20.09.2019.
::: Prijedlog Ovršnog zakona :::

20.09.2019.
::: Prijedlog Zakona o pomilovanju :::

28.06.2019.
::: Konačni prijedlog Zakona o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja :::

28.06.2019.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Ovršnog zakona :::

27.06.2019.
::: Konačni prijedlog Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti :::

27.06.2019.
::: Konačni prijedlog Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji :::

26.06.2019.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji :::

19.06.2019.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, s konačnim prijedlogom zakona :::

18.06.2019.
::: Konačni prijedlog Zakona o sustavu državne uprave :::

18.06.2019.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o strancima :::

13.06.2019.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani :::

12.06.2019.
::: Konačni prijedlog Zakona o vodama :::

12.06.2019.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku :::

09.05.2019.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama :::

09.05.2019.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja :::

09.05.2019.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije :::

22.03.2018.
::: Konačni prijedlog zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti :::

22.03.2018.
::: Prijedlog zakona o muzejima :::

28.02.2018.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o strukovnom obrazovanju :::

14.02.2018.
::: Prijedlog Zakona o tržištu plina, s konačnim prijedlogom Zakona :::

24.01.2018.
::: Prijedlog Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika :::

24.01.2018.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša:::

18.01.2018.
::: Prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane, s Konačnim prijedlogom zakona :::

18.01.2018.
::: Prijedlog Zakona o upravljanju državnom imovinom :::

13.12.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći :::

06.12.2017.
::: Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima :::

06.12.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama :::

29.11.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi :::

28.11.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije :::

28.11.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji :::

17.11.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o fondu za naknadu oduzete imovine:::

16.11.2017.
::: Prijedlog Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu :::

15.11.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi :::

09.11.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu :::

26.10.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima :::

19.10.2017.
::: Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača :::

19.10.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o sustavu domovinske sigurnosti :::

12.10.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju :::

12.10.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi :::

12.10.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu :::

11.10.2017.
::: Prijedlog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave :::

04.10.2017.
::: Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona :::

04.10.2017.
::: Donesen Zakon o zaštiti životinja :::

04.10.2017.
::: Donesen Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju :::

29.09.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti :::

28.09.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o međunarodnom privatnom pravu :::

28.09.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom :::

27.09.2017.
::: Prijedlog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji :::

22.09.2017.
::: Prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja s konačnim Prijedlogom zakona :::

21.09.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode :::

21.09.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o zaštiti životinja :::

13.07.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona :::

12.07.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama :::

12.07.2017.
::: Donesen Zakon o pravobranitelju za djecu :::

06.07.2017.
::: Donesen Zakon o izmjeni Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta :::

06.07.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona :::

06.07.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku :::

05.07.2017.
::: Prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu :::

05.07.2017.
::: Prijedlog Zakona o međunarodnom privatnom pravu :::

05.07.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije :::

30.06.2017.
::: Prijedlog Zakona o prijenosu mirovinskih prava :::

30.06.2017.
::: Prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka :::

29.06.2017.
::: Prijedlog Zakona o zaštiti životinja :::

29.06.2017.
::: Prijedlog Zakona o potvrđivanju sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade s jedne strane i Europske unije i njezinih država članica s druge strane, s Konačnim prijedlogom zakona :::

28.06.2017.
::: Prijedlog Zakona o sustavu domovinske sigurnosti :::

27.06.2017.
::: Prijedlog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma :::

27.06.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti :::

21.06.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o subvencioniranju stambenih kredita :::

20.06.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja :::

20.06.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova :::

19.06.2017.
::: Donesen Zakon o morskom ribarstvu :::

14.06.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o koncesijama :::

19.06.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka :::

19.06.2017.
::: Donesen Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 :::

19.06.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu :::

19.06.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama :::

19.06.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima :::

19.06.2017.
::: Donesen Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ :::

02.05.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima :::

02.05.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci :::

27.04.2017.
::: Prijedlog Zakona o subvencioniranju stambenih kredita :::

26.04.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona :::

26.04.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, s konačnim prijedlogom Zakona :::

26.04.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o procjeni učinaka propisa :::

21.04.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru :::

20.04.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost :::

21.04.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s konačnim prijedlogom Zakona :::

19.04.2017.
::: Prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima, s konačnim prijedlogom zakona :::

19.04.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru :::

06.04.2017.
::: Donesen Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, s konačnim prijedlogom Zakona :::

05.04.2017.
::: Donesen Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku s konačnim prijedlogom Zakona :::

30.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o potvrđivanju međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine, s konačnim prijedlogom Zakona :::

30.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o minimalnoj plaći :::

29.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima s konačnim prijedlogom zakona :::

29.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o željeznici :::

24.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima :::

23.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona :::

23.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama :::

22.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta :::

22.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem :::

22.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku :::

