Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2019.
Nar. novine, 20/19.
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2019.
Nar. novine, 20/19.
220304 Službena statistika


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova
Nar. novine, 20/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o statusnim promjenama AIF-ova bez pravne osobnosti te uvjetima za promjenu razlikovnosti i oblika AIF-a
Nar. novine, 20/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om
Nar. novine, 20/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i dokumentaciji koja se dostavlja uz obavijest o stjecanju kvalificiranog udjela u UAIF-u
Nar. novine, 20/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem
Nar. novine, 20/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (važi do 28. 2. 2022.)
Nar. novine, 20/19.
080301 Energija, općenito


Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2019. godinu
Nar. novine, 20/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Pravilnik o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona
Nar. novine, 20/19.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina
Nar. novine, 20/19.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 20/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom
Nar. novine, 20/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu
Nar. novine, 20/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
Nar. novine, 20/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote
Nar. novine, 20/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o cjeniku divljači
Nar. novine, 20/19.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Pravilnik o Upisniku privatnih šumoposjednika
Nar. novine, 20/19.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem
Nar. novine, 20/19.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Pravilnik o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima
Nar. novine, 20/19.
240101 Pravosuđe, općenito


Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine
Nar. novine, 19/19.
220304 Službena statistika


Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu
Nar. novine, 18/19.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
Nar. novine, 18/19.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad Središnjem klirinškom depozitarnom društvu
Nar. novine, 18/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o politici primitaka Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
Nar. novine, 18/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
Nar. novine, 18/19.
050504 Posebne pristojbe na uvezenu robu


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 18/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Statut Turističke zajednice Zadarske županije
Nar. novine, 17/19.
140201 Turizam


Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
Nar. novine, 17/19.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornja Voća
Nar. novine, 17/19.
200301 Policija


( * ne važi Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Cvetlin
Nar. novine, 17/19.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Otok Virje
Nar. novine, 17/19.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Dubrava Križovljanska
Nar. novine, 17/19.
200301 Policija


Odluka o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske
Nar. novine, 17/19.
220201 Predsjednik RH
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o proglašenju 22. veljače – "Danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva"
Nar. novine, 17/19.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
220203 Hrvatski sabor


Pomorski zakonik
Nar. novine, 17/19.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme
Nar. novine, 17/19.
200201 Obrana


Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
Nar. novine, 17/19.
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
Nar. novine, 17/19.
020402 Zaštita prijavitelja nepravilnosti, zaštita dostojanstva


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec
Nar. novine, 17/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
Nar. novine, 17/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180104 Knjižnice


Pravilnik o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar
Nar. novine, 16/19.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
170101 Obrazovanje i znanost, općenito


Pravilnik o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u
Nar. novine, 16/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu
Nar. novine, 16/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
Nar. novine, 16/19.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o darovanju građevnog materijala
Nar. novine, 16/19.
110201 Stanovanje, poslovni prostori
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske
Nar. novine, 16/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180105 Muzeji


Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 16/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180105 Muzeji


Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda Ministarstva financija, Carinske uprave
Nar. novine, 16/19.
050501 Carinski propisi


Odluka o obustavi, nepokretanju postupaka naknade štete i o otpisu tražbina na ime naknade štete po osnovi nepripadno ostvarenih prava na rodiljne i roditeljske potpore te o podmirenju naknade štete iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 16/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava
Nar. novine, 16/19.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti
Nar. novine, 16/19.
190705 Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost


Zakon o djelatnosti socijalnog rada
Nar. novine, 16/19.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravila o sadržaju, obliku i načinu vođenja Očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
Nar. novine, 16/19.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravila o obliku, sadržaju i postupku izdavanja službene iskaznice članovima Državnoodvjetničkog vijeća
Nar. novine, 16/19.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća
Nar. novine, 16/19.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 16/19.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2018. godine
Nar. novine, 16/19.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o lovočuvarskoj službi
Nar. novine, 16/19.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Pravilnik o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i uvjetima pod kojima se mogu uzgajati
Nar. novine, 16/19.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Nar. novine, 16/19.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Luke Poljanske
Nar. novine, 16/19.
200301 Policija


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Plavić
Nar. novine, 16/19.
200301 Policija


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Gornji Čemehovec
Nar. novine, 16/19.
200301 Policija


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Miljana
Nar. novine, 16/19.
200301 Policija


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Mihanović Dol
Nar. novine, 16/19.
200301 Policija


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Razvor
Nar. novine, 16/19.
200301 Policija


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Mali Tabor
Nar. novine, 16/19.
200301 Policija


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Đurmanec
Nar. novine, 16/19.
200301 Policija


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Hum na Sutli
Nar. novine, 16/19.
200301 Policija


(* ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Lupinjak
Nar. novine, 16/19.
200301 Policija


Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
Nar. novine, 16/19.
220301 Državna uprava, općenito
230301 Javna nabava


( * ne važi) Odluka o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite za 2019. godinu
Nar. novine, 16/19.
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 16/19.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2019. godinu
Nar. novine, 16/19.
260201 Europska unija i RH


Zakon o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika
Nar. novine, 16/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
Nar. novine, 16/19.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.
Nar. novine, 15/19.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Opći propisi
Nar. novine, 15/19.
130401 Hrvatski registar brodova


Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i načinu označavanja divljači
Nar. novine, 15/19.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Nar. novine, 15/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa
Nar. novine, 15/19.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
Nar. novine, 15/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva
Nar. novine, 15/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 15/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 15/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 15/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 15/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
Nar. novine, 14/19.
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Zakon o zaštiti potrošača
Nar. novine, 14/19.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ
Nar. novine, 14/19.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu
Nar. novine, 14/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Obvezatne upute broj FLS - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog vijeća Općine Davor koji će se održati 10. ožujka 2019.
Nar. novine, 14/19.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS-III - o zaštiti osobnih podataka
Nar. novine, 14/19.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LS-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog vijeća Općine Davor
Nar. novine, 14/19.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 14/19.
220109 Izborni sustav


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije, Gradsko vijeće Grada Iloka, Gradsko vijeće Grada Ogulina i Općinsko vijeće Općine Davor
Nar. novine, 14/19.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o morskom ribarstvu
Nar. novine, 14/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zakon o nasljeđivanju
Nar. novine, 14/19.
250301 Nasljeđivanje


Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Nar. novine, 14/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji
Nar. novine, 14/19.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Nar. novine, 14/19.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Zakon o zaštiti prirode
Nar. novine, 14/19.
090202 Zaštita prirode


Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
Nar. novine, 14/19.
090202 Zaštita prirode


Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama
Nar. novine, 14/19.
090202 Zaštita prirode


Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu
Nar. novine, 14/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito


Zakon o žigu
Nar. novine, 14/19.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
Nar. novine, 14/19.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama
Nar. novine, 14/19.
200201 Obrana


Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2019."
Nar. novine, 13/19.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2019. godinu
Nar. novine, 13/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 13/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 13/19.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga
Nar. novine, 13/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti


Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora
Nar. novine, 13/19.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija
Nar. novine, 13/19.
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.3. "Partnerstva između znanstvenika i ribara!
Nar. novine, 13/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluku o proglašenju projekta "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 13/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2019. godinu
Nar. novine, 13/19.
060101 Normizacija, akreditacija
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 13/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi
Nar. novine, 13/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 13/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o osnivanju Lučke uprave Split
Nar. novine, 12/19.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o financiranju prve faze projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku
Nar. novine, 12/19.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Uredba o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora
Nar. novine, 12/19.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 12/19.
160101 Hrvatska narodna banka


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini
Nar. novine, 12/19.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o uvjetima za oslobođenje od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu
Nar. novine, 12/19.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika
Nar. novine, 12/19.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine