Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda
Nar. novine, 110/16.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "Resolute Support" u Afganistanu
Nar. novine, 110/16.
200201 Obrana


Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda
Nar. novine, 110/16.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
Nar. novine, 110/16.
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
Nar. novine, 110/16.
140201 Turizam


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
Nar. novine, 110/16.
200201 Obrana


Rješenje o ovlašćivanju društva INA d.d. iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 10, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 110/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o Očevidniku kazališta
Nar. novine, 110/16.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa - potprogram Kultura
Nar. novine, 110/16.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje
Nar. novine, 110/16.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija – ATALANTA" (u 2017. godini)
Nar. novine, 110/16.
200201 Obrana


Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
Nar. novine, 110/16.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (arbitri s inozemnim prebivalištem)
Nar. novine, 109/16.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2015. godinu
Nar. novine, 109/16.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o troškovima u postupcima arbitraže
Nar. novine, 109/16.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


Odluka o iznosu Tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 1. 2017. do 30. 6. 2017.)
Nar. novine, 109/16.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja
Nar. novine, 109/16.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 109/16.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Odluka o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti
Nar. novine, 109/16.
160302 Obvezna osiguranja u prometu


( * ne važi) Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 109/16.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2178/2015 od 8. studenoga 2016.
Nar. novine, 109/16.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva STSI d.o.o. iz Zagreba, Lovinčićeva 4, OIB: 99172175603, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 109/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 109/16.
200301 Policija


Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu
Nar. novine, 109/16.
200201 Obrana


Pravilnik o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 109/16
200201 Obrana


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 109/16.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje
Nar. novine, 109/16.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o glavnim i napajajućim UCITS fondovima
Nar. novine, 108/16.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o obavještavanju kod trgovanja udjelima UCITS fondova u drugoj državi članici
Nar. novine, 108/16.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom
Nar. novine, 108/16.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar Mjere 19 "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 108/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu"
Nar. novine, 108/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"
Nar. novine, 108/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture" (za razdoblje 2014. – 2020.)
Nar. novine, 108/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2016.
Nar. novine, 108/16.
220304 Službena statistika


Pravilnik o postupku ispitivanja, načinu određivanja stupnja čistoće i žigosanju državnim žigom predmeta od plemenitih kovina
Nar. novine, 108/16.
060202 Nadzor predmeta od plemenitih kovina


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 108/16.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o popisu normi i prihvaćenih pravila struke u primjeni zaštite novčarskih institucija
Nar. novine, 108/16.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o vozačkim dozvolama
Nar. novine, 108/16.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/16-07/372 urbroj: 50301-25/05-16-2 od 17. studenoga 2016.
Nar. novine, 108/16.
080301 Energija, općenito
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220301 Državna uprava, općenito
260201 Europska unija i RH


Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 260 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 570 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 700 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 701, Međunarodnog revizijskog standarda 705 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 706 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 720 (izmijenjen)
Nar. novine, 107/16.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Pravilnik o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom
Nar. novine, 107/16.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe
Nar. novine, 106/16.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 106/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje Ministarstva zdravstva o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za perinatalnu medicinu" Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 106/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o utvrđivanju obrasca zastupničke iskaznice
Nar. novine, 106/16
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom
Nar. novine, 105/16.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti
Nar. novine, 105/16.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2015. godinu
Nar. novine, 105/16.
160102 Banke, kreditne institucije


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2016
Nar. novine, 105/16.
220304 Službena statistika


Kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa
Nar. novine, 105/16.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
210201 Udruge i civilno društvo
220108 Nacionalne manjine
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 105/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva TEHNOZAŠTITA d.o.o. iz Zagreba, Buzinski prilaz 10, OIB: 92730179348, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 105/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva PETROKEMIJA d.d. iz Kutine, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 105/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o posadi plovila unutarnje plovidbe
Nar. novine, 105/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


( * ne važi) Zakon o sustavu državne uprave
Nar. novine, 104/16.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
Nar. novine, 104/16
220301 Državna uprava, općenito


Popis odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine
Nar. novine, 103/16.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku spolno prenosivih infekcija" Centru za dijagnostiku spolno prenosivih infekcija Službe za kliničku mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb
Nar. novine,103/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
Nar. novine, 104/16.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Naredba o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prolaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala
Nar. novine, 103/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) - osmerozubi smrekov pisar
Nar. novine, 103/16.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Kutine
Nar. novine, 102/16.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 102/16.
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda
Nar. novine, 102/16.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora"
Nar. novine, 102/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje
Nar. novine, 102/16.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o popisu normi i prihvaćenih pravila struke u primjeni zaštite novčarskih institucija
Nar. novine, 102/16.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2016.
Nar. novine, 102/16.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, klasa: 400-06/16-01/09, urbroj: 6521-1-16-01 od 2. studenoga 2016. godine
Nar. novine, 102/16
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, klasa: 400-06/16-01/08, urbroj: 6521-1-16-01 od 2. studenoga 2016. godine
Nar. novine, 102/16
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, klasa: 400-06/16-01/07, urbroj: 6521-1-16-01 od 2. studenoga 2016. godine
Nar. novine, 102/16.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


( * ne važi) Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 101/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
Nar. novine, 101/16.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 101/16.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Sporazuma o osnovici plaće za državne službenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 101/16.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Plan dodjele za frekvencijski pojas 28 GHz koji se koristi za mikrovalne veze
Nar. novine, 101/16.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o mjestima zakloništa
Nar. novine, 101/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 100/16.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o blagajničkim zapisima Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 100/16.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 100/16.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o izvješćivanju o novčanom tržištu (s Uputama)
Nar. novine, 100/16.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160502 Novčani fondovi
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 100/16.
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom
Nar. novine, 100/16.
050501 Carinski propisi


Pravilnik o odobravanju službenog mjesta (za podnošenje robe i provedbu carinskog nadzora)
Nar. novine, 100/16.
050501 Carinski propisi


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1962/2008 od 27. rujna 2016.
Nar. novine, 100/16.
220102 Ustavni sud
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa


Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila
Nar. novine, 100/16.
060102 Mjeriteljstvo