17.03.2017.
::: Donesen Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma s konačnim prijedlogom Zakona :::

16.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja :::

16.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o procjeni učinaka propisa :::

15.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o osiguranju radničkih tražbina :::

10.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osobnom imenu :::

10.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade :::

09.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o udrugama :::

09.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda :::

09.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka :::

03.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama :::

03.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju :::

01.03.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji :::

17.02.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina :::

16.02.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, s konačnim prijedlogom zakona :::

16.02.2017.
::: Donesen Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, s konačnim prijedlogom zakona :::

16.02.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s konačnim prijedlogom zakona :::

15.02.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama :::

10.02.2017.
::: Donesen Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi, s konačnim prijedlogom Zakona :::

08.02.2017.
::: Prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda :::

03.02.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima :::

02.02.2017.
::: Prijedlog Zakona o koncesijama :::

01.02.2017.
::: Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, s konačnim prijedlogom zakona :::

01.02.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu :::

27.01.2017.
::: Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti svjedoka :::

26.01.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova :::

26.01.2017.
::: Prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji :::

19.01.2017.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi :::

18.01.2017.
::: Prijedlog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja s konačnim prijedlogom Zakona :::

17.01.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima s konačnim prijedlogom Zakona :::

16.12.2016.
::: Donesen Zakon o dopuni zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva :::

16.12.2016.
::: Donesen Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) :::

13.12.2016.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s konačnim prijedlogom Zakona :::

13.12.2016.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o policiji s konačnim prijedlogom Zakona :::

12.12.2016.
::: Prijedlog Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova s konačnim prijedlogom Zakona :::

11.12.2016.
::: Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu :::

10.12.2016.
::: Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu :::

09.12.2016.
::: Donesen Zakon o javnoj nabavi :::

09.12.2016.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu :::

09.12.2016.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju :::

08.12.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina s Konačnim prijedlogom Zakona :::

07.12.2016.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva s konačnim prijedlogom Zakona :::

07.12.2016.
::: Prijedlog Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva s konačnim prijedlogom Zakona :::

07.12.2016.
::: Prijedlog Zakona o kombiniranom prijevozu tereta s konačnim prijedlogom Zakona :::

06.12.2016.
::: Prijedlog Zakona o javnoj nabavi s konačnim prijedlogom zakona :::

02.12.2016.
::: Donesen Zakon o porezu na dohodak :::

02.12.2016.
::: Donesen Zakon o porezu na promet nekretnina :::

29.11.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

29.11.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

29.11.2016.
::: Donesena izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, i projekcija za 2017. i 2018. godinu :::

23.11.2016.
::: Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore :::

09.11.2016.
::: Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2015. godinu :::

04.11.2016.
::: Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike - HNB :::

26.10.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (rasprava u tijeku) :::

19.10.2016.
::: Članovi i Program Vlade RH :::

18.10.2016.
::: Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji :::

17.10.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona :::

17.10.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor :::

17.10.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, s Konačnim prijedlogom zakona :::

14.10.2016.
::: Konstituirajuća sjednica 9. saziva Hrvatskog sabora :::

16.06.2016.
::: Donesena je odluka o iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Vlade Republike Hrvatske :::

16.06.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona :::

16.06.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona :::

03.06.2016.
::: Izabrani suci Ustavnog suda Republike Hrvatske :::

03.06.2016.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi :::

03.06.2016.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o informiranju potrošača o hrani :::

31.05.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona :::

18.05.2016.
::: Donesen Zakon izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti :::

18.05.2016.
::: Donesen Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa :::

13.05.2016.
::: Donesen Zakon o provedbi Uredbe (EZez) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting :::

13.05.2016.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopunama zakona o porezu na dobit :::

11.05.2016.
::: Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu (rasprava) :::

29.04.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, s Konačnim prijedlogom zakona :::

29.04.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona :::

29.04.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona :::

20.04.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak (zaključena raprava) :::

21.04.2016.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke :::

15.04.2016.
::: Prijedlog zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

15.04.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

15.04.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

13.04.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o faktoringu (zaključena rasprava) :::

21.03.2016.
::: Donesen Zakon o dopuni zakona o sanaciji javnih ustanova :::

21.03.2016.
::: Donesen Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu :::

14.03.2016.
::: Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu :::

19.02.2016.
::: Donesen Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske :::

17.02.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona :::

03.02.2016.
::: Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2014. godinu :::

22.01.2016.
::: Dnevni red 2. sjednice Hrvatskog sabora :::

28.12.2015.
::: Nastavak konstituirajuće sjednice 8. saziva :::

03.12.2015.
::: Konstituirajuća sjednica 8. saziva :::

28.09.2015.
::: Hrvatski sabor raspušten je 28. IX. 2015. godine, a još uvijek nije konstituiran novi saziv :::

18.09.2015.
::: Donesen Obiteljski zakon :::

18.09.2015.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama :::

18.09.2015.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju :::

10.09.2015.
::: Donesen Zakon o stečaju potrošača :::

10.09.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama :::

10.09.2015.
::: Donesen Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji :::

10.09.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi :::

15.07.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama :::

15.07.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu :::

15.07.2015.
::: Donesen Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti :::

10.07.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca :::

10.07.2015.
::: Donesen Zakon o sustavu civilne zaštite :::

30.06.2015.
::: Prijedlog zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (rasprava zaključena) :::

30.06.2015.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obveznim odnosima (zaključena rasprava) :::

16.06.2015.
::: Prijedlog Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina :::

16.06.2015.
::: Prijedlog Obiteljskog zakona :::

12.06.2015.
::: Donesen Stečajni zakon :::

29.05.2015.
::: Donesen Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu :::

29.05.2015.
::: Prijedlog strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine :::

29.05.2015.
::: Prijedlog zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona :::

21.05.2015.
::: Prijedlog zakona o osobnoj iskaznici, s Konačnim prijedlogom zakona :::

20.05.2015.
::: Konačni prijedlog stečajnog zakona :::

20.05.2015.
::: Konačni prijedlog zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu :::

14.05.2015.
::: Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Konačnim prijedlogom zakona :::

13.05.2015.
::: Prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma :::

06.05.2015.
::: Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju :::

09.05.2015.
::: Donsen Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

24.04.2015.
::: Donesen Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta :::

17.04.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu :::

08.04.2015.
::: Prijedlog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira :::

08.04.2015.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona :::

08.04.2015.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona :::

27.03.2015.
::: Donesen Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama :::

27.03.2015.
::: Donesen Zakon o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža :::

26.03.2015.
::: Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike - podnositeljica Hrvatska narodna banka :::

25.03.2015.
::: Prijedlog zakona o stečaju potrošača :::

20.03.2015.
::: Donesen Zakon nadzoru predmeta od plemenitih kovina :::

20.03.2015.
::: Donesen Zakon o pogrebničkoj djelatnosti :::

13.03.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o nasljeđivanju :::

13.03.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu :::

13.03.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima :::

04.03.2015.
::: Prijedlog zakona o osiguranju :::

27.02.2015.
::: Prijedlog strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine :::

27.02.2015.
::: Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2015. godinu :::

27.02.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije :::

25.02.2015.
::: Prijedlog zakona o referendumu :::

19.02.2015.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona :::

13.02.2015.
::: Prijedlog zakona o sustavu civilne zaštite :::

13.02.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor :::

06.02.2015.
::: Izvješće predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2013. godinu :::

30.01.2015.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji :::

23.01.2015.
::: Donesen Zakon o dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju :::

15.1.2015.
::: Prijedlog stečajnog zakona :::

15.1.2015.
::: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju :::

15.1.2015.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu :::

15.1.2015.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima :::

12.12.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku :::

12.12.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi :::

12.12.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima :::

02.12.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave :::

02.12.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi :::

02.12.2014.
::: Donesen Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske :::

25.11.2014.
::: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, s konačnim prijedlogom zakona :::

25.11.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak :::

25.11.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit :::

25.11.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina :::

25.11.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost :::

12.11.2014.
::: Prijedlog zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona :::

12.11.2014.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona :::

12.11.2014.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, s Konačnim prijedlogom zakona :::

24.10.2014
::: Donesen Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava :::

24.10.2014.
::: Donesen Zakon o područjima i sjedištima sudova :::

24.10.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima :::

24.10.2014.
::: Prihvaćeno Izvješće o korištenju pretpristupnih programa Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine :::

17.10.2014.
::: Prihvaćen Prijedlog zakona o zaštiti novčarskih institucija :::

17.10.2014.
::: Donesena Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva :::

17.10.2014.
::: Donesena Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020 :::

15.10.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova :::

17.10.2014.
::: Donesena Strategij obrazovanja, znanosti i tehnologije :::

26.09.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Gradu Zagrebu :::

26.09.2014.
::: Donesen Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora :::

26.09.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske :::

26.09.2014.
::: Konačni prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, drugo čitanje :::

26.09.2014.
::: Konačni prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova, drugo čitanje :::

26.09.2014.
::: Prijedlog zakona o energetskoj učinkovitosti, s Konačnim prijedlogom zakona :::

11.09.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Z zakona o sustavu državne uprave :::

11.09.2014.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona :::

11.09.2014.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima :::

15.07.2014.
::: Donesen Zakon o radu :::

15.07.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru :::

15.07.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona :::

15.07.2014.
::: Donesen Zakon o privremenom uzdržavanju :::

04.07.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta :::

04.07.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata :::

04.07.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o radu :::

18.06.2014.
::: Donesen Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije :::

13.06.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi :::

13.06.2014.
::: Donesen Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju :::

13.06.2014.
::: Donesen Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama :::

11.06.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja :::

11.06.2014.
::: Prijedlog Zakona o kamatama :::

06.06.2014.
::: Donesen Obiteljski zakon :::

06.06.2014.
::: Donesen Zakon o udrugama :::

06.06.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija :::

05.06.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja :::

05.06.2014.
::: Prijedlog Zakona o mjeriteljstvu :::

29.05.2014.
::: Prijedlog Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta :::

28.05.2014.
::: Prijedlog Zakona o privremenom uzdržavanju :::

28.05.2014.
::: Konačni prijedlog Obiteljskog zakona :::

22.05.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade :::

21.05.2014.
::: Prijedlog Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi :::

14.05.2014.
::: Prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova :::

14.05.2014.
::: Prijedlog Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta :::

14.05.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o zaštiti na radu :::

04.04.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava :::

21.03.2014.
::: Donesene izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu :::

21.03.2014.
::: Donesen Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža :::

03.02.2014.
::: Prijedlog Zakona o radu :::

24.01.2014.
::: Prijedlog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira :::

06.12.2013.
::: Donesen Zakon o gradnji :::

06.12.2013.
::: Donesen Zakon o prostornom uređenju :::

04.12.2013.
::: Prijedlog Obiteljskog zakona :::

04.12.2013.
::: Konačni prijedlog Zakona o gradnji :::

04.12.2013.
::: Konačni prijedlog Zakona o prostornom uređenju :::

15.07.2013.
::: Donesen Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika :::

15.07.2013.
::: Donesen Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom :::

15.07.2013.
::: Donesen Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske :::

14.06.2013.
::: Donesen Zakon o porezu na dodanu vrijednost :::

14.06.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu :::

07.06.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima :::

05.06.2013.
::: Donesen Zakon o carinskoj službi :::

05.06.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu :::

05.06.2013.
::: Donesen Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava :::

24.05.2013.
::: Donesen Zakona o izmjeni Zakona o trgovackim društvima :::

24.05.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju :::

26.04.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama :::

26.04.2013.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kaznenom postupku :::

19.04.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama :::

19.04.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama :::

22.03.2013.
::: Donesen Zakon o poljoprivrednom zemljištu :::

22.03.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona :::

15.03.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja :::

15.03.2013.
::: Donesen Zakon o dadiljama :::

15.02.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku :::

22.02.2013.
::: Donesen Zakon o sudovima :::

22.02.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja :::

22.02.2013.
::: Donesen Zakon o tržištu plina :::

08.02.2013.
::: Donesen Zakon o tržištu električne energije :::

01.02.2013.
::: Donesen Zakon o kemikalijama :::

25.01.2013.
::: Donesen Zakon o posebnom porezu na motorna vozila :::

25.01.2013.
::: Donesen Zakon o alternativnim investicijskim fondovima :::

25.01.2013.
::: Donesen Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom :::

07.12.2012.
::: Donesen Zakon o koncesijama :::

23.11.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona :::

23.11.2012.
::: Donesen Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom :::

19.10.2012.
::: Donesen Zakon o energiji :::

28.09.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju :::

28.09.2012.
::: Donesen Ovršni zakon :::

28.09.2012.
::: Donesen Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi :::

21.09.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima :::

20.09.2012.
::: Prijedlog Zakona o boravištu :::

20.09.2012.
::: Prijedlog Zakona o koncesijama :::

13.07.2012.
::: Prihvaćen Prijedlog Ovršnog zakona :::

13.07.2012.
::: Donesen Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama :::

13.07.2012.
::: Donesen Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezemtativnosti za kolektivno pregovaranje :::

06.07.2012
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona :::

06.07.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji :::

06.07.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju :::

25.05.2012.
::: Prihvaćen Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora :::

18.05.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o financijskom osiguranju :::

18.05.2012.
::: Donesen Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata :::

18.05.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici :::

18.05.2012.
::: Donesen Zakon o dopunama Zakona o tržištu električne energije :::

11.05.2012.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju :::

11.05.2012.
::: Donesen Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji :::

04.05.2012.
::: Prijedlog zakona o poticanju zapošljavanja, s Konačnim prijedlogom zakona :::

04.05.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji :::

27.04.2012.
::: Donesen Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost :::

27.04.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva :::

20.04.2012.
::: Donesen Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda :::

20.04.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti :::

20.04.2012.
::: Donesen Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi :::

18.04.2012.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu, s Konačnim prijedlogom zakona :::

20.04.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji :::

16.03.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, s konačnim prijedlogom zakona:::

16.03.2012.
::: Donesen Zakon o provedbi Uredbe (ez) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima, s konačnim prijedlogom zakona :::

16.03.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi :::

16.03.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvlaštenju :::

08.03.2012.
::: Donesen Zakon o socijalnoj skrbi :::

24.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave :::

24.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti :::

24.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom :::

21.02.2012.
::: Prijedlog zakona o dopuni Stečajnog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

21.02.2012.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

21.02.2012.
::: Prijedlog zakona o poreznoj upravi, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

17.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave :::

17.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju :::

17.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima :::

17.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit :::

17.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak :::

17.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost :::

27.01.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske :::

27.01.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji :::

27.01.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi :::

25.01.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa :::

25.01.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u hrvatskom saboru :::

19.01.2012.
::: Deklaracija o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kao strateškom interesu Republike Hrvatske :::

18.01.2012.
::: Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona :::

16.01.2012.
::: Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2010. godini :::

16.01.2012.
::: Informacija o tijeku i rezultatima pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji :::

22.12.2011.
::: Donesen Zakon o sustavu državne uprave :::

22.12.2011.
::: Donesen Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave :::

22.12.2011.
::: Donesen Zakon o Vladi Republike Hrvatske :::

22.12.2011.
::: 2. izvanredna sjednica 7. saziva Hrvatskoga sabora - 22. i 23. prosinca 2011.:::

28.10.2011.
::: Donesena Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora radi raspisivanja prijevremenih izbora :::

28.10.2011.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Državnom sudbenom vijeću :::

28.10.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o sudovima :::

28.10.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu :::

28.10.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini :::

28.10.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka :::

28.10.2011.
::: Donesen Zakon o strancima :::

28.10.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice :::

21.10.2011.
::: Donesen Zakon o pučkom pravobranitelju :::

21.10.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona :::

21.10.2011.
::: Donesen Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama :::

21.10.2011.
::: Donesen Zakon o javnoovršiteljskim pristojbama :::

12.10.2011.
::: Prijedlog zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza, s konačnim prijedlogom zakona :::

20.10.2011.
::: Konačni prijedlog kaznenog zakona (rasprava zaključena):::

06.10.2011.
::: Konačni prijedlog zakona o javnoovršiteljskim pristojbama :::

06.10.2011.
::: Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama :::

06.10.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona :::

30.09.2011.
::: Donesen Zakon o izmjeni Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima :::

21.09.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak :::

21.09.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini :::

15.07.2011.
::: Ljetna stanka u zasjedanju, prema odredbama Ustava, traje od 15. srpnja do 15. rujna, a prema najavi predsjednika Sabora, redovita 24. sjednica bit će sazvana u drugoj polovini rujna !:::

15.07.2011.
::: Donesen Zakon o javnoj nabavi :::

15.07.2011.
::: Donesen Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama :::

15.07.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

15.07.2011.
::: Donesen Zakon o procjeni učinaka propisa :::

08.07.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova :::

08.07.2011.
::: Donesen Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava :::

08.07.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći :::

06.07.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o područjima i sjedištima sudova :::

06.07.2011.
::: Prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava :::

06.07.2011.
::: Prijedlog zakona o procjeni učinaka propisa :::

01.07.2011.
::: Donesen ZID Zakona o kaznenom postupku :::

01.07.2011.
::: Donesen Zakon o uslugama :::

29.06.2011.
::: Konačni prijedlog zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora :::

01.07.2011.
::: Donesen Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom ::

17.06.2011.
::: Prijedlog zakona o postupanju s nezakonitim zgradama :::

17.06.2011.
::: Donesen Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj :::

16.06.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji :::

15.06.2011.
::: Prijedlog zakona o sudovima za mladež :::

15.06.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, s Konačnim prijedlogom zakona :::

15.06.2011.
::: Prijedlog za utvrđivanje Nacrta ustavnog zakona o izmjeni i dopunama Ustava Republike Hrvatske :::

27.05.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu :::

27.05.2011.
::: Donesen Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti :::

27.05.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama :::

26.05.2011.
::: Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za razvojnu politiku gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj :::

19.05.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (rasprava zaključena) :::

13.05.2011.
::: Donesen Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije :::

13.05.2011.
::: Donesen Zakon o dopuni Kaznenog zakona :::

13.05.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku :::

13.04.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državnim potporama, s konačnim prijedlogom zakona :::

13.04.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o carinskoj službi, s konačnim prijedlogom zakona :::

08.04.2011.
::: Donesen zakon o izmjenama Zakona o obnovi :::

08.04.2011.
::: Donesen Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom :::

08.04.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o izvlaštenju :::

08.04.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela :::

08.04.2011.
::: Donesen Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija :::

11.03.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama :::

11.03.2011.
::: Donesen Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku :::

11.03.2011.
::: Donesen Zakon o zadrugama :::

11.03.2011.
::: Donesen Zakon o policiji :::

10.03.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju :::

10.03.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama :::

25.02.2011.
::: Prijedlog zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita :::

25.02.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima :::

25.02.2011.
::: Konačni prijedlog zakona o zadrugama :::

18.02.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz :::

18.02.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima :::

18.02.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela :::

16.02.2011.
::: Prijedlog zakona o policiji, s Konačnim prijedlogom zakona :::

