Zaštićeno... Prijavite se!

 

Kalendar propisa

 

1.10.2022. stupa na snagu:

Odluka o općinskim porezima Općine Šestanovac
Pravilnik o porezu na dohodak
Odluka o razrješenju zamjenika tajnika Hrvatskoga sabora i tajnika sjednice Hrvatskoga sabora
Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)
Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa
Odluka o naknadi za razvoj Komunalnog društva Pag d.o.o.
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.
Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava
Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin
Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina
Odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge
Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava
Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. prosinca 2022.
Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad
Pravilnik o službenom certificiranju pošiljaka za izvoz u treće zemlje
Pravilnik o načinu evidentiranja i vođenju Registra subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata
Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
Pravilnik o polaganju državne mature
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Usluge / Sadržaj portala

 

E-obavijesti


- ažurna obavijest o promjeni propisa iz odabranog područja
- sadrži urednički sažetak promjene i stupanje na snagu/prestanak važenja

Više

Propisi


- Registar propisa RH
- Pročišćeni tekstovi zakona
- Pročišćeni tekstovi podzakonskih propisa
- Međunarodni ugovori
- EU propisi

Sudska praksa


Odluke i sentence:
- općinski sudovi
- županijski sudovi
- Visoki upravni sud
- Visoki trgovački sud
- Visoki prekršajni sud
- Vrhovni sud RH
- Ustavni sud RH
- Sud Europske unije
- Europski sud za ljudska prava

Primjeri ugovora i obrazaca


- Ugovori i obrasci radnog prava
- Ugovori obveznog prava
- Ugovori stvarnog prava

Mišljenja i odluke upravnih tijela


- Tumačenja Kolektivnih ugovora
- Mišljenja ministarstava MRSS, MGPO i MGPU
- Odluke DKOM-a
- Mišljenja Porezne uprave
- Mišljenja agencija AZOP, AZTN, HAKOM, HANFA
- Mišljenja Carinske uprave
- Mišljenja Hrvatske odvjetničke komore

Kalkulatori


- Izračun sudskih pristojbi
- Izračuna plaća
- Izračuna ugovora o djelu
- Izračun zakonskih zateznih kamata

Pretplata

 

Fleksibilni smo. Možete se pretplatiti na Pravni portal.

Ili samo na pojedinačne sadržaje. Pretplata traje godinu dana.

Brzi linkovi