PROGRAM PRAKSE POSLOVNOG PRAVA

ožujak/travanj 2023.

Inženjerski biro d.o.o. • Heinzelova 4a • Zagreb

Naknada:
Naknada za Puni program (Program I. i Program II.) po sudioniku iznosi 666,00 eura / 5.017,98 kn + PDV.
Za sve prijave s uplatama za Puni program do 10. ožujka 2023. naknada iznosi 532,80 eura / 4.014,38 kn + PDV,
a za sve prijave s uplatama od 11. do 15. ožujka naknada iznosi 599,40 eura / 4.516,18 kn + PDV

Za puni Program (I. i II.) omogućuje se plaćanje u 2 rate na slijedeći način:
1. Prva rata plaća se u iznosu cijene za Program I. do 15. ožujka (333,00 eura / 2.508,99 kn +PDV)
2. Druga rata plaća se u preostalom iznosu do 12. travnja (199,80 eura / 1.505,29 kn + PDV ili 266,40 eura / 2.007,32 kn + PDV ovisno od ostvarenog popusta koji ovisi o vremenu prijave).


Prijavljujem se na:

PROGRAM PRAKSE POSLOVNOG PRAVA I.

   Radno pravo

   Trgovačko pravo

PROGRAM PRAKSE POSLOVNOG PRAVA II.

   GDPR

   Pravo društava


Email:

   

Naručitelj:

 

Prijavljujem sljedeće osobe:

 

Naknadu plaćamo:

Podaci za uplatu:

IBAN: HR2323400091100205049 (Privredna banka d.d.), SWIFT: PBZGHR2X
za “Inženjerski biro” d.o.o. Zagreb.

Gore navedena e-mail adresa koristit će se za slanje materijala s webinara i obavijesti o nadolazećim događajima.

Napominjemo da postoji mogućnost da na događaju budete fotografirani ili snimljeni, kao i da te fotografije, odnosno snimke, budu objavljene na našim internetskim stranicama i profilima na društvenim mrežama. Ako ne želite da koristimo Vaše fotografije i/ili snimke za promotivne aktivnosti, molimo da se javite našem osoblju na događaju. Ako to ne učinite, smatra se da ste dali pristanak. Zahvaljujemo na razumijevanju.