11.02.2011.
::: Prihvaćen Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2011. godinu :::

11.02.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima :::

11.02.2011.
::: Donesen Zakon o sprječavanju sukoba interesa :::

10.02.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela :::

03.02.2011.
::: Prijedlog zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (rasprava u tijeku) :::

03.02.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s konačnim prijedlogom zakona (rasprava zaključena) :::

03.02.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (rasprava zaključena) :::

03.02.2011.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (rasprava zaključena) :::

27.01.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o odvjetništvu (zaključena rasprava) :::

27.01.2011.
::: Prijedlog zakona o mirenju (zaključena rasprava) :::

26.01.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona :::

29.12.2010.
::: Prijedlog za iskazivanje povjerenja predloženim članovima Vlade Republike Hrvatske :::

15.12.2010.
::: Donesen Zakon o upravljanju državnom imovinom :::

15.12.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnom odvjetništvu :::

15.12.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u hrvatski sabor :::

10.12.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama :::

15.12.2010.
::: Prihvaćen Prijedlog strategije reforme pravosuđa za razdoblje od 2011. do 2015. godine :::

15.12.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju :::

15.12.2010.
::: Donesen Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem :::

03.12.2010.
::: Konačni prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (u proceduri) :::

03.12.2010.
::: Donesen Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji :::

02.12.2010.
::: Prijedlog zakona o cestama (rasprava zaključena) :::

03.12.2010
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o pučkim otvorenim učilištima :::

01.12.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (rasprava zaključena) :::

26.11.2010.
::: Prijedlog zakona o rokovima plaćanja obveza :::

23.11.2010.
::: Donesen Ovršni zakon :::

23.11.2010.
::: Donesen Zakon o javnim ovršiteljima :::

23.11.2010.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti :::

22.11.2010.
::: Prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti :::

22.11.2010.
::: Prijedlog zakona o elektroničkom novcu :::

22.11.2010.
::: Prijedlog zakona o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine (rasprava zaključena) :::

17.11.2010.
::: Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu (rasprava zaključena) :::

11.11.2010.
::: Prijedlog zakona o zadrugama (rasprava zaključena) :::

11.11.2010.
::: Konačni prijedlog ovršnog zakona (rasprava zaključena) :::

11.11.2010.
::: Konačni prijedlog zakona o javnim ovršiteljima (rasprava zaključena) :::

11.11.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti (rasprava zaključena) :::

05.11.2010.
::: Donesen Zakona o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja :::

05.11.2010.
::: Donesen Zakon o humanitarnoj pomoći :::

05.11.2010.
::: Donesen Zakona o potvrđivanju ugovora o RACVIAC-u – Centru za sigurnosnu suradnju :::

03.11.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu (rasprava zaključena) :::

03.11.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (rasprava zaključena) :::

03.11.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi (rasprava zaključena) :::

29.10.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji (rasprava zaključena) :::

29.10.2010.
::: Donesen Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju :::

29.10.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori :::

22.10.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu :::

22.10.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori :::

22.10.2010.
::: Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Zakon je donesen na 20. sjednici 22. listopada 2010.) :::

20.10.2010.
::: Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje :::

20.10.2010.
::: Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske :::

06.10.2010.
::: Prijedlog zakona o upravljanju državnom imovinom :::

01.10.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu :::

01.10.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima :::

01.10.2010.
::: Donesen Zakon o Državnom sudbenom vijeću :::

01.10.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (rasprava u tijeku) :::

30.09.2010.
::: Prijedlog zakona o dopunama Stečajnog zakona (rasprava zaključena) :::

30.09.2010.
::: Konačni prijedlog zakona o javnim ovršiteljima (rasprava zaključena) :::

30.09.2010.
::: Konačni prijedlog ovršnog zakona (rasprava zaključena) :::

24.09.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (zaključena rasprava):::

24.09.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (zaključena rasprava) :::

16.09.2010.
::: Prijedlog zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem :::

30.08.2010.
::: Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu :::

14.07.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim prijedlogom zakona (rasprava zaključena) :::

14.07.2010.
::: Prijedlog zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, s Konačnim prijedlogom zakona (rasprava u zaključena) :::

13.07.2010.
::: Konačni prijedlog zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (rasprava zaključena) :::

13.07.2010.
::: Prijedlog zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak (rasprava zaključena) :::

12.07.2010.
::: Prijedlog zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, prvo čitanje, P.Z.E. br. 586 (rasprava zaključena) :::

12.07.2010.
::: Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (rasprava zaključena) :::

09.07.2010.
::. Prijedlog zakona o izborima članova u Europski parlament :::

09.07.2010.
::: Prijedlog zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave :::

08.07.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (rasprava zaključena) :::

06.07.2010.
::: Prijedlog ovršnog zakona :::

09.07.2010.
::: Prijedlog zakona o javnim ovršiteljima (rasprava zaključena) :::

06.07.2010.
::: Prijedlog zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima :::

02.07.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu :::

02.07.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta :::

30.06.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti :::

18.06.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu, s Konačnim prijedlogom zakona (rasprava zaključena) :::

16.06.2010.
::: Donesena Odluka o proglašenju promjene Ustava :::

17.06.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona (rasprava zaključena):::

17.06.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona (rasprava zaključena)

16.06.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 556 :::

10.06.2010.
::: Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupk, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 554 :::

10.06.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 549 :::

10.06.2010.
::: Prijedlog za utvrđivanje Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske - predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav (usvojen) :::

28.05.2010.
:::Donesen Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju :::

26.05.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 547 :::

28.05.2010.
::: Donesen Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru :::

23.05.2010.
::: Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske za 2009. godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj za 2009. godinu (rasprava) :::

21.05.2010.
::: Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine - podnositelj Vlada Republike Hrvatske (rasprava zaključena) :::

20.05.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim cestama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 538 (rasprava zaključena) :::

20.05.2010.
::: Prijedlog zakona o Hrvatskom Crvenom križu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 534 (rasprava zaključena) :::

19.05.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 535 (rasprava zaključena) :::

30.04.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju :::

23.04.2010.
::: Donesen Zakon o morskom ribarstvu :::

23.04.2010.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopunama Carinskog zakona :::

23.04.2010.
::: Donesen Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke :::

23.04.2010.
::: Donesen Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke :::

14.04.2010.
::: Prijedlog Zakona o morskom ribarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 519 (rasprava zaključena) :::

26.03.2010.
:::Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, s Konačnim Prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 524 :::

26.03.2010.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, s Konačnim Prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 523 :::

17.03.2010.
::: Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava, s Konačnim prijedlogom zakona - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 514 :::

19.02.2010.
::: Donesen Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti :::

19.02.2010.
::: Prijedlog zakona o potvrđivanju NATO sporazuma o priopćavanju tehničkih podataka u obrambene svrhe, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 512 :::

19.02.2010.
::: Donesen Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi :::

12.02.2010.
::: Donesen Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih :::

10.02.2010.
::: Konačni prijedlog Zakona o agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, drugo čitanje, P.Z. br 438 (rasprava zaključena) :::

05.02.2010.
::: Donesen Zakon o o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabaveo državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave :::

04.02.2010.
::: Prijedlog Zakona o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 505 (rasprava zaključena) :::

03.02.2010.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o postupku primopredaje vlasti, prvo čitanje, P.Z. br. 500 (rasprava zaključena) :::

03.02.2010.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 499 (rasprava zaključena) :::

03.02.2010.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, prvo čitanje, P.Z. br. 498 (rasprava zaključena) :::

29.01.2010.
::: Prijedlog Zakona o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 505 :::

29.01.2010.
::: Donesen Zakon o upravnim sporovima :::

29.01.2010.
::: Konačni prijedlog Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, drugo čitanje, P.Z. E. br. 429 (rasprava zaključena) :::

27.01.2010.
::: Prijedlog zakona o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 476 (rasprava zakjjučena) :::

27.01.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu građana, s konačnim prijedlogom zakona (upućen u redovnu proceduru) P.Z. br. 502 :::

20.01.2010.
::: Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj Uniji :::

20.01.2010.
::: Konačni prijedlog zakona o upravnim sporovima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 378 :::

09.12.2009.
::: Konačni Prijedlog Zakona o probaciji, drugo čitanje, P.Z.E. br. 332 (Rasprava zaključena) :::

04.12.2009.
::: Donesen Zakona o radu :::

20.11.2009.
::: Donesen Zakon o potvrđivanju Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije :::

19.11.2009.
::: Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu, s konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br 473 (prihvaćena primjena hitnog postupka) :::

16.11.2009.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prvo čitanje, P.Z. br. 463 :::

02.11.2009.
::: Donesena Odluke o davanju suglasnosti Vladi Republike Hrvatske za potpisivanje Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije i Izjava o neprejudiciranju :::

30.10.2009.
::: Donesen Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova :::

30.10.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima :::

30.10.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima :::

23.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o radu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 461 :::

23.10.2009.
::: Konačni prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, drugo čitanje, P. Z. br. 386 (Rasprava zaključena) :::

22.10.2009.
::: Prijedlog Odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, s prijedlogom Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske - predlagatelji pedeset dva zastupnika Hrvatskoga sabora (Rasprava zaključena) :::

21.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o Pravosudnoj akademiji, prvo čitanje, P. Z. br. 450 (Rasprava zaključena) :::

21.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o platnom prometu, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 443 (Rasprava zaključena) :::

16.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 456 :::

16.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 457 :::

14.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za "Kreditni program financiranja izvoza", s Konačnim prijedlogom zakona (prihvaćena primjena hitnog postupka) :::

02.10.2009.
::: Donesen Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija :::

02.10.2009.
::: Prijedlog Odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, s Prijedlogom nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske :::

02.10.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o osnovici plaće u javnim službama :::

01.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, s konačnim Prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 429 (rasprava zaključena) :::

24.09.2009.
::: Prijedlog Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, s konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 446 (Zakon je donesen) :::

02.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje (Zakon je donesen) :::

25.09.2009.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medicinskoj oplodnji, s konačnim Prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 445 (rasprava zaključena):::

25.09.2009.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, s konačnim Prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 444 :::

28.07.2009.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 416;

28.07.2009.
::: Prijedlog Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, s konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 414; :::


::: Zaključena rasprava o Konačnom prijedlogu ZID Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskome saboru :::

14.07.2009.
::: Zaključena rasprava o Prijedlogu zakona o smanjenju mirovina određenih prema zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru :::

13.07.2009.
::: Zaključena rasprava o rebalansu proračuna za 2009. :::

10.07.2009.
::: Donesen Zakon o djelatnostima u zdravstvu :::

10.07.2009.
::: Donesen Zakon o igrama na sreću :::

10.07.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost :::

06.07.2009.
::: Izglasano povjerenje Vladi Republike Hrvatske :::

02.07.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave :::

02.07.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske :::

30.06.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku :::

30.06.2009.
::: Donesen Zakon o policijskim poslovima i ovlastima :::

30.06.2009.
::: Donesen Zakon o državnom odvjetništvu :::

24.06.2009.
::: Donesen Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja :::

19.06.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu :::

19.06.2009.
::: Donesen Zakon o potrošačkom kreditiranju :::

19.06.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu :::

17.06.2009.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak (rasprava zaključena) :::

17.06.2009.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju, s konačnim Prijedlogom zakona, hitni postupak :::

17.06.2009.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, s konačnim Prijedlogom zakona, hitni postupak :::

17.06.2009.
::: Prijedlog zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, s konačnim Prijedlogom zakona, hitni postupak :::

05.06.2009.
::: Donesen Zakon o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima :::

05.06.2009.
::: Donesen Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja :::

03.06.2009.
::: Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak (rasprava zaključena) :::

03.06.2009.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, prvo čitanje (rasprava zaključena) :::

20.05.2009.
::: Prijedlog zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, s konačnim prijedlogom zakona (prihvaćena primjena hitnog postupka) :::

22.05.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima :::

22.05.2009.
::: Donesen Zakon o biogorivima za prijevoz :::

13.05.2009.
::: Prijedlog zakona o policijskim poslovima i ovlastima :::

08.05.2009.
::: Donesena Odluka o prihvaćanju Sporazuma i zajedničke izjave o rješenju spora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije :::

03.04.2009.
::: Prijedlog odluke o izboru tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske (izabran Miroslav Šeparović-92 glasa) :::

03.04.2009.
::: Donesen Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju :::

03.04.2009.
::: Donesen Zakon o izmjeni Carinskog zakona :::

30.03.2009.
::: Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2009. (rasprava zaključena, rok za amandmane 31.03.2009. do 12 sati, glasovanje 03.04.2009.) :::

27.03.2009.
::: Donesen Zakon o osnovici plaće u javnim službama :::

27.03.2009.
::: Donesen Zakon o općem upravnom postupku :::

27.03.2009.
::: Donesen Zakon o nedopuštenom oglašavanju :::

26.03.2009.
::: Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2 (prihvaćena primjena hitnog postupka) :::

26.03.2009.
::: Prijedlog zakona o osnovici plaće u javnim službama (prihvaćena primjena hitnog postupka) :::

25.03.2009.
::: Donesen Zakon o potvrđivanju Sjevernoatlanskog ugovora :::

20.03.2009.
::: Donesen Zakona o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji :::

20.03.2009.
::: Donesen Zakon o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika :::

20.03.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode :::

13.03.2009.
::: Donesen ZID Zakona o obveznim osiguranjima u prometu :::

13.03.2009.
::: Donesen ZID Zakona o preuzimanju dioničkih društava:::

13.03.2009.
::: Donesen ZID Zakona o eletroničkoj trgovini :::

20.02.2009.
::: Donesen Zakon o općoj sigurnosti proizvoda :::

20.02.2009.
::: Donesen ZID Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda :::

20.02.2009.
::: Donesen ZID Zakona o patentu :::

20.02.2009.
Donesen ZID Zakona o industrijskom dizajnu

20.02.2009.
Donesen Zakon o zaštiti od buke

20.02.2009.
Prihvaćen Prijedlog zakona o plaćama državnim službenika

13.02.2009.
Prihvaćena Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine

13.02.2009.
Donesen Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2009.

10.02.2009.
Prijedlog Zakona o radu povučen iz procedure

28.01.2009.
Konačni prijedlog ZID Zakona o strancima

28.01.2009.
Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova - hitni postupak

28.01.2009.
Izmjene i dopune Zakona o kreditnim unijama