/16.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


( * ne važi) Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (s Uputama)
Nar. novine, 54/16.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
Nar. novine, 54/16.
140201 Turizam


Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
Nar. novine, 54/16.
140101 Ugostiteljstvo


Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj
Nar. novine, 54/16.
140101 Ugostiteljstvo


Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi
Nar. novine, 54/16.
140101 Ugostiteljstvo


Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Nar. novine, 54/16.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Kolektivni ugovor ugostiteljstva (važio do 31. XII. 2017.)
Nar. novine, 53/16.
020501 Kolektivni ugovori


Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu
Nar. novine, 53/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 53/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 53/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 53/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 53/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske
Nar. novine, 53/16.
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera strojarstva
Nar. novine, 53/16.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima
Nar. novine, 53/16.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2016. godinu
Nar. novine, 53/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
Nar. novine, 53/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova
Nar. novine, 53/16.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o izboru deset sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 52/16.
220102 Ustavni sud


Zakon o potrošačkom kreditiranju
Nar. novine, 52/16.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
Nar. novine, 52/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
Nar. novine, 52/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Slivno za dio katastarske općine Slivno (nova k.o. Podgradina)
Nar. novine, 52/16.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini
Nar. novine, 52/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. godini
Nar. novine, 52/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Rješenje o ovlašćivanju društva ECOMISSION d.o.o. iz Varaždina, Vladimira Nazora 12, OIB: 98383948072, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 52/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o postupanju prema strancima
Nar. novine, 52/16.
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Zakon o socijalnoj skrbi
Nar. novine, 52/16.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima
Nar. novine, 51/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Stara Gradiška
Nar. novine, 51/16.
200301 Policija


Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
Nar. novine, 51/16.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
Nar. novine, 51/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1010/2009 od 4. svibnja 2016.
Nar. novine, 51/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske
Nar. novine, 51/16.
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola
Nar. novine, 51/16.
090201 Zaštita okoliša


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Paška sol" oznaka izvornosti
Nar. novine, 51/16.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Međimursko meso 'z tiblice" oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 51/16.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Nar. novine, 51/16.
050101 Platni promet


Rješenje Hrvatske narodne banke broj: 141-020/05-16/BV od 25. svibnja 2016. kojim se utvrđuje da je dana 24. svibnja 2016. u 15,00 sati u Banci splitsko-dalmatinskoj d.d., Split, OIB 25351138943, MBS 060000847 nastupila nedostupnost depozita
Nar. novine, 50/16.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Nar. novine, 50/16
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zakon o porezu na dobit
Nar. novine, 50/16.
050305 Porez na dobit


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting
Nar. novine, 50/16.
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
Nar. novine, 50/16.
050101 Platni promet


Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 50/16.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Nar. novine, 50/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti komercijalnog prijevoza unutarnjim vodnim putovima
Nar. novine, 50/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije