5 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

    Zaštićeno... Prijavite se!

Odabir urednika - na dan 10.6.2021.

Sudska praksa

Radi se o namjernom oštećenju iz čl. 131. Stečajnog zakona kada su zamjenom dionica oštećeni vjerovnici stečajnog dužnika ako je drugotuženik znao za financijsku situaciju tužitelja, odnosno stanje društva i da dionice V. d.d. imaju financijsku vrijednost, dok dionice društva N. d.d. nisu imale vrijednost zbog blokade.

Samovlasno je smetanje posjeda i kada je čin oduzimanja ili smetanja posjeda izvršen u nekom javnom, društvenom ili drugom interesu, ako nije dopušten zakonom ili odlukom nadležnog tijela donesenom na temelju zakona.

Nema povrede čl. 29. st. 1. Ustava ako podnositelj nije onemogućen u dokazivanju svojih tvrdnji, a ocjena pojedinih dokaza (posebno svjedočkih iskaza) nije učinjena na arbitraran način.

Za odlučivanje o prijedlogu ovrhovoditelja radi naplate novčane tražbine pljenidbom prava potonjeg vlasništva ovršenika na nekretninama te unovčenje tog imovinskog prava u skladu s odredbama Ovršnog zakona o prodaji pokretnina, isključivo je mjesno nadležan općinski sud na čijem se području nalazi prebivalište ovršenika.

Ako u činjeničnom opisu djela nije navedeno da je okrivljena pravna osoba ponovila prekršaj iz čl. 46. st. 1. t. 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a prvostupanjskom odlukom proglašena je krivom za prekršaj iz čl. 46. st. 5. u svezi s čl. 46. st. 1. t. 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, došlo je do povrede odredbi materijalnog prekršajnog prava iz čl. 196. st. 1. t. 4. Prekršajnog zakona, jer je glede prekršaja koji je predmet optužbe primijenjen propis koji se ne može primijeniti.

Prvostupanjski sud mora omogućiti ovlaštenom tužitelju da sudjeluje u provođenju žurnog postupka kako bi mogao disponirati svojim optužnim prijedlogom.

e-HPR

Vajda Alan
Prednost pri zapošljavanju u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj
Navedenim tekstom prikazujemo uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakona o profesionalnoj rehabili-taciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Ključne riječi: odgojno-obrazovne ustanove, zapošljavanje, prednost pri zapošljavanju, hrvatski branitelji, pripadnici nacionalnih manjina, vojni i civilni invalidi.

Milinković Bruno
Orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda za određivanje pravične novčane naknade prema novom pravnom shvaćanju
Koncept naknade neimovinske štete uređen je na način da zakonodavac propisuje isplatu pravične novčane naknade kao novčani ekvivalent za pretrpljenu povredu prava osobnosti na život te tjelesno i duševno zdravlje. Novim pravnim shvaćanjem Vrhovnog suda iz lipnja 2020. oštećenicima pripada odšteta koja bi odsada pa nadalje morala biti za 50% uvećana u odnosu na onu koja im je pripadala prema Orijentacijskim kriterijima Vrhovnog suda u razdoblju od 2002. do ove izmjene.
Ključne riječi: naknada neimovinske štete, pravična novčana naknada, Orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda.

Brzi linkovi